Kontakt

Adresa: ZUŠ Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, 038 61 Vrútky

e-mail: zusfkvrutky@gmail.com

web.: https://zusfkvrutky.sk

tel: 043/4281395

Riaditeľ školy:  Mgr. Silvia Rešetárová, riaditel.resetarova@gmail.com, 0907 873 071

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Mária Kevická

Tajomník školy: Monika Fedorová