Faktúry 2022

Faktúry 2022

Por.číslo Typ Popis Cena € s/bez DPH Č. dokladu Dátum Dodávateľ Spôsob obstarania Podpis, funkcia Dátum úhrady
1. Pr.DFA Preddavok na teplo za 01/2022 700 s DPH 20220005 3.1.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 27.1.2022
2. DFA Dohoda o preddavkových platbách za elektrinu 169 - mesačne s DPH 1,30002E+11 10.1.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ k 15.v mesiaci
3. DFA Licencia Vema 01-12/2022 311,04 s DPH 8412200211 18.1.2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 27.1.2022
4. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov 02/2022 1.455,54 s DPH 7201004949 27.1.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 27.1.2022
5. DFA Hlasové služby 02-2022 40,57 s DPH 8299108691 7.2.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 7.2.2022
6. DFA Nedoplatok za elektrinu za 01/2022 141,02 s DPH 9220704381 7.2.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 7.2.2022
7. DFA Doplatok za teplo 01/22 774,86 s DPH 22440012 11.2.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Hradené z preplatku
8. Pr.DFA Preddavok na teplo 02/2022 570 s DPH 20220012 11.2.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 11.2.2022
9.  DFA ZUŠ a jej riadenie 02/2022 46,35 s DPH 202202083 17.2.2022 RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 17.2.2022
10. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov  03/2022 1.535,54 s DPH 7201008012 21.2.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 21.2.2022
11. DFA Úhrada členského príspevku 2022 60 s DPH 2022 22.2.2022 Asociácia ZUŠ SR, EMU - Slovakia, Batkova 2, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 2.3.2022
12. DFA Výkopové práce pod altánok 336,96 s DPH 10220013 2.3.2022 DLJ trans, s.r.o., Turčianske Kľačany 183, Turčianske Kľačany Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 2.3.2022
13. DFA Prerozdelenie fin.nákladov za rok 2021 -1201,03 s DPH 25220008 2.3.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Preplatok
14. DFA Hlasové služby 03/2022 40 s DPH 8301619729 7.3.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 7.3.2022
15. Pr.DFA Darčekové poukážky ku dňu učiteľov 211,4 s DPH 7202000114 3.3.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 3.3.2022
16. DFA Nedoplatok elektrina 02/2022 97,65 s DPH 9221388500 8.3.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.3.2022
17. DFA Doplatok za altánok SAN FRANCISCO 3.154 s DPH 2022004 8.3.2022 GARDENO, s.r.o., Trojičné námestie 181, Tvrdošín Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.3.2022
18. DFA Doplatok za teplo 02/2022 698,75 s DPH 22440028 11.3.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 11.3.2022
19. Pr.DFA Preddavok na teplo za 03/2022 530 s DPH 22440034 11.3.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 11.3.2022
20. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov 04/2022 1.299,54 s DPH 7201011863 16.3.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 16.3.2022
21. DFA Činnosť technika BOZP, OPP 01-03/2022 90 s DPH 10220040 17.3.2022 Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 17.3.2022
22. Predpis Poplatok za komunálny odpad 2022 958,9 s DPH 1403200402 21.3.2022 Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 3086/4, Vrútky Rozhodnutie Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 21.3.2022
23. DFA Licencia WinDHM 05/22-04/22 33 s DPH 202210016 22.3.2022 ka soft sk, s.r.o., č.297, Kolárovice Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 22.3.2022
24. Predpis PZP - prívesný vozík 33,04 s DPH 8011368464 23.3.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 23.3.2022
25. DFA Oprava streśnej krytiny 2.916 s DPH 112022 28.3.2022 Mauric, s.r.o., M.Galandu 4653/14, Martin Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 28.3.2022
26. DFA Rozšírenie, ukončenie dátovej siete a wifi 11.492,58 s DPH 1220589 31.3.2022 GAYA, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 23B, Martin Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 5.4.2022
27. DFA Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1-3/22 51,3 s DPH 37122 6.4.2022 zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 6.4.2022
28. DFA Nedoplatok za elektrinu 03/2022 71,74 s DPH 9222062519 8.4.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.4.2022
29. DFA Hlasové služby za 4/2022 40 s DPH 8303480043 8.4.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.4.2022
30. DFA Doplatok za teplo 03/2022 651,96 s DPH 22440043 13.4.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.4.2022
31. Pr.DFA Preddavok na teplo 04/2022 160 s DPH 20220028 14.4.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.4.2022
32. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov 05/2022 1.415,54 s DPH 20220028 19.4.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 19.4.2022
33. DFA Spracovanie účtovnej agendy za 4/2022 100 bez DPH 2022056 20.4.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 20.4.2022
34. DFA ZUŠ a jej riadenie 4/2022 45,75 s DPH 202205503 21.4.2022 RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 21.4.2022
