Výstava absolventov výtvarného odboru a koncert tanečného odboru