Aktuálne informácie

ZUŠ FRICA KAFENDU VRÚTKY Vás srdečne pozýva na talentové skúšky pre školský rok 2019-2020.

Prijímacie skúšky pre nadchádzajúci školský rok 2019-2020sa uskutočnia v dňoch 13. 14. a 15. mája 2019 .
Požiadavky na prijímacie skúšky:

HUDOBNÝ  ODBOR

Uchádzač si pripraví 2 piesne – zaspievať, najlepšie ľudové, alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia  – opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

VÝTVARNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si žiaci prinesú obyčajné pastelky, voskovky, alebo fixky.Posudzuje sa vizuálna pamäť, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

TANEČNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor – dres a cvičky. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová pamäť, tanečná improvizácia.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Pri prijímacích skúškach sa zisťujú základné predpoklady – artikulácia, orientácia v priestore, plynulé čítanie neznámeho textu, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

 

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. 3. 2019  bola ocenená aj naša bývalá pani učiteľka Anna Šupinová. Ďakujeme za návštevu a povzbudivé slová. Veľmi sa s ňou tešíme a so srdca jej srdečne blahoželáme.

Dňa 25. 2. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie šesťčlennej odbornej poroty XX. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
Žitnoostrovské pastelky 2019 pod vedením umeleckého historika PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc.

Do súťaže sa prihlásilo 2021 autorov s 2278 prácami z Bulharska, Ruska, Srbska, Lotyšska, Bangladéša, Poľska, Maďarska, Kazachstanu, Hong Kongu, Českej republiky v najhojnejšom počte zo Slovenska a tento rok sa prvýkrát do súťaže zapojilo Francúzsko, Estónsko a Chorvátsko.

Výsledkom odborného posúdenia diel je 60 ocenených detí a 215 diel, ktoré budú vystavené v Žitnoostrovskom múzeu od 14. 6. – 9. 8. 2019.

Z našej školy boli úspešní :
• KRAJČOVÁ KLEMENTÍNA, 6 rokov,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej
• HLÁDEKOVÁ LENKA, 6 rokov,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

Gratulujeme💟

Celoslovenská výtvarná a spevácka súťaž zameraná na duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie. Do výtvarnej súťaže sa zapojila aj naša škola s nasledovnými výsledkami : * kategória 1.-3.roč. • 2.miesto TIMON MAŽÁRI, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej • čestné uznanie za kolekciu prác ZUŠ Frica Kafendu, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej * kategória 4.-6.roč. • […]

SPOMIENKY – výber filmovej a muzikálovej tvorby

 

Srdečne Vás pozývame na vernisáž žiakov výtvarného odboru pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej. Podporte svoje deti a potešte svoju dušu príjemným podvečerným programom. Tešíme sa na stretnutie 😊.

Novoročenky 2019 ZUŠ Rimavská Sobota celoslovenská výtvarná súťaž ZUŠ žiakov. Získali sme 3. miesto😊 v 2.kategórií počítačová grafika – Matúš Majer pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu.❤️

4.kategória – 0. – 4. ročník ZUŠ  Martina Vavrečanová, ZUŠ Frica Kafendu Laura Kršačková, ZUŠ Frica Kafendu 5.kategória – 5. – 9. ročník ZUŠ Jana Tomková, ZUŠ Frica Kafendu Nikola Gígerová, ZUŠ Frica Kafendu Ján Pentka, ZUŠ Frica Kafendu

21. 2.  2019 v podvečerných hodinách  sa v koncertnej sále ZUŠ  uskutočnila vernisáž žiakov pod vedením Mgr. Martina Novysedláka. Ďakujeme rodičom aj žiakom za návštevu.