Zmluvy 2022

Zmluvy 2022

Por.číslo Uzavretie zmluvy Zmluvný partner Suma € DPH Predmet Podpis, funkcia Dokument
1. 2.1.2022 MAXcomputers,s.r.o.,Nerudova 12, Martin 20€/hod. bez DPH Zmluva o dielo - servis, administrácia IS Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Zmluva-ZUŠ_Kafendu_2022
2. 2.1.2022 MAXcomputers,s.r.o.,Nerudova 12, Martin     Zmluva o ochrane a spracovaní os.údajov Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Zmluva-ZUŠ Kafendu_2022_GDPR
3. 31.8.2022 MAXcomputers,s.r.o.,Nerudova 12, Martin 50€/mesačne bez DPH Zmluva o dielo - servis, administrácia IS Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Zmluva-ZUŠ_Kafendu_paušál_2022
4. 31.8.2022 MAXcomputers,s.r.o.,Nerudova 12, Martin     Zmluva o ochrane a spracovaní os.údajov Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Zmluva-ZUŠ Kafendu_2022_GDPR_pausal
5. 1.9.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2, Martin     Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ SUBAKO SK,s.r.o. - GDPR
6.  5.9.2022 Základná škola Ul.školská 1, Krpeľany 1.537,- s DPH Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.1/2022 Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Zmluva Krpeľany 2022-2023
7. 4.11.2022 GemerAudit, spol.s.r.o., Šafárikova 65, Rožňava 600,- s DPH Zmluva o preverení Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Zmluva o preverení ZUŠ