VÝTVARNÝ ODBOR?

POZRI ČO BY ŤA ČAKALO!​

Odbor, ktorý sa zameriava na výtvarný talent. Žiak si počas nášho štúdia prejde všetkými výtvarnými technikami, menovite krebou, maľbou, grafikou, modelovaním, dekoratívnou činnosťou, ale tak isto aj fotografiou či výučbou keramiky, aby sám objavil, k čomu skutočne inklinuje. Výtvarný odbor na našej škole ponúka aj štúdium počítačovej grafiky.

Najväčšiu rolu v tom, čo naši žiaci dosiahnu, nakoľko budú úspešní v živote a ako sa budú osobnostne vnímať, zohrávame my, dospelí, ktorí výrazne vstupujeme do ich života. Nie je umenie dokázať žiakom, že niečo nevedia, ale je umenie dať im príležitosť ukázať, čo sa v nich skrýva. Nemusia tvoriť ako Picasso, stačí, ak raz ochutnajú úspech.

Mgr. Katarína Rábeková, DiS.

NAŠI PEDAGÓGOVIA

Mgr. Katarína Barbuščáková

Mgr. Dominika Rantová, vedúca odboru

Mgr. Silvia Rešetárová

Mgr.art. Katarína Škamlová

ZAUJAL VÁS NÁŠ ODBOR?

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES!