Aktuálne informácie

Pozývame Vás na vernisáž žiakov pod vedením Mgr. Martina Novysedláka.

 Dňa 29.1.2019 (utorok) o 16.30 hod.v koncertnej sále ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach sa uskutočnila vernisáž žiakov výtvarného odboru pod vedením Mgr. Eduarda Jakubca.

Do 15.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce viac ako 2000 detí z 200 škôl zo Srbska, Bulharska, Rumunska, Poľska, Českej republiky a Slovenska.

Naša škola získala nasledovné ocenenia:

*Kategória do 10 rokov* 3.miesto
• Natália Bánovska, 9 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

*Kategória do 15 rokov* 3.miesto
• Martin Šebo, 11 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

*Kategória žiak so zdravot.znevýhodnením* 1.miesto
• Sebastián Masaryk , 13rokov
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

GRATULUJEME

Oznamujem Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach dňa 8. 1. 2019 riaditeľské voľno z dôvodu odstávky dodávky tepla. Nástup do školy je 9. 1. 2019.

Mgr. Silvia Rešetárová – riaditeľ školy

19.12.2018 sa odohrá v ZUŠ F. Kafendu Vrútky koncert a výstava nás pedagógov. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa Vás….  

18.12. sa v našej škole konalo predstavenie Literárno dramatického odboru najmenší žiaci vystupovali s predstavením Medovnikový domček, mladší žiaci: Mach a Šebestová – čarovné slúchadlo. Starší žiaci s Vianočnou koledou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a samozrejme rodičom, ktorí prišli svoje deti podporiť. Veľká vďaka patrí pani učiteľke z LDO.

4.  12. 2018 sa v našej škole odohral výchovný koncert pre MŠ. Ďakujeme všetkým detičkám za ich účasť a príjemne publikum.

Ďakujeme za krásny koncertík našim najmenším detičkám. Bol to skutočný zážitok pre všetkých a hlavne pre vás, ďakujeme p.učiteľke Furcoňovej za trpezlivosť. ❤️☃️🎄🎼🎶🎵. Ďakujeme rodičom. 😊

Aj tento rok sme pre Vás pripravili vianočné trhy, výrobky ktoré sme pripravovali s deťmi na pomoc škole. Ďakujeme všetkým predávajúcim,kupujúcim, chystajúcim, usmievajúcim…všetkým ľuďom dobrej vôle,ktorí nás podporili.