35. Pr.DFA Dorovnanie SL pre zamestnancov na 5/2022 224,94 s DPH 7201019202 27.4.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 28.4.2022
36. DFA Vývoj detskej kresby a jej diagnostika 20 s DPH 202207055 29.4.2022 RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 29.4.2022
37. DFA Hlasové služby za 5/2022 40 s DPH 8305333216 6.5.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 9.5.2022
38. DFA Nedoplatok za elektrinu 04/2022 34,4 s DPH 9222751441 6.5.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 9.5.2022
39. Pr.DFA Preddavok na teplo za 5/2022 150 s DPH 20220036 9.5.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 10.5.2022
40. DFA Doplatok za teplo za 04/2022 886,36 s DPH 22440058 9.5.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 10.5.2022
41. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov na 06/2022 1.770,54 s DPH 7201022041 16.5.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 16.5.2022
42. DFA Spracovanie účtovnej agendy za 5/2022 100 s DPH 2022074 18.5.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 18.5.2022
43. DFA Doúčtovanie nákladov za nájom PaM rok 2021 61,17 s DPH 20221195 18.5.2022 Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 18.5.2022
44. DFA WiFi camera s príslušenstvom 66,52 s DPH 20220251 27.5.2022 MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 27.5.2022
45. DFA Doúčtovanie nákladov za energie PaM rok 2021 30,72 s DPH 20221259 30.5.2022 Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 30.5.2022
46. DFA Nedoplatok za elektrinu za 5/2022 33,91 s DPH 9223384523 7.6.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 7.6.2022
47. Pr.DFA Žiacke knižky a protokoly 284,44 s DPH 1222203562 8.6.2022 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystica Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.6.2022
48. DFA Hlasové služby za 06/2022 40 s DPH 8307187744 9.6.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 9.6.2022
49. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov 7,8,9/2022 3.567,54 s DPH 7201026043 14.6.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.6.2022
50. DFA ZUŠ a jej riadenie 6/2022 45,75 s DPH 202209167 15.6.2022 RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 15.6.2022
51. DFA Doplatok za teplo za 5/2022 353,2 s DPH 22440073 15.6.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 15.6.2022
52. Pr.DFA Preddavok na teplo za 6/2022 160 s DPH 20220044 15.6.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 15.6.2022
53. DFA Činnosť technika BOZP, OPP za 04-06/2022 90 s DPH 10220121 15.6.2022 Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 15.6.2022
54. DFA Spracovanie účtovnej agendy za 6/2022 100 bez DPH 2022092 21.6.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 21.6.2022
55. DFA Regenerácia zamestnancov v rámci soc.fondu 330,7 s DPH 41220175 29.6.2022 Penzión Marko, Vaňovská 26, Turany Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 30.6.2022
56. DFA Zdravotný dohľad za 4,5,6/2022 51,3 s DPH 81122 4.7.2022 zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 6.7.2022
57. DFA Hlasové služby za 7/2022 40 s DPH 8309049258 8.7.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.7.2022
58. DFA Nedoplatok elektrina za 6/2022 17,02 s DPH 9224016561 11.7.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 11.7.2022
59. DFA Vodné a stočné za 29.12.2021 - 26.6.2022 355,09 s DPH 42323497 11.7.2022 TURVOD, a.s., Kuzmányho 25, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 11.7.2022
60. Pr.DFA Preddavok na teplo za 07/2022 160 s DPH 20220051 12.7.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 12.7.2022
61. DFA Doplatok za teplo za 06/2022 164,2 s DPH 22440087 25.7.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 25.7.2022
62. DFA Spracovanie účtovnej agendy za 7/2022 100 s DPH 2022110 25.7.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 25.7.2022
63. DFA Hlasové služby za 8/2022 40 s DPH 8310920053 8.8.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.8.2022
64. DFA Vyúčtovanie za elektrinu 07/2022 -64,08 s DPH 9224748432 9.8.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ preplatok
65. DFA Doplatok za teplo za 07/2022 164,2 s DPH 22440101 11.8.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 11.8.2022
66. Pr.DFA Preddavok na teplo 08/2022 160 s DPH 20220058 11.8.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 11.8.2022
67. DFA Spracovanie účtovnej agendy za 8/2022 100 s DPH 2022133 19.8.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 22.8.2022
68. Pr.DFA Účtovný program - licencia 09/22 - 08/2023 118,8 s DPH 5590039553 30.8..2022 IVES Košice, Čsl.armády 20, Košice Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 30.8.2022
69. DFA Činnosť technika  BOZP, OPP ze 7-9/2022 90 s DPH 10220176 7.9.2022 Ing Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, Sučany Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 7.9.2022
70. DFA Hlasové služby za 9/2022 40 s DPH 8312764396 8.9.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.9.2022
71 DFA ZUŠ a jej riadenie 9/2022 45,75 s DPH 202214192 12.9.2022 RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 12.9.2022
