NAŠI ZAMESTNANCI

TÍ NAJLEPŠÍ!

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Mgr. Silvia Rešetárová riaditeľ školy

Mgr. Mária Kevická zástupca školy

Alena Agricolová, DiS. art

Mgr. Katarína Barbuščáková

Beáta Ďuricová

Mgr. Jozefína Furcoňová

Bc. Katarína Harmaniaková

Mgr. art. Marika Hrnčiarová

Mgr. art. Jana Hellová

Mgr. Jana Jamborová

Mgr. Štefan Kapala

Eva Krajčová, DiS. art

Marián Kramár

Mgr. art. Hana Kopecká

Mgr. art. Jana Hellová

Ľubomír Ľahký, DiS. art

Bc. Adela Ľachká

Mgr. Stanislava Lucká

Mgr. art. Lucia Pavič

Zuzana Petríková, DiS. art

Mgr. art. Miroslava Poloncová

Mgr. Dominika Rantová

Mgr. Katarína Rábeková, DiS.

Mgr. Eva Stašová

Mgr.art. Katarína Škamlová

Eva Šmalová, DiS. art

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Ľubomír Polonec
školník

Lenka Dobáková ekonóm, PaM

Ivana Končeková upratovačka

Monika Fedorová tajomník