Zamestnanci školy

Pedagogický zbor:

Hudobný odbor:

Klavírne oddelenie:

Mgr. Mária Kevická

Beáta Ďuricová

Mgr.art. Lucia Pavić

Mgr. Alena Gloneková

Sabina Martinková, Dis.art.

Eva Šmalová, Dis.art.

Hudobná náuka:

Mgr.Jozefína Furconova

Akordeónové oddelenie:

Mgr.art. Marika Hrnčiarová

Sláčikové a strunové oddelenie:

Mgr. Štefan Kapala

Marián Kramár

Mgr.art. Hana Kopecká

Zuzana Petríková, Dis.art.

Mgr. Zora Macková, Dis.art

Spevácke oddelenie:

Mgr. Jana Jamborová

Mgr. Eva Stašová

Dychové oddelenie a bicie:

Mgr. Art. Jana Hellová

Pavel Kočner

Tanečný odbor:

Mgr. art. Miroslava Poloncová

Alena Agricolová, DiS.art.

Výtvarný odbor:

Mgr. Silvia Rešetárová

Mgr. Dominika Rantová

Mgr. Katarína Barbuščáková

Mgr. Dominika Kováčiková, DiS.

Mgr.art. Lenka Regešová

Literárno-dramatický odbor:

Mg. Stanislava Bruck

Nepedagogickí zamestnanci školy:        

PaM: Lenka Dobáková

Upratovačka: Ivana Končeková

Školník: Ľubomír Polonec