Aktuálne informácie

Sú chvile, kedy sa ťažko hľadajú slová tak ako dnes. Náhle bez rozlúčky nás opustil náš dlhoročný kolega, pedagóg a muzikant pán Arnošt Coufal. Česť jeho pamiatke! Kolektív ZUŠ.

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a hlavne pedagógom, za celý školský rok, ktorý bol úspešný pre nás a hlavne pre vás. Tešíme sa na Vás v septembri. Oddýchnite si. Krásne leto želá celý pedagogický zbor ZUŠ Frica Kafendu Vrútky.

Dňa 28.6.2019 ukončenie školského roka 2018/2019. Vysvedčenia sa odovzdávajú od 10:00 – 14:00. Tešíme sa na Vás.

Dňa 6. 6. 2019 sme s našimi absolventami hudobného, LDO, tanečného a výtvarného odboru navštívili Bratislavu. Boli sme v SND na činohre Apartmán v hoteli Bristol, čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla. Predstavenie trvalo 3 hodiny. Krátky obsah deju –  Koncom päťdesiatych rokov sa v luxusnom hoteli schádza pri príležitosti vernisáže obrazov nedávno zosnulého […]

Dňa 6.6.2019 sa vo výtvarnom odbore NEVYUČUJE z dôvodu účasti na absolventskom zájazde. Za porozumenie ďakujeme. Mgr. Silvia Rešetárová – riaditeľ školy

V spolupráci so ZUŠ R. Míši Orlová sa naši žiaci zúčastnili v ČR 31.5.2019 ZUŠ OPEN,kde svojim tanečným a hudobným vystúpením úspešne reprezentovali našu školu a mesto. Ďakujeme žiakom a ich pedagógom.

Zahájenie školského roku 2019/2020 bude 2.septembra 2019 v čase od 10,00 hod. do 14,30 hod.

ROZHODNUTIE O PRIJATí ŹIAKA NA ŚTÚDIUM JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  POVINNÝ SI PREVZIAŤ  OSOBNE V TERMÍNE OD 27.MÁJA  DO 20. JÚNA 2019 NA SEKRETARIÁTE ŠKOLY.

Prijatí žiaci

Srdečne Vás pozývame na koncert, tanečné, divadelné predstavenie a výstavu žiakov našej školy ZUŠ Frica Kafendu Vrútky.

17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC na tému Vráťme sa do rozprávky priniesol organizátorom veľa radosti. Do súťaže sme dostali 1681 prekrásnych malých dielok, zvaných ex libris. Poslalo nám ich 1503 detí z Argentíny, Bieloruska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, […]

Dňa 2. mája sa v našej ZUŠ konal 18.ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov. Súťažná prehliadka bola jednokolová a súťaže sa mohli zúčastniť žiaci ZUŠ. Súťažiacich bolo 60 a celkovo bolo 93 účastníkov. Naša škola získala bronzové pásmo v I. kategórii: Marko Kováčik – žiak p. uč. Mgr. Jany Jamborovej. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z […]