Oznamy

Milí žiaci a rodičia,

začíname 5.  septembra 2022, kedy v čase od 10.00-16.00 hod. treba si prísť do školy pozrieť a dohodnúť rozvrh so svojim triednym učiteľom. 

Pri prvej návšteve školy musí žiak priniesť vyplnené tlačivo o  bezpriznakovosti, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy, alebo vyplniť pri návšteve školy. Tešíme sa na Vás!

Kolektív ZUŠ