You are currently viewing Prijímacie skúšky pre nadchádzajúci školský rok 2018-2019

Prijímacie skúšky pre nadchádzajúci školský rok 2018-2019

Prijímacie skúšky pre nadchádzajúci školský rok 2018-2019 sa uskutočnia v dňoch 14. 15. a 16. mája 2018 . Aktuálne informácie vám poskytneme dostatočne včas.

Avšak aj počas školského roka sa z rôznych vážnych dôvodov menia počty žiakov v jednotlivých predmetoch, preto ak u vás prepukol záujem o učenie sa u nás aj mimo termínu oficiálnych prijímacích skúšok, neváhajte nás navštíviť, radi sa s vami o vašich plánoch porozprávame, poradíme a posúdime vaše predpoklady na štúdium u nás.
Tešíme sa na vás

Požiadavky na prijímacie skúšky:

HUDOBNÝ  ODBOR

Uchádzač si pripraví 2 piesne – zaspievať, najlepšie ľudové, alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus / rytmické cvičenia  – opakovanie po učiteľovi/.
Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

VÝTVARNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si žiaci prinesú obyčajné pastelky, voskovky, alebo fixky.Posudzuje sa vizuálna pamäť, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

TANEČNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor – dres a cvičky. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová pamäť, tanečná improvizácia.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Pri prijímacích skúškach sa zisťujú základné predpoklady – artikulácia, orientácia v priestore, plynulé čítanie neznámeho textu, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

This Post Has 2 Comments

  1. tinyurl.com

    Prices, coverages and privateness policies vary amongst
    these insurers, who could share details about you with us.

Pridaj komentár