Vedúci odborov

Hudobný odbor – Mgr. Jana Jamborová

Výtvarný odbor – Mgr. Dominika Rantová

Tanečný odbor –  Mgr. art. Miroslava Poloncová

Literárno-dramatický odbor – Mgr. Stanislava Bruck