Zamestnanci školy

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI šk.rok 2018/19

Agricolová Alena Tanec, vedúca TO
Barbuščáková Katarína Mgr. VO, vedúca VO
Čerňanská Daniela    Hra na husliach
Ďuricová Beáta Hra na klavíri
Fúčelová Sylva Hra na klavíri
Furcoňová Jozefína Mgr. HN
Fúsková Dominika Mgr. VO
Magdaléna Hladká, Hra na husle
Hrnčiarová Marika Mgr.art. Hra na akordeóne
Jamborová Jana Mgr. Spev, vedúca HO
Jakubec Eduard Mgr. Výtvarná výchova
Kapala Štefan Mgr. Hra na gitare
Karvay Anton Hra na husliach
Kevická Mária Mgr. Hra na klavíri, ZRŠ
Koprdová Edita Mgr. Výtvarná výchova, vedúca VO
Krajčová Eva Hra na klavíri, keyboarde
Ľahký Ľubomír Hra na trúbku, zob.flaute, bicie
Ľachká Adela Bc. Hra na cimbale
Novysedlák Martin Mgr. Výtvarná výchova
Kulkovská Jana, Hra na flautu
Pavič Lucia Mgr.art. Hra na klavíri
Petríková Zuzana Dis.art. Hra na husliach
Procházková Ľubica Mgr. Literárno-dramatický , vedúca LDO
Rábeková Katarína Mgr. Výtvarná výchova
Rešetárová Silvia Mgr. Výtvarná výchova, riaditeľ školy
Skrisa Ján Mgr.art. Výtvarná výchova
Stašová Eva Mgr. Spev
Šimová Katrarína korepetícia
Šmalová Eva Hra na klavíri, keyboarde
Trmosová-Šafáriková Marika Mgr. Výtvarná výchova

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Buchta Jiří školník
Dobáková Lenka ekonómka, PaM
Končeková Ivana upratovačka
Mičková Šarlota ekonómka, tajomníčka