Študijné obory

Výtvarný odbor

 • štúdium výtvarnej výchovy (kresba, maľba, grafika, modelovanie a tvarovanie, dekoratívne činnosti, fotografia, keramika)
 • štúdium počítačovej grafiky/rozšírené vyučovanie

Hudobný odbor

 • klavír
 • keybord
 • akordeón
 • husle
 • bicie
 • zobcová flauta
 • priečna flauta
 • saxofón
 • gitara klasická, basová gitara
 • cimbal
 • sólový spev

Tanečný odbor

 • klasická tanečná príprava (gymnastika, balet, klasický tanec,kreatívny tanec,moderný tanec, ľudový tanec)

Literárno-dramatický odbor

 • klasická dramatická príprava (pohybová príprava, recitácia, malé divadelné formy, spev)