RADA ŠKOLY

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FRICA KAFENDU VRÚTKY

RODIČIA

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ZA ZRIAĎOVATEĽA

Mgr. Adriana Simová

Marián Fedor

Mgr. Veronika Marčeková

Martin Zatloukal

PREDSEDA RADY ŠKOLY
Mgr. art. Lucia Pavič

Mgr. Jana Jamborová

Ivana Končeková

Mgr. Ľuboš Gottwald

Ing. Marek Veverica

ThDr. Marián Krivuš

Mgr. Ivan Doskočil