Späť na Dokumenty.

Faktúry, objednávky a zmluvy

RiadokTypČísloPopisCelková hodnotaS/bez DPHDátum prijatiaDodávateľ/Druhá zmluvná stranaPodpis funkciaDátum úhradyDátum zverejneniaSúbor     
1Zmluvao stravovaní cudzích stravníkovodber obedov v školskej jedálni2.30zajednojedlos DPH01.01.2016Školská jedáleňMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
2Faktúra35362768vodné, stočné400,86s DPH04.01.2016TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
3Faktúra720160224aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2016200,16s DPH11.01.2016VEMA, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
4Faktúra15440235dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/15432,08s DPH14.01.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
5Zmluvakomisionárskazabezpečenie jedálnych kupónovpodľapočtustravníkovs DPH02.02.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
6Faktúra2016011spracovanie účtovnej agendy za 1/16100,00s DPH04.02.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
8Faktúra0116018009jedálne kupóny812,34s DPH05.02.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
7Faktúra6215715175elektrická energia 1/16274,48s DPH05.02.2016SSE, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
9Faktúra16440016dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/161 538.33s DPH15.02.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
10Faktúra16440039dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/16690,00s DPH25.02.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
11Faktúra36300750vodné, stočné156,06s DPH29.02.2016TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
12Faktúra1615091CD úložisko NAS Zyxel, myš, klávesnica, adaptér227,80s DPH02.03.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
13Faktúra2016030spracovanie účtovnej agendy za 2/16100,00s DPH04.03.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
14Faktúra0116029055jedálne kupóny1 180.34s DPH08.03.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
15Faktúra16440049dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/16685,46s DPH14.03.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
17FaktúraRozhodnutie č. 1425600233miestny poplatok za komunálne odpady742,37s DPH15.03.2016Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
16Faktúra16440056dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/16560,00s DPH15.03.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
18Faktúra236860000papier - kancelársky, kartón na MGF 16473,20s DPH04.04.2016SCP Papier a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
19Faktúra2016050spracovanie účtovnej agendy za 3/16100,00s DPH08.04.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
20Faktúra16440068dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/16747,60s DPH12.04.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
21Faktúra2162203114žiacka knižka pre ZUŠ394,27s DPH02.05.2016ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
22ZmluvaQUO-19652-C2Z4/0uverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje60,00s DPH05.05.2016Mediatel spol. s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
24Faktúra3016072spracovanie účtovnej agendy za 4/16100,00s DPH06.05.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
23Faktúra0116052441jedálne kupóny1 458,74s DPH06.05.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
25Faktúra10160001výtvarnícky materiál - ceny MGF 16495,13s DPH09.05.2016Ing. Božena PetrášováMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
26Faktúra20161110vyúčtovanie záloh.platieb za rok 2015 - PaM411,04s DPH10.05.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
29Faktúra20160053dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/16350,00s DPH12.05.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
28Faktúra16440087dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/16581,88s DPH12.05.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
27Faktúra16440076dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/16400,00s DPH12.05.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
31Faktúra216010251výtvarnícky materiál - ceny MGF 16374,34s DPH18.05.2016Papera s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
30Zmluvao dielospráva IS, servis, dodanie tovaru15.00/hod.servisnýchprács DPH18.05.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
33Faktúra36129tkač katalógu MGF 2016470,40s DPH23.05.2016NEOPRINT PLUS, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
32Faktúra1615213tonery G&G pre OKI - MGF 2016112,00s DPH23.05.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
34Faktúra10160002výtvarnícky materiál - ceny MGF 16262,04s DPH25.05.2016Ing. Božena PetrášováMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
35Faktúra2016092spracovanie účtovnej agendy za 5/16100,00s DPH03.06.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
37Faktúra20161472nájom, služby PaM 6/16179,21s DPH06.06.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
36Faktúra0116063738jedálne kupóny1 580,34s DPH06.06.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
39Faktúra16440106dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/16315,20s DPH10.06.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
38Faktúra16440094dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na65/16350,00s DPH10.06.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
40Zmluvao reklamereklama názvu školy na web.stránke slovenskykatalog.sk200,00s DPH13.06.2016Slovenský Národný Katalóg s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
41Faktúra193celoročná reklama na internete www.slovenskykatalog.sk200,00s DPH14.06.2016Slovenský Národný Katalóg s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
42Faktúra1615247oprava PC v riaditeľni a triede VO115,33s DPH24.06.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
43Faktúra0116075601jedálne kupóny1 551,54s DPH06.07.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
44Faktúra2016113spracovanie účtovnej agendy za 6/16100,00s DPH07.07.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
45Faktúra36323915vodné, stočné321,13s DPH08.07.2016TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
46Faktúra16100autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF140,52s DPH12.07.2016Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové službyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
47Faktúra20161741nájom, služby PaM 7/16179,21s DPH13.07.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
57Faktúra20161863nájom, služby PaM 8/16179,21s DPH30.08.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
56Faktúra16440113dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 6/16240,00s DPH30.08.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
55Faktúra2016135spracovanie účtovnej agendy za 7/16100,00s DPH30.08.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
54Faktúradodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16220,00s DPH30.08.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
53Faktúra16440143dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/16443,52s DPH30.08.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
