ŠTUDIJNÉ ODBORY

VYBERTE SI ČO VÁS BAVÍ!

HUDOBNÝ ODBOR

VÝTVARNÝ ODBOR

TANEČNÝ ODBOR

LIT.-DRAMATICKÝ ODBOR

Odbor ponúka rozsiahlu výučbu hudobného zamerania. Umožňujeme sa vzdelávať v hudobnej náuke spolu so sólovým spevom alebo s hudobným nástrojom podľa vlastného výberu.

Odbor, ktorý sa zameriava na výtvarný talent. Žiak si počas nášho štúdia prejde všetkými výtvarnými technikami. Výtvarný odbor na našej škole ponúka aj štúdium počítačovej grafiky.

Odbor, ktorý sa skladá z celkovej tanečnej prípravy ako je gymnastika, balet, klasický alebo moderný tanec a tiež ľudový tanec. 

Odbor, ktorý sa špecializuje na literárno-dramatické činnosti akými sú pohybová príprava, recitácia, divadelné formy alebo spev.

ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA?

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES!

AKÉ SÚ POPLATKY?

NEVÁHAJTE A ZISTITE!

VIETE ČO OBSAHUJÚ PRIJÍMACIE SKÚŠKY?

NIE JE TO NIČ ZLOŽITÉ!

KTO U NÁS DOKONČIL ŠTÚDIUM?

ŽIAKOV JE VIAC NEŽ DOSŤ!