HUDOBNÝ ODBOR?

POZRI ČO BY ŤA ČAKALO!

Odbor ponúka rozsiahlu výučbu hudobného zamerania. Umožňujeme sa vzdelávať v hudobnej náuke spolu so sólovým spevom alebo s hudobným nástrojom podľa vlastného výberu ako je klavír, keybord, akordeón, husle, bicie, zobcová flauta, saxofón, gitara klasická/basová alebo cimbal.

Prostredníctvom zanietených a kvalifikovaných pedagógov pomáhame deťom objavovať čaro hudby. Učia sa ju nielen interpretovať, ale aj počúvať a vnímať tak, aby im prinášala radosť a potešenie v každodennom živote.

Mgr. Jana Jamborová, vedúca odboru

NAŠI PEDAGÓGOVIA

Beáta Ďuricová

Mgr. Jozefína Furcoňová

Mgr. art. Marika Hrnčiarová

Mgr. Štefan Kapala

Mgr. Mária Kevická

Mgr. art. Hana Kopecká,

Eva Krajčová, DiS. art

Marián Kramár

Mgr. art. Jana Hellová, DiS. art

Ľubomír Ľahký, DiS. art.

Bc. Adela Ľachká

Mgr. art. Lucia Pavič

Zuzana Petríková, DiS. art.

Mgr. Eva Stašová

Bc. Katarína Harmaniaková

Eva Šmalová, DiS. art.​

ZAUJAL VÁS NÁŠ ODBOR?

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES!

Pracovná ponuka

ZUŠ F. Kafendu Vrútky hľadá v školskom roku 2021/22 učiteľa hry na klavír na plný úväzok.
Podmienkou je ukončené konzervatórium - absolutórium, alebo vysokoškolské vzdelanie, odbor hra na klavíri. Platové podmienky - podľa ukončeného vzdelania a dĺžky praxe. Brutto od 790.-€ - 1336.-€. info na tel. č. 0907873071