52Faktúra16440124dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/16203,52s DPH30.08.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
51Faktúra9160001125aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2017199,00s DPH30.08.2016aSc, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
50Faktúra0116093366jedálne kupóny258,34s DPH30.08.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
49Faktúra2016156spracovanie účtovnej agendy za 8/16100,00s DPH30.08.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
48Faktúra2162204238tlačivá na šk. rok 2016/17211,08s DPH30.08.2016ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
59Faktúrazmluva č.15/2016nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17750,00s DPH31.08.2016ZŠ SNPMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.11.2016
58Zmluvao nájme 15/2016nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17750,00s DPH31.08.2016ZŠ SNPMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
60Zmluvao nájme 2/2016nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/171 495.00s DPH02.09.2016Základná školy KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
61Faktúrazmluva č. 11 / 2016nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17760,00s DPH05.09.2016ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.11.2016
62Zmluvao nájme nebytových priestorovnájom priestorov na vyučovanie HO v šk.r.16/17320,00s DPH09.09.2016Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod ZnievomMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
65Faktúra16440162dodávky tepla na ÚK a TÚK za 8/16223,52s DPH12.09.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.9.2016
64Faktúra0116096226jedálne kupóny488,74s DPH12.09.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.9.2016
63Faktúra16440152dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 9/16220,00s DPH12.09.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.9.2016
67Faktúra21617115Právny kurier pre školy, ročné predplatné119,00s DPH14.09.2016Raabe, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.9.2016
66Faktúra160676ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok171,40s DPH14.09.2016Kubicomp s.r.o.,Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.9.2016
68Faktúra20162064nájom, služby PaM 9/16179,21s DPH16.09.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.9.2016
71Faktúra20162258nájom, služby PaM 10/16179,21s DPH10.10.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.10.2016
70Faktúra2016178spracovanie účtovnej agendy za 9/16100,00s DPH10.10.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.10.2016
69Faktúra0116108844jedálne kupóny1 330,74s DPH10.10.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.10.2016
73Faktúra16440179dodávky tepla na ÚK a TÚK za 9/16336,62s DPH12.10.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.10.2016
72Faktúra16440169dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 10/16220,00s DPH12.10.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.10.2016
74Faktúra702760000papiere, kartóny pre VO149,70s DPH24.10.2016SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy31.10.2016
75Faktúra1001709710Manažment školy v praxi - ročné predplatné - 2017111,76s DPH02.11.2016Wolters Kluwer s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.11.2016
78Faktúra0116121173jedálne kupóny za 10/161 321,14s DPH04.11.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.11.2016
77Faktúra20162461nájom, služby PaM 11/16179,21s DPH04.11.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.11.2016
76Faktúra2016199spracovanie účtovnej agendy za 10/16100,00s DPH04.11.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.11.2016
79Faktúra022016nájom na šk. rok 2016 / 171 495,00s DPH10.11.2016ZŠ KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.11.2016
80Faktúra216023199výtvarnícky materiál - vianočné trhy 2016233,24s DPH11.11.2016Papera s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.11.2016
84Faktúra010oprava bleskozvodu180,00s DPH23.11.2016Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2016
83Faktúra16440199dodávky tepla na ÚK a TÚK za 10/16733,31s DPH23.11.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2016
82Faktúra16440188dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 11/16330,00s DPH23.11.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.10.2016
81Faktúra016revízia elektrických spotrebičov a náradia168,50s DPH23.11.2016Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2016
85Faktúra32výroba a oteplenie podstavcov ( praktikáblov )346,00s DPH28.11.2016Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert VidlárMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.11.2016
89Faktúra2016220spracovanie účtovnej agendy za 11/16100,00s DPH06.12.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.12.2016
88Faktúra161546813 tonerov do tlačiarní233,17s DPH06.12.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.12.2016
87Faktúra2016018čistiace prostriedky558,72s DPH06.12.2016Ján Machay MAYAMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.12.2016
86Faktúra0116132010jedálne kupóny za 11/161 337,14s DPH06.12.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.12.2016
91Faktúra30222016telefónne služby zamestnankyne PaM113,91s DPH07.12.2016ZŠ SNPMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.12.2016
90Faktúra30162655nájom, služby PaM 12/16179,21s DPH07.12.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.12.2016
92Faktúra3516výroba 4-dverovej skrine pre LDO370,00s DPH12.12.2016Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert VidlárMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2016
93Faktúra3712501141televízory Hyunday, Thomson, tlačiareň Epson L 365537,00s DPH13.12.2016NAY a.s. ( OC Turiec )Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.2016
96Faktúra20160129dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16670,00s DPH14.12.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.12.2016
95Faktúra16440218dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/16759,03s DPH14.12.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.12.2016
94Faktúra316026022Tabuľa keramická, magnet. biela, popisovače138,41s DPH14.12.2016Papera s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.12.2016
97Faktúra642016ladenie a oprava klavírov998,00s DPH15.12.2016Damián MrvaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.12.2016
98Faktúra3716montáž deliacej steny250,00s DPH19.12.2016Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert VidlárMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2016
99Faktúra894860000papier, výkresy pre VO154,82s DPH20.12.2016SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.12.2016
100Faktúra2016242spracovanie účtovnej agendy za 12/16100,00s DPH21.12.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.12.2016
101Faktúrajedálne kupóny za 12/161 191,54s DPH22.12.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.12.2016
102Zmluvao dielospráva IS, servis, dodanie tovaru15.00/hod.servisnýchprács DPH02.01.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
