Aktuálne informácie

Dňa 6. 6. 2019 sme s našimi absolventami hudobného, LDO, tanečného a výtvarného odboru navštívili Bratislavu. Boli sme v SND na činohre Apartmán v hoteli Bristol, čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla. Predstavenie trvalo 3 hodiny. Krátky obsah deju –  Koncom päťdesiatych rokov sa v luxusnom hoteli schádza pri príležitosti vernisáže obrazov nedávno zosnulého […]

Dňa 6.6.2019 sa vo výtvarnom odbore NEVYUČUJE z dôvodu účasti na absolventskom zájazde. Za porozumenie ďakujeme. Mgr. Silvia Rešetárová – riaditeľ školy

V spolupráci so ZUŠ R. Míši Orlová sa naši žiaci zúčastnili v ČR 31.5.2019 ZUŠ OPEN,kde svojim tanečným a hudobným vystúpením úspešne reprezentovali našu školu a mesto. Ďakujeme žiakom a ich pedagógom.

Zahájenie školského roku 2019/2020 bude 2.septembra 2019 v čase od 10,00 hod. do 14,30 hod.

ROZHODNUTIE O PRIJATí ŹIAKA NA ŚTÚDIUM JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  POVINNÝ SI PREVZIAŤ  OSOBNE V TERMÍNE OD 27.MÁJA  DO 20. JÚNA 2019 NA SEKRETARIÁTE ŠKOLY.

Prijatí žiaci

Srdečne Vás pozývame na koncert, tanečné, divadelné predstavenie a výstavu žiakov našej školy ZUŠ Frica Kafendu Vrútky.

17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC na tému Vráťme sa do rozprávky priniesol organizátorom veľa radosti. Do súťaže sme dostali 1681 prekrásnych malých dielok, zvaných ex libris. Poslalo nám ich 1503 detí z Argentíny, Bieloruska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, […]

Dňa 2. mája sa v našej ZUŠ konal 18.ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov. Súťažná prehliadka bola jednokolová a súťaže sa mohli zúčastniť žiaci ZUŠ. Súťažiacich bolo 60 a celkovo bolo 93 účastníkov. Naša škola získala bronzové pásmo v I. kategórii: Marko Kováčik – žiak p. uč. Mgr. Jany Jamborovej. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z […]

3.BIENÁLE CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ČIARY 2019
Do súťaže prišlo cez 2500 výtvarných prác a z našej školy uspeli:

ZLATÉ PÁSMO
• TOMISLAV PAVIČ, 6 rokov
• REGÍNA ŠOUČÍKOVÁ, 12 rokov
• KRISTIAN KOTIAN, 14 rokov
žiaci pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

STRIEBORNÉ PÁSMO
• FILIP POLINEC, 6 rokov
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

OSOBITNÉ UZNANIE
• JANA TOMKOVÁ, žiačka so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr.Silvie Rešetárovej

GRATULUJEME

 

Medzinárodná výtvarná súťaž „BITOLA 2019“ má už 37 ročnú tradíciu. Do súťaže sa zapojilo 337 škôl s celkovým počtom 15.771 detských umeleckých prác z 34 krajín Európy a sveta. Medzinárodná porota si vybrala 806 obrazov, ktoré budú vystavené od 23.mája 2019 v Národnej galérii „MONTMARTRE“-Bitola (Macedónsko). Z našej školy boli úspešní: ZLATÉ PÁSMO • EMMA […]

Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala spoločnosť Brantner v spolupráci s mestom Martin, OC Tulip a spoločnosťou Ecco Slovakia a.s. podujatie pre žiakov základných škôl z okresu Martin. Základná umelecká škola Frica Kafendu z Vrútok vytvorila pre túto environmentálnu akciu zaujímavý objekt, ktorý bol vytvorený z recyklovateľných materiálov. Realizácia: pedagógovia z výtvarného odboru Ďakujeme opäť za […]