Prijatí žiaci pre školský rok 2019/2020

Zahájenie školského roku 2019/2020 bude 2.septembra 2019 v čase od 10,00 hod. do 14,30 hod.

ROZHODNUTIE O PRIJATí ŹIAKA NA ŚTÚDIUM JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  POVINNÝ SI PREVZIAŤ  OSOBNE V TERMÍNE OD 27.MÁJA  DO 20. JÚNA 2019 NA SEKRETARIÁTE ŠKOLY.

Prijatí žiaci

Pridaj komentár