Aktuálne informácie

23.ročník Medzinárodná výtvarná súťaž BIENÁLE FANTÁZIE. Poslaných 1000 výtvarných prác z celého sveta. ZUŠ Frica Kafendu Vrútky získala 3 ocenenia. •1.miesto v kategórii 7-9 rokov MICHAELA LOVASOVÁ, pod vedením Mgr. Katarína Rábeková •2.miesto v kategórii 10-13 rokov ADAM DIBDIAK, pod vedením Mgr. Marika Trmosová Šafáriková • Cena mesta Martin DANIEL MIHALIK, pod vedením Mgr. Katarína […]

Začiatok šk.roka 2018/2019 bude v pondelok 3.9.2018 od 11:00 do 16:00.                        Prídite si pozrieť rozvrh. Tešíme sa na Vás.

Pozývame všetky deti II. stupňa základnej školy, na zápis počítačovej grafiky do ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Od 3.9.2018 – 7.9.2018 od 13:00 hod. do 17:00 hod. Tešíme sa na Vás.  

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám zverili svoje detičky, aby sme mohli aj počas letných prázdnin rozvíjať ich výtvarnú a hudobnú kreativitu. V letnom tábore sme spievali, hrali a výtvarne tvorili. Boli to krásne 4 dni, plné zážitkov detí ale aj nás dospelákov pedagógov. Dúfame, že sa budeme vidieť o rok zas a znova. ĎAKUJEME 🙂 […]

Odovzdávanie VYSVEDČENÍ bude
dňa 29.6.2018 (piatok)
od 10.00 – 14.00 hod.
Tešíme sa na vás.

 

Srdečne, Vás pozývame na koncoročnú výstavu na elokovanom pracovisku v Turanoch.

 

 

 

 

Divadelné, hudobné  a tanečné predstavenie POD MOROM v Kine 1. Máj vo Vrútkach. Všetci ste srdečne vítaní.

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu prác žiakov ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky do Sobášnej siene na mestskom úrade vo Vrútkach.

 

Detská výtvarná tvorba je prostriedkom poznávania a komunikácie. Dieťa pozoruje svet svojimi očami, reaguje naň pričom využíva  vlastné výtvarné znaky.  Sú to práve deti, ktoré nás učia vnímať svet inakšie pomocou svojich výtvarných prejavov. Nastoľujú nové javy a procesy. Búrajú pomyselné hranice medzi rôznymi kultúrami a národnosťami. Ich tvorba predstavuje systém vzájomných vzťahov či už je to rodina, […]

  Výsledková listina 18