72. DFA Vyúčtovanie elektrickej energie za 8/2022 -63,16 s DPH 9225411828 12.9.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 12.9.2022
73. Pr.DFA Preddavok na teplo za 9/2022 170 s DPH 20220065 14.9.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.9.2022
74. DFA Doplatok za teplo za 8/2022 164,2 s DPH 22440116 14.9.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.9.2022
75. DFA Spracovanie účtovnej agendy 9/2022 100 bez DPH 2022151 20.9.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 20.9.2022
76. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov za 10/2022 1.455,54 s DPH 7201040543 23.9.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 23.9.2022
77. DFA SSD Samsung, PLA oranžový 62,22 s DPH 20220456 27.9.2022 MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 27.9.2022
78. DFA Zdravotný dohľad za 7,8,9/2022 55,4 s DPH 123522 4.10.2022 zdravotka - PZS, s.r.o., Bjorsonova 419/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 4.10.2022
79. DFA Hlasové služby za 10/2022 40 s DPH 8314600785 6.10.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 6.10.2022
80. DFA Servisné práce 9/2022 60 s DPH 20220475 6.10.2022 MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 6.10.2022
81. DFA Nedoplatok za elektrinu 9/2022 29,35 s DPH 9226168031 7.10.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 7.10.2022
82. DFA Doplatok za teplo 9/2022 586,47 s DPH 22440131 13.10.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 13.10.2022
83. Pr.DFA Preddavok na teplo 440 s DPH 20220073 13.10.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 13.10.2022
84. Pr.DFA Tlačiarenske služby - poukaz R 25,07 s DPH 1550502 14.10.2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.10.2022
85. DFA Spracovanie účtovnej agendy 10/2022 100 bez DPH 2022169 14.10.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 18.10.2022
86. DFA Pozvánky, plagáty 135,6 s DPH 20220175 18.10.2022 NEOPRINT PLUS, s.r.o., Za mostom 2, Vrútky Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 19.10.2022
 87. Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov na 11/2022 1551,54 s DPH 7201044209 19.10.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 19.10.2022
88. Pr.DFA Portál Direktor 1/23- 12/23 + časopis Manažment školy 169 s DPH 3230105733 20.10.2022 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 20.10.2022
89. DFA Prenájom tried od 05.09.2022 - 30.06.2023 1.537 s DPH   25.10.2022 Základná škola, Ul.školská 1, Krpeľany Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 25.10.2022
  Potvr. Štartovné na súťaž "Cimbalový Prešpork 2022" 30 s DPH Potvrdenie 26.11.2022 ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava Pozvánka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 26.10.2022
90. DFA Odznaky k 70.výročiu školy - 100ks 150 s DPH 322391 2.11.2022 Dárius Starustka, M.Rázusa 4552/12, Vrútky Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 2.10.2022
91. DFA Servisné práce za 10/2022 60 s DPH 20220531 2.11.2022 MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 2.10.2022
92. DFA Hlasové služby na 11/2022 40 s DPH 8316435292 7.11.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 7.11.2022
93. DFA Nedoplatok za elektrinu za 10/2022 62,32 s DPH 9227114248 8.11.2022 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.11.2022
94. Pr.DFA Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF 878,4 s DPH 7202000601 8.11.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.11.2022
95. DFA Bulletin ZUŠ 70.výročie 90 s DPH 20220191 9.11.2022 NEOPRINT PLUS, s.r.o., Za mostom 2, Vrútky Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 9.11.2022
  DFA Doplatok za teplo za 10/2022 616,26 s DPH 22440146 10.11.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 10.11.2022
  Pr.DFA Preddavok za teplo na 11/2022 590 s DPH 20220081 10.11.2022 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., Cyrila a Metoda 29, Vrútky Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 10.11.2022
  DFA ZUŠ a jej riadenie 11/2022 45,75 s DPH 202218308 14.11.2022 RAABE, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.11.2022
  DFA Maliarske pomôcky 501,78 s DPH 2022027238 18.11.2022 PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 18.11.2022
  DFA Spracovanie účtovnej agendy za 11/2022 100 bez DPH 2022187 18.11.2022 SUBAKO SK, s.r.o., M.R:Štefánika 2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 21.11.2022
  DFA Filamenty k 3D tlačiarni 35,1 s DPH 20220551 21.11.2022 MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 21.11.2022
  Pr.DFA Stravné lístky pre zamestnancov na 12/2022 1551,54 s DPH 7201047946 22.11.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 22.11.2022
  DFA Výkresy 309,47 s DPH 3593220000 23.11.2022 SCP PAPIER, a.s., Mostová 29, Ružomberok Objednávka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 23.11.2022
  DFA Prevádzkové náklady PaM od 01-12/2022 40,9 s DPH 22018 24.11.2022 ZŠ s MŠ J.V.Dolinského 4939/2, Martin Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 25.11.2022