Aktuálne informácie

Srdečne Vás pozývame na vernisáž žiakov výtvarného odboru pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej. Podporte svoje deti a potešte svoju dušu príjemným podvečerným programom. Tešíme sa na stretnutie 😊.

Novoročenky 2019 ZUŠ Rimavská Sobota celoslovenská výtvarná súťaž ZUŠ žiakov. Získali sme 3. miesto😊 v 2.kategórií počítačová grafika – Matúš Majer pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu.❤️

4.kategória – 0. – 4. ročník ZUŠ  Martina Vavrečanová, ZUŠ Frica Kafendu Laura Kršačková, ZUŠ Frica Kafendu 5.kategória – 5. – 9. ročník ZUŠ Jana Tomková, ZUŠ Frica Kafendu Nikola Gígerová, ZUŠ Frica Kafendu Ján Pentka, ZUŠ Frica Kafendu

21. 2.  2019 v podvečerných hodinách  sa v koncertnej sále ZUŠ  uskutočnila vernisáž žiakov pod vedením Mgr. Martina Novysedláka. Ďakujeme rodičom aj žiakom za návštevu.      

 Dňa 29.1.2019 (utorok) o 16.30 hod.v koncertnej sále ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach sa uskutočnila vernisáž žiakov výtvarného odboru pod vedením Mgr. Eduarda Jakubca.

Do 15.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce viac ako 2000 detí z 200 škôl zo Srbska, Bulharska, Rumunska, Poľska, Českej republiky a Slovenska.

Naša škola získala nasledovné ocenenia:

*Kategória do 10 rokov* 3.miesto
• Natália Bánovska, 9 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

*Kategória do 15 rokov* 3.miesto
• Martin Šebo, 11 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

*Kategória žiak so zdravot.znevýhodnením* 1.miesto
• Sebastián Masaryk , 13rokov
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

GRATULUJEME

Oznamujem Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach dňa 8. 1. 2019 riaditeľské voľno z dôvodu odstávky dodávky tepla. Nástup do školy je 9. 1. 2019.

Mgr. Silvia Rešetárová – riaditeľ školy

19.12.2018 sa odohrá v ZUŠ F. Kafendu Vrútky koncert a výstava nás pedagógov. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa Vás….  

18.12. sa v našej škole konalo predstavenie Literárno dramatického odboru najmenší žiaci vystupovali s predstavením Medovnikový domček, mladší žiaci: Mach a Šebestová – čarovné slúchadlo. Starší žiaci s Vianočnou koledou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a samozrejme rodičom, ktorí prišli svoje deti podporiť. Veľká vďaka patrí pani učiteľke z LDO.