103Faktúra36348327vodné, stočné382,60s DPH04.01.2017TURVOD, a.s. MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.2.2017
104Zmluvao nájme 10/2017nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 2.polrok1 556.00s DPH09.01.2017ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
105Faktúra720170226aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2017222,60s DPH11.01.2017VEMA, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.2.2017
106Faktúra16440226dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16670,00s DPH17.01.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2016
107Faktúra16440239dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/16830,53s DPH18.01.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.2.2017
108Faktúra20170118nájom,služby PaM179,21s DPH20.01.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.2.2017
109Faktúra2017010spracovanie účtovnej agendy za 1/17100,00s DPH31.01.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.2.2017
110Faktúra20170436nájom,služby PaM 2/17179,21s DPH07.02.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.2.2017
111Faktúra0117018512jedálne kupóny za 1/171 268,54s DPH08.02.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.2.2017
112Faktúra6215715187elektrická energia 1/17244,06s DPH10.02.2017SSE,a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
113Faktúra17440016dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/171 660,08s DPH24.02.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.2.2017
114Faktúra2017031spracovanie účtovnej agendy za 2/17100,00s DPH27.02.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.2.2017
115Faktúra17440039dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/17720,00s DPH28.02.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.3.2017
116Faktúra117027717jedálne kupóny za 2/171 181,04s DPH07.03.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.3.2017
119Faktúra17440049dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/17514,06s DPH15.03.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.3.2017
118Faktúra20170725nájom, služby PaM 3/17179,21s DPH15.03.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.3.2017
117Faktúra6215715188elektrická energia 1/17 - nedoplatok266,73s DPH15.03.2017SSE,a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.3.2017
120Faktúra2172202059list bianco s vodotlačou - vysvedčenia169,20s DPH16.03.2017ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.3.2017
122Faktúra1425700311komunálny odpad za rok 2017739,93s DPH22.03.2017Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.3.2017
121Faktúra2017053spracovanie účtovnej agendy za 3/17100,00s DPH22.03.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.3.2017
123Faktúra117039946jedálne kupóny za 3/171 391,04s DPH06.04.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.4.2017
125Faktúra20171058nájom, služby PaM 4/17179,21s DPH07.04.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.4.2017
124Faktúra0062017revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia434,00s DPH07.04.2017Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.3.2017
128Faktúra17440068dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/17497,90s DPH20.04.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.4.2017
127Faktúra17440056dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/17600,00s DPH20.04.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.3.2017
126Faktúra2017084spracovanie účtovnej agendy za 4/17100,00s DPH20.04.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.4.2017
129Zmluvao preverení - auditpreverenie individuálnej účtovnej závierky školy400,00s DPH04.05.2017GemerAudit, spol.s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
131Zmluvao nájme 11/2016nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 1.polrok760,00s DPH05.05.2017ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
130Zmluvauverejnenie inzercieuverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje60,00s DPH05.05.2017Mediatel spol. s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
132Faktúra20171311nájom, služby PaM 5/17179,21s DPH10.05.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.5.2017
135Faktúra11704959jedálne kupóny za 4/171 191,54s DPH11.05.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.5.2017
134Faktúra17440076dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/17500,00s DPH11.05.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.5.2017
133Faktúra17440087dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/17474,93s DPH11.05.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.5.2017
136Faktúra2017164káble, zásuvky k PC146,02s DPH12.05.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.5.2017
137Faktúra2017105spracovanie účtovnej agendy za 5/17100,00s DPH22.05.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.5.2017
138Faktúra70500358Hecht 548 - motorová kosačka s pojazdom349,90s DPH23.05.2017HECHT SK, spol. s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.5.2017
139Faktúra20170005nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17,2.polrok1 556,00s DPH25.05.2017ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.5.2017
140Faktúra2172203522žiacke knižky na šk. rok 2017/18307,08s DPH26.05.2017ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.5.2017
141Zmluvao dielospráva IS, servis, dodanie tovaru12.50/hod.s DPH01.06.2017MAXcomputers s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
142Faktúra117216audit účtovnej závierky za rok 2016480,00s DPH02.06.2017GemerAudit, spol.s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.6.2017
146Faktúra20171466nájom, služby PaM 6/17179,31s DPH09.06.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.06.2017
145Faktúra9170001187aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2018199,00s DPH09.06.2017aSc, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.6.2017
144Faktúra034417vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO156,00s DPH09.06.2017BOZiPo, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.6.2017
143Faktúra117060925jedálne kupóny za 5/171 615,04s DPH09.06.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.6.2017
148Faktúra17440106dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/17387,96s DPH16.06.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.6.2017
147Faktúra17440095dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/17240,00s DPH16.06.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.6.2017
149Faktúra3017127spracovanide účtovnej agendy za 6/17100,00s DPH30.06.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.6.2017
150Faktúra170001revíza zabezpečovacieho zariadenia100,00s DPH05.07.2017Jozef DikyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.7.2017
155Faktúra20171666nájom,služby PaM za 7/17179,21s DPH17.07.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.7.2017
154Faktúra37321973vodné, stočné za 1.Q389,42s DPH17.07.2017TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.7.2017
153Faktúra117074089jedálne kupóny za 6/171 709,54s DPH17.07.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.7.2017
