Úspechy a ocenenia

Hlavné správy TVT 10.9.2018

 

Medzinárodná výtvarná súťaž BIENÁLE FANTÁZIE, 23.ročník.
Poslaných 1000 výtvarných prác.
ZUŠ Frica Kafendu Vrútky získala 3 ocenenia.

•1.miesto v kategórii 7-9 rokov
MICHAELA LOVASOVÁ,
pod vedením Mgr. Katarína Rábeková
•2.miesto v kategórii 10-13 rokov
ADAM DIBDIAK,
pod vedením Mgr. Marika Trmosová Šafáriková
• Cena mesta Martin
DANIEL MIHALIK,
pod vedením Mgr. Katarína Rábeková

 

Turiec maľovaný 2018

1.miesto – Lenka Oslancová,
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

2.miesto – Matúš Barbuščák,
pod vedením Mgr.Kataríny  Barbuščákovej

Čestné uznanie – Nikola Maťková,
pod vedením Mgr.Edity Koprdovej

Art Pegas/POP 2018

1.miesto v 2.kategórii

Martina Müllerová/ žiačka Mgr.E. Koprdová

1.miesto v 2.kategórii

Emma Jarkovská žiačka

Mgr. K. Rábekovej

MGF 2018

Jana Halienová získala mimoriadnu cenu v 3.Kategórii/ žiačka Mgr. K. Barbuščákovej

a cenu rodičovskej rady získala Anna Mária Bajdichová/ žiačka Mgr. K. Barbuščákovej

a Janka Gaisbacherová získala špeciálnu cenu (žiačka so zdravotným znevýhodnením)/ žiačka Mgr. E.Koprdovej

 

Mesto budúcnosti/Móda budúcnosti 2018

Čestné uznanie- Natália Lepišová/ žiačka Mgr. S. Rešetárovej

Čestné uznanie- Laura Gallová/ žiačka Mgr. K. Barbuščákovej

Fantazijné zviera 2018

2.miesto v prvej kategórii: Samuel Šotník/ žiak Mgr.E.Koprdovej

 Maľovaná ZUŠ-ka/téma: Písmo: zlaté pásmo 2018

Martina Müllerová/ žiačka Mgr.E.Koprdovej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fullova paleta 2018

 

3.miesto- v 3.kategórii Katka Cingelová žiačka Mgr. K. Rábekovej

3.miesto- v 2.kategórii Klára Galčíková žiačka Mgr.K.Barbuščákovej

 

 

 

 

 

IV. ročník speváckej súťaže v populárnom speve ,,FULLSTAR 2018″

Aj tento rok sme sa zapojili do speváckej súťaže v populárnom speve “ FULL STAR 2018″ v  Základnej umeleckej škole Ľudovíta Fullu v Ružomberku, kde sme  si odniesli ocenenie v V. kategórii v speváckej súťaži. Pod vedením pani učiteľky spevu Mgr. Evy Stašovej  získala cenu Zlaté pásmo študentka Patrícia Zúbeková. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich spoločného úspechu.