Objednávky 2022

Objednávky 2022

Por.číslo Typ Popis Cena € s/bez DPH Č. dokladu Dátum Dodávateľ Spôsob obstarania Podpis, funkcia Dátum úhrady
1. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 02/2022 1.455,54 s DPH 1.22 27.1.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 27.1.2022
2. Obj. Rozšírenie, inštalácia dátovej siete a wifi 11.492,58 s DPH 2.22 28.1.2022 GAYA, s.r.o., Hviezdoslavova 23B, Martin Cenová ponuka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení DFA
3. Obj. Oprava strešnej krytiny na budove ZUŠ 2.430,- s DPH 3.22 2.2.2022 Mauric, s.r.o., M.Galandu 4653, Martin Cenová ponuka Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení DFA
4. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 03/2022 1.535,54 s DPH 4.22 21.2.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 21.2.2022
5. Obj. Darčekové poukážky na deň učiteľov zo SF 211,4 s DPH 5.22 3.3.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 3.3.2022
6. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 04/2022 1.299,54 s DPH 6.22 16.3.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 16.3.2022
7. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 05/2022 1.415,54 s DPH 7.22 19.4.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 19.4.2022
8. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 05/2022 224,94 s DPH 8.22 27.4.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 28.4.2022
9. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 6/2022 1.770,54 s DPH 9.22 16.5.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 16.5.2022
10. Obj. Žiacke knižky a protokoly o výsledku skúšok 284,44 s DPH 10.22 8.6.2022 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 8.6.2022
11. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 7,8,9/2022 3.552 bez DPH 11.22 14.6.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 14.6.2022
11. Obj. R- poukazy s predtlačenými údajmi  Podľa vystavenej FA s DPH 11.22 23.9.2022 Slovenská pošta, a.s., Partiz.cesta 9, Banská Bystrica Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení DFA
12. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 10/2022 1.455,54 s DPH 12.22 23.9.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ 23.9.2022
13. Obj. Nerozbitný pohár na stopke Camping 150ml - 120ks 174,37 s DPH 13.22 3.10.2022 Fortel kataloog, s.r.o., Šance 121, Uherský Ostroh Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení tovaru
14. Obj. Krúžky na kľúče - 150ks 18,9 s DPH 14.22 18.10.2022 Kľučka, s.r.o., Radoľa 454, Radoľa Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení tovaru
15. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 11/2022 1.536 bez DPH 15.22 19.10.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Zmluva Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení DFA
16. Obj. Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF 870 bez DPH 17/22 4.11.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení DFA
17. Obj. Papierové utierky 153,75 s DPH 18/22 15.11.2022 Alza sk, s.r.o., Sliačska 10, Bratislava- mestská časť Nové Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení tovaru
18. Obj. Glazúry 95,39 s DPH 19/22 15.11.2022 ARTIK STUDIO, s.r.o., Raisova 574/4, Ústí nad Labem CZ Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení tovaru
19. Obj. Výkresy Podľa vystavenej DFA s DPH 20/22 15.11.2022 SCP PAPIER, a.s., Mostová 29, Ružomberok Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po vystavení DFA
20. Obj. Tonery do tlačiarní Podľa vystavenej DFA s DPH 21/22 16.11.2022 MAXcomputers, s.r.o., Nerudova 5245/12, Martin Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po vystavení DFA
21. Obj. Maliarske pomôcky Podľa vystavenej DFA s DPH 22/22 18.11.2022 PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystica Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po vystavení DFA
22. Obj. Stravné lístky pre zamestnancov na 12/2022 1.536 bez DPH 23/22 22.11.2022 Up Dejéuner, s.r.o., Tomáśikova 16529, Bratislava Obj. Mgr.Silvia Rešetárová, RŠ Po doručení DFA