152Faktúra17440115dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/17190,00s DPH17.07.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.7.2017
151Faktúra17440125dodávka tepla a ÚK a TÚK za 6/17196,40s DPH17.07.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.7.2017
156Faktúra2172205134tlačivá149,22s DPH01.08.2017ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.8.2017
157Faktúra2017148spracovanie účtovnej agendy za 7/17100,00s DPH02.08.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.8.2017
159Faktúra20171862nájom, služby PaM za 8/17179,21s DPH09.08.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.8.2017
158Faktúra117083403jedálne kupóny za 7/17193,94s DPH09.08.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.8.2017
160Faktúra17440144dodávka tepla a ÚK a TÚK za 7/17196,40s DPH11.08.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.8.2017
161Faktúra2017169spracovanie účtovnej agendy za 8/17100,00s DPH04.09.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.9.2017
164Faktúra17440163dodávka tepla a ÚK a TÚK za 8/17196,40s DPH21.09.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.9.2017
163Faktúra17440151dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 8/17190,00s DPH21.09.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.9.2017
162Faktúra20172144nájom,služby PaM za 9/17179,21s DPH21.09.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.9.2017
166Faktúra2017192spracovanie účtovnej agendy za 9/17100,00s DPH04.10.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.10.2017
165Faktúra117096956jedálne kupóny za 8/17547,54s DPH04.10.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.10.2017
167Faktúra117105257jedálne kupóny za 9/171 443,54s DPH11.10.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.10.2017
173Faktúra17440180dodávka tepla a ÚK a TÚK za 9/17354,04s DPH13.10.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
172Faktúra20172342nájom,služby PaM za 10/17179,21s DPH13.10.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
171Faktúra17440172dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/17230,00s DPH13.10.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.10.2017
170Faktúra20170106dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 10/17470,00s DPH13.10.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
169Faktúra696870000školský kartón132,80s DPH13.10.2017SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
168Faktúra022017nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r. 17/181 365,00s DPH13.10.2017Základná školy KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
174Faktúra2017213spracovanie účtovnej agendy za 10/17100,00s DPH24.10.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.10.2017
175Faktúra744470000papier, výkresy196,74s DPH27.10.2017SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.10.2017
176Faktúra2017020čistiace potreby900,72s DPH03.11.2017Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.11.2017
182Faktúra20170245PC + tablety do PC triedy762,37s DPH13.11.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.11.2017
181Faktúra17440201dodávka tepla a ÚK a TÚK za 10/17500,54s DPH13.11.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
180Faktúra217024803Farby, pastely, tuše ...513,94s DPH13.11.2017Papera s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.11.2017
179Faktúra20172530nájom,služby PaM za 11/17179,21s DPH13.11.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
178Faktúra20170225SSD karta+práce na PC ZRŠ140,42s DPH13.11.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
177Faktúra20172243revízia HP a oprava127,83s DPH13.11.2017FLORIAN,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
185Faktúra652017revízia elektrospotrebičov a el. náradia170,00s DPH14.11.2017Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
184Faktúra20170117dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/17510,00s DPH14.11.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
183Faktúra0662017meranie bleskozvodu350,00s DPH14.11.2017Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
187Faktúra117115195jedálne kupóny za10/171 517,04s DPH15.11.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.2017
186Faktúra217638prenájom priestorov a služby DO Strojár600,00s DPH15.11.2017Dom odborov Strojár s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.2017
188Faktúra5417201728Laserová tlačiareň HP LJ Pro M252dw+dát.kábel249,25s DPH16.11.2017Alza.sk,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.11.2017
190Faktúra170100441otočné stoličky ku klavíru178,00s DPH22.11.2017Musicmania s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.11.2017
189Faktúra2017234spracovanie účtovnej agendy za 11/17100,00s DPH22.11.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.11.2017
191Faktúra1700078licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 2018s DPH23.11.2017Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2017
193Faktúra1001824010časopis Manažment školy v praxi na rok 2018126,48s DPH05.12.2017Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.12.2017
192Faktúra117126155jedálne kupóny za11/171 524,04s DPH05.12.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.12.2017
196Faktúra3292017prečistenie a monitorovanie kanalizácie150,00s DPH06.12.2017Poruchová služba s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.12.2017
195Faktúra21800065široké kancel stoličky NEO s opierkami582,48s DPH06.12.2017Emporo,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.12.2017
194Faktúra170100888YAMAHA CP1 + kufor4 828,87s DPH06.12.2017TM Sound s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.11.2017
199Faktúra20170289tonery do tlačiarní416,66s DPH07.12.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.12.2017
198Faktúra2172210770List-bianco-s vodotlačou, potlačou štát.znaku151,20s DPH07.12.2017ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.12.2017
197Faktúra167544571akustický Cajon z amerického jaseňa149,00s DPH07.12.2017MUZIKER, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.12.2017
200Faktúra5029887884reproduktor pre iPod JBL Charge 3159,00s DPH08.12.2017Internet Mall Slovakia, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.12.2017
205Faktúra822017YAMAHA GENOS4 250,00s DPH12.12.2017Hudobné nástroje, B.BalážováMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
204Faktúra17165autobusová doprava do Martina -kino Strojár a späť217,80s DPH12.12.2017Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové službyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
203Faktúra20170128dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 12/17580,00s DPH12.12.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
202Faktúra17440220dodávka tepla a ÚK a TÚK za 11/17623,04s DPH12.12.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
201Faktúra20172747nájom,služby PaM za 12/17179,21s DPH12.12.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
206Faktúra1700042Objektív Tamron pre Nikon 18-270 m + filter401,00s DPH13.12.2017Ľudovít Bielik, Fotostudio BaBMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.2017
207Faktúra884370000papier A1, baliaci, farebný170,95s DPH18.12.2017SCP Papier, a.s.
