Srdečne blahoželáme našim žiakom a ich pedagógom , ktorí získali ocenenia v nasledujúcich súťažiach: 

„VIANOČNÁ POHĽADNICA“ – 18.ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

1. miesto – Patrik Plávka, kategória D –  pedagóg Mgr. Silvia Rešetárová
1. miesto – Laura Poliaková, kategória D – pedagóg Mgr.Silvia Rešetárová
1. miesto – Bianka Moravčíková, kategória C1 – pedagóg Mgr. Katarína Rábeková Dis.
3. miesto – Emma Birčeková, kategória C2 – pedagóg Mgr. Katarína Barbuščáková
Čestné uznanie – Katarína Kunzová, kategória C1 – pedagóg Mgr.Katarína Rábeková Dis.
 

 „VESMÍR OČAMI DETÍ“ – 38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, regionálne kolo, postup do celoslovenskej súťaže
1.miesto – Patrik Plávka, 5.kategória – pedagóg Mgr. Silvia Rešetárová
1. miesto – Elizabet Piklová, 4.kategória – pedagóg Mgr. Katarína Rábeková Dis.
2. miesto – Radoslav Petrovič, 4. kategória – pedagóg Mgr. art. Katarína Škamlová
3. miesto – Karin Mikulová, 4. kategória – pedagóg Mgr.Katarína Barbuščáková

Čestné uznanie – Vivien Wagnerová, 4. kategória – pedagóg Mgr. Katarína Rábeková Dis.

 
 

Srdečne blahoželáme našim najmenším výtvarníkom za krásne umiestnenie v celoslovenskej súťaži vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku PRAMIENOK 2021.

Katarína Paukovičová za 1.miesto v 5. kategórii – dieťa predškolského veku navštevujúce ZUŠ
Nelly Rojko za 3.miesto v 5. kategórii – dieťa predškolského veku navštevujúce ZUŠ
Janka Kapustová za 3.miesto v 5. kategórii – dieťa predškolského veku navštevujúce ZUŠ

1. ROČNÍK BIENÁLE CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
Púchovské parafrázy- PUPA 2020

Srdečne blahoželáme: 
Terezka Kubíhová – 
Čestné uznanie poroty
Martin Andrew Juráš – Cena riaditeľky SŠPU Púchov, Sklári

Lenka Mertiňák – Cena poroty – Čestné uznanie poroty