Od 1.6.2021 je v reštaurácii Burra vo Vrútkach vystavená práca Kristiana Kotiana a Timejky Chochulovej
z ateliéru Mgr.Silvii Rešetárovej.

FAREBNÝ SVET - Coloriskeri luma 2020

súťaž občianskeho združenia Romano Kher – Rómsky dom, ktorá v roku 2020 prebieha už dvanásty krát. Súťaž spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti a jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie či oboznámením súťažiacich s ľudskými právami.

OCENENÝ

                                                                                                              Ladislav Borsányi – pedagóg Mgr. Katarína Rábeková DiS.
                                                                                                                      Daniel Najšel- pedagóg Mgr. Katarína Rábeková DiS.
                                                                                                                  Matúš Kontrík- pedagóg Mgr. Katarína Rábeková DiS.
                                                                                                                 Juraj Klein – pedagóg Mgr. Katarína Barbuščáková
                                                                                                            Pavla Mia Lechanová – pedagóg Mgr. Silvia Rešetátrová

    

Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

VIANOČNÁ POHĽADNICA 2020

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

OCENENÝ

                                                                                     1. miesto: Ľubomíra Vladárová 11 r. – kategória C2, pedagóg Mgr. Silvia Rešetárová
                                                                                       1. miesto: Patrik Plávka 21 r. – špeciálne školy, pedagóg Mgr. Silvia Rešetárová
                                                                                 2. miesto: Jana Halienová 14 r. – kategória C2, pedagóg Mgr. Katarína Barbuščáková

 

Všetkým žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

OCENENÝ 
MARKO BEŇO, pod vedením Mgr. Kataríny  Rábekovej, DiS.

VYSTAVUJÚCI 
MARKO BEŇO, 6 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
JÚLIA CÁFALOVÁ, 7 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
MICHAL CHLÁDEK, 7 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
DOROTA GONDOVÁ, 5 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
EMA GOŇOVÁ, 7 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
TEREZA KUBÍKOVÁ, 6 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
SOFIA KUNERTOVÁ, 5 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej
JÚLIA PAVLÍKOVÁ, 6 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej
EVA PLAVCOVÁ, 5 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
AGGIE PUJDESOVÁ, 6 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
MICHAL REVALLO, 6 rokov, pod vedením Mgr. Kataríny BarbuščákovejSMALL MONTMARTRE 2020

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

ZLATÁ PALETA 
KRISTIÁN MIHALIK, pod vedením Mgr. Kataríny  Rábekovej, DiS.
KAROLÍNA MIEŠČÁKOVÁ, pod vedením Mgr. Kataríny  Rábekovej, DiS.
MARKO BEŇO, pod vedením Mgr. Kataríny  Rábekovej, DiS.

OCENENÍ DIPLOMOM 
VIKTÓRIA DEBNÁROVÁ, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
KRISTÍNA KOPASOVÁ, pod vedením Mgr. Kataríny  Rábekovej, DiS.
NATÁLIA KUBÍKOVÁ, pod vedením Mgr. Kataríny  Rábekovej, DiS.

CENU ZA NAJLEPŠIU KOLEKCIU ZLATÝCH ŠTETCOV pre ZUŠ Frica Kafendu Vrútky

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020

REGIONÁLNA VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

1. miesto
Kategória MAĽBA
BOŽENA RAMŠÍKOVÁ
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020

REGIONÁLNE KOLO 2020-VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

4. kategória
TEREZA PAFČOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej
NATÁLIA KUBÍKOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
5. kategória
LUCIA PAVLOVÁ
pod vedením Mgr. Dominiky Rantovej
MICHAELA PŠENKOVÁ
pod vedením Mgr. Martina Novysedláka
RICHARD LAURINČÍK
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.

VIANOČNÁ POHĽADNICA 2019

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARnÁ SÚŤAŽ 2019

1. miesto
LUCIA BÍZIKOVÁ
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej
2. miesto
KRISTÍNA KOPASOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.
1. miesto
Kategória žiakov so zdravotným znevýhodnením
PATRIK PLÁVKA
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

11. ROČNÍK LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ SÚŤAŽE O CENU JIŘÍHO ŠEDÉHO

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2019

1. miesto za tvorivosť
LEA RYBÁROVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

CSONTVÁRYHO SLNEČNÁ CESTA OČAMI DETÍ

CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2019

1.miesto
VIVIEN WAGNEROVÁ
2.miesto
PETER ŠIMŠÍK
čestné uznanie
LUKÁŠ BLAHO
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.