Mostová 29, Ružomberok
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.12.2017
210Faktúra52172317383 šijacie stroje Singer Simple 3210270,08s DPH19.12.2017Alza.sk,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2017
209Faktúra217210vertikálne žalúzie645,00s DPH19.12.2017Jozef VarinskýMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2017
208Faktúra2017256spracovanie účtovnej agendy za 12/17100,00s DPH19.12.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2017
211Faktúra117132508jedálne kupóny za12/171 163,54s DPH29.12.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.12.2017
212Faktúra37346016vodné, stočné 2,polrok 2017389,54s DPH08.01.2018TURVOD,a.s. MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.1.201843150
214Faktúra17440227dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 01/18580s DPH11.01.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.201743150
213Faktúra17440241dodávka tepla a ÚK a TÚK za 12/17777,25s DPH11.01.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.1.201843150
215Faktúra720180219aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2018271,2s DPH16.01.2018VEMA,s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.1.201843150
217Faktúra2018010spracovanie účtovnej agendy za 01/18100s DPH21.01.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.1.201843150
216Faktúra72019141496licencia program.vybavenia pre PaM na rok 2019333,96s DPH21.01.2018VEMA, s.r.o., BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201943507
218Faktúra20180160nájom,služby PaM za 01/18179,9s DPH22.01.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.1.201843150
219Faktúra118016980jedálne kupóny za 01/181387,54s DPH07.02.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.2.201843150
220Faktúra20180481nájom,služby PaM za 02/18179,9s DPH12.02.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.2.201843150
222Faktúra18440006dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 02/18730s DPH15.02.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.1.201843150
221Faktúra18440016dodávka tepla a ÚK a TÚK za 01/18612,49s DPH15.02.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.2.201843150
223Faktúra


2018030spracovanie účtovnej agendy za 2/18100s DPH05.03.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.3.201843171
224Faktúra18440024dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 2/18650s DPH07.03.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.2.201843173
225Faktúra20180765nájom,služby PaM za 03/18179,9s DPH09.03.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.3.201843179
226Faktúra118028132jedálne kupóny za 02/181153,4s DPH12.03.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy08.3.201843179
227Faktúra18440038dodávka tepla a ÚK a TÚK za 02/18683,70s DPH19.03.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.3.201843187
228Faktúra2018051spracovanie účtovnej agendy za 3/18100s DPH21.03.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.3.201843187
229Faktúra118038187jedálne kupóny za 03/181443,54s DPH05.04.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.4.201843199
231Faktúra18440045dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 3/18610s DPH17.04.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201843214
230Faktúra18440055dodávka tepla a ÚK a TÚK za 03/18701s DPH17.04.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201843214
232Faktúra2018071spracovanie účtovnej agendy za 4/18100s DPH30.04.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.5.201843229
234Faktúra8801039307jedálne kupóny za 04/181569,74s DPH03.05.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.5.201843229
233Faktúra20181219nájom,služby PaM za 05/18109,90s DPH03.05.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.5.201843237
236Faktúra18440063dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 4/18460s DPH15.05.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.5.201843237
235Faktúra18440072dodávka tepla a ÚK a TÚK za 04/18140,27s DPH15.05.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.5.201843242
237Faktúra1420800517komunálny odpad za rok 2018739,93s DPH21.05.2018Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.6.201843263
238Faktúra2018091spracovanie účtovnej agendy za 5/18100s DPH24.05.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.5.201843255
240Faktúra720181375modul GDPRm216SDPH13.06.2018VEMA, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.6.201843271
239Faktúra20181437nájom,služby PaM za 06/18109,90s DPH13.06.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.6.201843271
241Faktúra18440080dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 5/18300s DPH14.06.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.6.201843263
242Faktúra118060187jedálne kupóny za 05/181717,94s DPH17.06.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.6.201843237
243Faktúra2018113spracovanie účtovnej agendy za 6/18100s DPH19.06.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.6.201843285
245Faktúra2182203894žiacke knižky465,96s DPH25.06.2018ŠEVT, a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.6.201843285
244Faktúra1723018oprava kanalizácie, osadenie revíznych šachiet2300s DPH25.06.2018Poruchová služba, s.r.o. ValčaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.6.201843285
246Faktúra38323165vodné, stočné 1. - 6. 2018466,03s DPH02.07.2018TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.7.201843290
248Faktúra2018648nájom,služby PaM za 07/18109,90s DPH09.07.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.7.201843290
247Faktúra118071420jedálne kupóny za 06/181740,74s DPH09.07.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.7.201843290
251Faktúra18440106dodávka tepla a ÚK a TÚK za 06/18212,60s DPH12.07. 2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.7.201843301
250Faktúra18440089dodávka tepla a ÚK a TÚK za 05/18102,6s DPH12.07.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.7.201843300
249Faktúra18440097dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 6/18190s DPH12.07.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.7.201843301