ANJEL VIANOC 2019

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2019

3.miesto
FILIP GOŇA
MATÚŠ BELORID
pod vedením Mgr. Martina Novysedláka
čestné uznanie
ZUZANA KOTYROVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.

TORÚŇ-POĽSKO 2019

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2019

Diplom za účasť.

KRÁSY JESENE

REGIONÁLNA VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2019

NELA SPILKOVÁ
SARAH FOŤKOVÁ
LUCIA PAVLOVÁ
DIANA HLAVATÁ
NIKOLA BRXOVÁ
pod vedením Mgr. Dominiky Rantovej

BOHUŇOVA PALETA

medzinárodná VÝTVARNÁ súťaž
2019

MAĽBA

čestné uznanie
SAMUEL GAJDOŠ
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

TOMISLAV PAVIČ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.

ANNA MAŤOVČÍKOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.

KOMBINOVANÁ TECHNIKA

čestné uznanie
MICHAL CHLÁDEK
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.

TURIEC MAĽOVANÝ

2019

3. miesto
LENKA ŠÚTOVÁ
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

ČESTNÉ UZNANIE
BIBIANA LUKAČOVIČOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

MUSIC JOURNAL

celoslovenská súťaž
2019

I.kategória – 1. miesto
BIBIANA LUKAČOVIČOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

I.kategória – 3. miesto
KRISTÍNA KOPASOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

II.kategória – 1. miesto
DOMINIK HUDEC
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

II.kategória – ČESTNÉ UZNANIE
RASTISLAV MÜLLER
pod vedením Mgr. Martina Novysedláka

INDICKÉ BÁJKY OČAMI DETÍ

2019

Zúčastnili sa deti z MŠ Francúzskych Partizánov Vrútky.

CENA ORGANIZÁTOROV
JÚLIA TOMAGOVÁ a NINA KĽOCOVÁ 
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

FULLOVA PALETA - ZÁTIŠIE

regionálna súťaž
2019

2. miesto
BIANKA MORAVČÍKOVÁ, 8 rokov
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

OCENENIE ZA KOLEKCIU VÝTVARNÝCH PRÁC

OCENENIE ZA KOLEKCIU VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM,
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej, Mgr. Kataríny Rábekovej, Mgr. Kataríny Barbuščákovej

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY

pod vedením umeleckého historika phDr. Bohumíra Bachratého, CSc.
medzinárodná súťaž
2019

úspešní
KRAJČOVÁ KLEMENTÍNA, 6 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej


HLÁDEKOVÁ LENKA, 6 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

MAĽOVANÁ ZUŠKA - krajina

2019

ZLATÉ PÁSMO
SÁRA GAJDOŠOVÁ, 6rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

BITOLA

Macedónsko
2019

ZLATÉ PÁSMO
EMMA LAUČEKOVÁ, 6rokov
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej


DIPLOM
KATARÍNA CINGELOVÁ a VERONIKA VAJZEROVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

DÚHA

celoslovenská súťaž
2018/2019

ČESTNÉ UZNANIE
NIKOLA GARAJOVÁ,
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

EX LIBRIS HLOHOVEC

medzinárodná súťaž
2019

ocenienie
Lucia Kišová
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

vystavené práce
Gallová Laura a Petráš Christián
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

CESTA ČIARY

2019

ZLATÉ PÁSMO
TOMISLAV PAVIČ, 6 rokov
REGÍNA ŠOUČÍKOVÁ, 12 rokov
KRISTIAN KOTIAN, 14 rokov
žiaci pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

STRIEBORNÉ PÁSMO
FILIP POLINEC, 6 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

OSOBITNÉ UZNANIE
JANA TOMKOVÁ, žiačka so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr.Silvie Rešetárovej

BANSKOŠTIAVNICKÁ KALVÁRIA

2019

kategória 1.-3.roč.
2.miesto
TIMON MAŽÁRI,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

čestné uznanie za kolekciu prác ZUŠ Frica Kafendu
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

kategória 4.-6.roč.
čestné uznanie za kolekciu prác ZUŠ Frica Kafendu
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

ANJEL VIANOC

2018

1. miesto 
JANA TOMKOVÁ,
žiaci so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