252Faktúra2182205331tlačivá na šk. rok 2018/1991,37s DPH06.08.2018ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.7.201843318
253Faktúra2018133spracovanie účtovnej agendy za 7/18100s DPH08.08.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.8.201843322
255Faktúra1180847jedálne kupóny za 07/18254,94s DPH09.08.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.8.201843347
254Faktúra20181910nájom,služby PaM za 08/18109,90s DPH09.08.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.8.201843347
258Faktúra2018153spracovanie účtovnej agendy za 8/18100s DPH27.08.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.8.201843347
257Faktúra18440113dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/18190s DPH27.08.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.8.201843347
256Faktúra18440123dodávka tepla a ÚK a TÚK za 07/18212,60s DPH27.08.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.8.201843347
259Zmluva15/2018nájom nebytových priestorov šk.r.2018/19600,00s DPH02.09.2018ZŠ SNP, Partiyánska 13, SučanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201843398zmluva_Sučany
260Zmluva1/2018nájom nebytových priestorov šk.r.2018/191075,00 s DPH04.09.2018ZŠ, Ul.školská 1, KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201843428zmluva_Krpelany
261Faktúra20182030nájom,služby PaM za 09/18109,90s DPH05.09.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.9.201843356
265Faktúra118094467jedálne kupóny za 08/18524,74s DPH11.09.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.9.201843356
264Faktúra20180396tonery, routery, káble342,98s DPH11.09.2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - Miroslav Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.9.201843360
263Faktúra18440140dodávka tepla ÚK a TÚV za 08/18212,60s DPH11.09.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.9.201843360
262Faktúra18440131dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/18190s DPH11.09.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.8.201843360
266Faktúra10182859elektrické prietokové ohrievače vody225,44s DPH17.09.2018R.Šubjak-RAŠUB, Vojtáššáková 644, TvrdošínMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.9.201843397
267Faktúra2018174spracovanie účtovnej agendy za 9/18100s DPH18.09.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.9.201843374
269Zmluva152018nájom triedy na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/19600s DPH07.10.2018ZŠ SNP, Partizánska 13, SučanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201843398
268Zmluva19/2018nájom nebytových priestorov šk.r.2018/192383,00s DPH07.10.2018ZŠ Turany, komenského 10Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201843763zmluva_Turany
270Faktúra118103500jedálne kupóny za 09/181611,54s DPH09.10.2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.10.201843397
272Faktúra17440157dodávka tepla ÚK a TÚV za 09/18231,66s DPH12.10.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.10.201843398
271Faktúra1844148dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/18250s DPH12.10.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.10.201843398
273Zmluva192018nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/192382s DPH15.10.2018ZŠ, Komenského 10, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201843398
274Faktúra190398stojany na sušenie výkresov210s DPH19.10.2018Educaplay, s.r.o.
Veľká okružná 43, Žilina
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.10.201843399
275Faktúra2018194spracovanie účtovnej agendy za 10/18100s DPH22.10.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.10.201843409
276Faktúra2018018čistiace prostriedky959,11s DPH05.11.2018Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.201843416
277Faktúra2018025262materiál pre VO377,06s DPH06.11.2018Papera s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.11.201843416
280Faktúra118116285jedálne kupóny za 10/181516,54s DPH08.11.2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.201843420
279Faktúra20182493nájom, služby PaM 11/18109,9s DPH08.11.2018Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.201843420
278Faktúra1001932849časopis Manažment školy v praxi + portál Direktor na rok 2019149s DPH08.11.2018Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.11.201843416
281Faktúra18440164dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 10/18500s DPH09.11.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.11.201843420
283Faktúra6354180000papiere, kartóny pre VO467,69s DPH12.11.2018SCP Papier, a.s.
Mostová 29, Ružomberok
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.11.201843420
282Faktúra18440174dodávka tepla ÚK a TÚV za 10/18240,78s DPH12.11.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201843420
284Zmluva12018nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/191075s DPH13.11.2018ZŠ, Ul.školská 1, KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201843420
285Faktúra1800085licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 20191224s DPH14.11.2018Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201843420
286Faktúra100004269sada 26 rozprávkových maňušiek173,73s DPH22.11.2018Conetix s.r.o., ul.generála Klaplu 73,
Komárno
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.11.201843433
287Faktúrka2018214spracovanie účtovnej agendy za 11/18100s DPH23.11.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.11.201843433
289Faktúra38343001vodné, stočné 6.- 11. 2018294,89s DPH29.11.2018TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.11.201843433
288Faktúra20180537tonery do tlačiarní408,40s DPH29.11.2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.11.201843433
291Faktúra20180557notebooky (3), počítač1559,41s DPH03.12.2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.12.201843444
290Faktúra118126503jedálne kupóny za 11/181527,94s DPH03.12.2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.12.201843444
293Faktúra862018oprava a ladenie klavírov1050s DPH10.12.2018Damián Mrva, D.Makovického 21, 03401 RužomberokMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.12.201819.12.2018
292Faktúra10180042kontrola, meranie elektrických spotrebičov a náradia198,60s DPH10.12.2018P.O.S system, s.r.o.
Vyševcová 357/5
028 01 Brezovica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.12.201819.12.2018
298Faktúra30082018telefónne služby na PaM131,37s DPH13.12.2018ZŠ SNP, Partizánska 13, 038 52 SučanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
297Faktúra18440181dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/18560s DPH13.12.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
296Faktúra18440189dodávka tepla ÚK a TÚV za 11/18437,80s DPH13.12.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
295Faktúra078818vypracovanie dokumentácie v oblasti CO216s DPH13.12.2018BOZiPo, s.r.o.
Budovateľov 1/4
Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
294Faktúra1018053informačná vitrína150s DPH13.12.2018ESTATIC, s.r.o.
Zechenterova 356/24
96701 Kremnica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
301Faktúra2018236spracovanie účtovnej agendy za 12/18100s DPH17.12.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.20182.1.2019
300Faktúra366018materiál pre výtvarný odbor299,95s DPH17.12.2018Umelecké potreby, L.Komorová, Thuryova 431/2, MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.20182.1.2019
299Faktúra752018bicie YAMAHA RDP0F5 - ryden bgg699s DPH17.12.2018Hudobniny B.Balážová, Stará cesta 16, 97217 KaniankaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.20182.1.2019
304Faktúra20180588tlačiareň Canon i - SENSYS LBP 214dw211,60s DPH18.12.2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.12.20182.1.2019
303Faktúra1720181298činnosť zodpovednej osoby za 12/2018 - 11/2019705,60s DPH18.12.2018Euro TRADING, s.r.o., Muškátová 38, 04011 KošiceMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.12.20182.1.2019
302Faktúra1020181232vypracovanie dokumentácia GDPR190,50s DPH18.12.2018TOMIRA s.r.o.,
Muškátová 495/38, 04011 Košice
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.12.20182.1.2019
306Faktúra2518výroba sochárskych stojanov600s DPH19.12.2018Nábytkové stolárstvo,
Ing. Robert Vidlár, Ul.J.Kaličiaka, Vrútky
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.20182.1.2019
305Faktúra118133770jedálne kupóny za 11/181197,34s DPH19.12.2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.20182.1.2019
308Faktúra18440195dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 12/18700s DPH14.01.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
307Faktúra18770206dodávka tepla ÚK a TÚV za 12/18677,6s DPH14.01.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
309Faktúra2019010spracovanie účtovnej agendy za 1/19100bez DPH22.01.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
310Faktúra20190204nájom, služby PaM 1/19111,25s DPH01.02.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.20198.2.2019
311Faktúra119015795jedálne kupóny 1/191356,94s DPH05.02.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.20198.3.2019
313Faktúra20190384nájom,služby PaM 2/19111,25s DPH15.02.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.2.201926.2.2019
312Faktúra19440015dodávka tepla ÚK a TÚV za 1/19742,86s DPH15.02.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.2.201926.2.2019
314Faktúra2019030spracovanie účtovnej agendy za 2/19100bez DPH20.02.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.2.201926.2.2019
315Faktúra119025464jedálne kupóny 2/191425,34s DPH05.03.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.3.201911.3.2019
316Objednávka5/19notové stojany Orchestra conductor stand273,62s DPH11.03.2019TM Sound s.r.o.,
Bytčianska 490/122
01003 Žilina
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.3.201918.3.2019
319Faktúra20190775nájom,služby PaM 3/19111,25s DPH14.03.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.3.201918.3.2019
318Faktúra19440021dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 4.2.19830s DPH14.03.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.3.201918.3.2019
317Faktúra19440260dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 19.2.19620s DPH14.03.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.3.201918.3.2019
321Faktúra190100237notový stojan "Orchestra"277,82s DPH21.03.2019TMSound s.r.o. ŽilinaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.3.201928.3.2019
320Faktúra2019055spracovanie účtovnej agendy za 3/19100bez DPH21.03.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.4.201910.4.2019
322Faktúra1425900441komunálny odpad za rok 2019739,93s DPH29.03.2019Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.4.201910.4.2019
323Objednávka6/19fotodokumentácia celoškolského projektu "Spomienky"70s DPH09.04.2019Milo Fabian s.r.o.
Minská 4174/7
Martin8
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.4.201910.4.2019
327Faktúra20190906nájom,služby PaM 4/19111,25s DPH12.04.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201924.4.2019
326Faktúra119036177jedálne kupóny 3/191383,54s DPH12.04.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.4.201910.4.2019
325Faktúra19440041dodávka tepla a ÚK a TÚK k prijatej platbe 15.3.19550s DPH12.04.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201924.4.2019
324Faktúra19440048dodávka tepla ÚK a TÚV za 3/19586,4s DPH12.04.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201924.4.2019
328Faktúra20190019fotodokumentácia celoškolského projektu "Spomienky"70s DPH17.04.2019Milo Fabian s.r.o.