1. miesto
JÁN PENTKA,
žiaci so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej


Čestné uznanie
JÚLIA CÁFALOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

NOVOROČENKY

celoslovenská súťaž
2018

2. kategória-počítačová grafika
3. miesto
MATÚŠ MAJER
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

BIENÁLE FIGURÁLNEJ KRESBY A MAĽBY

2019

čestné úznanie
EMA GREGOROVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

VESMÍR OČAMI DETÍ

regionálne kolo
2018

4. kategória
MARTINA VAVREČANOVÁ
pod vedením pedagóga výtvarného odboru

LAURA KRŠAČKOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

5. kategória
JANA TOMKOVÁ
žiaci so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej


NIKOLA GÍGEROVÁ
pod vedením pedagóga výtvarného odboru

JÁN PENTKA
žiaci so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

VIANOČNÁ POHĽADNICA

2018

3. miesto
Natália Bánovska, 9 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

3. miesto
Martin Šebo, 11 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

1. miesto
Sebastián Masaryk , 13rokov
žiaci so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

PRAMIENOK

2018

Soňa Hausnerová
Michal Šurina
Kristián Mitter
Júlia Cáfalová
Samuel Krivuš
Dominika Hládeková
Nina Mazúrová
všetci žiaci pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

BOHUŇOVA PALETA

2018

STRIEBORNÉ PÁSMO
MAĽBA
VERONIKA ANTALÍKOVÁ, 8 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej
EMMA JARKOVSKÁ, 8 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej
ĽUBICA VLADÁROVÁ, 8 rokov
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

ČESTNÉ UZNANIE
TIMON MAŽÁRI, 6 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej
ADAM BOGDÁŇ, 6 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

BRONZOVÉ PÁSMO
KOMBINOVANÁ TECHNIKA
JANKA TOMKOVÁ,
žiaci so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

ČESTNÉ UZNANIE
DOMINIK HUDEC, 14 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

BIENÁLE FANTÁZIE

2018

1. miesto
kategória 7-9 rokov
MICHAELA LOVASOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

2. miesto
kategória 10-13 rokov
ADAM DIBDIAK
pod vedením Mgr. Mariky Trmosovej Šafárikovej

Cena mesta Martin
DANIEL MIHALIK
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

TURIEC MAĽOVANÝ

2018

1. miesto
LENKA OSLANCOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

2. miesto
MATÚŠ BARBUŠČÁK
pod vedením Mgr. Kataríny  Barbuščákovej

Čestné uznanie
NIKOLA MAŤKOVÁ,
pod vedením Mgr. Edity Koprdovej

ART PEGAS/ POP

2018

1.miesto
2.kategórii
MARTINA MüLLEROVÁ
pod vedením Mgr. Edity Koprdovej

1.miesto
2.kategórii
EMMA JARKOVSKÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

MALÉ GRAFICKÉ FORMY

2018

mimoriadna cena
3. kategória
JANA HALIENOVÁ 
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

cena rodičovskej rady
ANNA MÁRIA BAJDICHOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

špeciálna cena
JANKA GAISBACHEROVÁ
žiaci so zdravotným znevýhodnením pod vedením Mgr. Edity Koprdovej

MESTO/ MÓDA BUDÚCNOSTI

2018

čestné uznanie
NATÁLIA LEPIŠOVÁ
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

čestné uznanie
LAURA GALLOVÁ
pod vedením Mgr. Kataríny BArbuščákovej

FANTAZÍJNE ZVIERA

2018

2. miesto
1. kategória
SAMUEL ŠOTNÍKpod vedením Mgr. Edity Koprdovej

MAĽOVANÁ ZUŠKA - zlaté pásmo

2018

MARTINA MüLLEROVÁ
pod vedením Mgr. Edity Koprdovej

FULLOVA PALETA

2018

3.miesto
3.kategória
KATARÍNA CINGELOVÁ pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

3.miesto
2.kategória
KLÁRA GALČÍKOVÁ
pod vedním Mgr. Kataríny Barbuščákovej

FULLSTAR

2018

Aj tento rok sme sa zapojili do speváckej súťaže v populárnom speve “ FULL STAR 2018″ v  Základnej umeleckej škole Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

ZLATÉ PÁSMO
5.kategória
PATRÍCIA ZÚBEKOVÁ
pod vedením Mgr. Evy Stašovej