Minská 4174/7
Martin8
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201924.4.2019
329Faktúra2019087spracovanie účtovnej agendy za 4/19100bez DPH29.04.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.5.201910.5.2019
330Faktúra20191226nájom,služby PaM 4/19111,25s DPH16.05.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201924.5.2019
333Faktúra19440063dodávka tepla ÚK a TÚV za 4/19344,-s DPH17.05.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201924.5.2019
332Faktúra19440056dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 4/19490,-s DPH17.05.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201924.5.2019
331Faktúra119046927jedálne kupóny 4/191486,14s DPH17.05.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201924.5.2019
334Faktúra201909spracovanie účtovnej agendy za 5/19100,-bez DPH20.05.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.5.201931.5.2019
335Faktúra2192203122žiacke knižky326,17s DPH28.05.2019ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.6..201910.6.2019
336Objednávka 82019jedálne kupóny podľa počtu stravníkov v 5/193,80 € za jedálny kupon - suma - 1580,80 €s DPH31.05.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy31.5.201910.6.2019
337Faktúra169527715Tycoon, congo419,-s DPH04.06.2019Muziker, a.s., Einsteinova 18, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.2018 (zálohovo)10.6.2019
338Faktúra119056489jedálne kupóny 5/191596,34s DPH05.06.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.6.201910.6.2019
340Faktúra19440071dodávka tepla a ÚK a TÚK k prijatej platbe 16.5.19310,-s DPH11.06.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.6.201910.6.2019
339Faktúra19440078dodávka tepla ÚK a TÚV za 5/19543,2s DPH11.06.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.6.201920.6.2019
341Faktúra20190056autobusová doprava do Orlovej a späť340,-s DPH13.06.2019Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové služby, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.6.201920.6.2019
343Faktúra2019133spracovanie účtovnej agendy za 6/19100bez DPH28.06.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.7.20198.7.2019
342Objednávka92019jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - jún 194,00€ za jedálny kupón - suma - 1680 €s DPH28.06.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.6.20198.7.2019
344Faktúra119066983jedálne kupóny za 6/191695,54s DPH04.07.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.7.20198.7.2019
348Faktúra39324356vodné, stočné 1. Q. 2019556,03s DPH12.07.2019TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.7.201922.7.2019
347Faktúra19440092dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/19207,20s DPH12.07.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.7.201922.7.2019
346Faktúra19440085dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 13.6.19190s DPH12.07.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.6.201922.7.2019
345Faktúra20191655nájom, služby PaM 7/19111,25s DPH12.07.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.7.201922.7.2019
349Faktúra2019155spracovanie účtovnej agendy za 7/19100bez DPH19.08.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.8.201927.8.2019
351Faktúra19440106dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/19207,20s DPH20.08.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.8.201927.8.2019
350Faktúra19440098dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 15.7.19190s DPH20.08.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.8.201927.8.2019
352Objednávka 102019jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - júl 194,00€ za jedálny kupón - suma - 416 €s DPH22.08.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.8.201927.8.2019
353Faktúra119086002jedálne kupóny za 7/19427,94s DPH27.08.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.8.201927.8.2019
355Faktúra2019176spracovanie účtovnej agendy za 8/19100bez DPH02.09.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.9.201912.9.2019
354Objednávka112019jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - august 194,00€ za jedálny kupón, suma - 456 €s DPH02.09.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.9.201912.9.2019
357Faktúra1190889jedálne kupóny za 8/19467,94s DPH05.09.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.9.201912.9.2019
356Faktúra552019doplnenie zásuvkových obvodov v koncert. sále439s DPH05.09.2019Peter Obal, Mútne 263, 02963 MútneMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.9.201912.9.2019
359Faktúra20190488toner čierny do tlačiarne RŠ184,3s DPH10.09.2019MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.9.201917.9.2019
358Faktúra20192021nájom,služby PaM 9/19111,25s DPH10.09.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.9.201917.9.2019
361Faktúra19440113dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 20.8..19190s DPH13.09.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.9.201923.9.2019
360Faktúra19440120dodávky tepla na ÚK a TÚK za 8/19207,20s DPH13.09.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.9.201923.9.2019
362Objednávka122019vyčistenie a oprava odkvapových rúr - žľabov na budove školy395s DPH16.09.2019KV-mont Martin,s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin8Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.9.201920.9.2019
363Zmluva32správa informačného systému18.03.2019MAX computers, s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.1.201918.3.2019zmluva_MAX
364Objednávky cez web1-4 2019jedálne kupóny podľa počtu stravníkov: 4.2. ( 1341,40 €), 4.3( 1409,80€)., 1.4.( 1368 €), 2.5. 2019 (1470,60€) 3,80 / jedálny kupóns DPH 4.2. , 4.3., 1.4., 2.5. 2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.5.20199.5.2019
365Faktúra2019198spracovanie účtovnej agendy za 9/19100bez DPH25.9.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.9.201927.9.2019
366Faktúra20190544servisné práce za 9/19252s DPH02.10.2019MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.10.201911.10.2019
367Faktúra1909256klampiarske práce - rýny474,36s DPH02.10.2019KV-mont Martin, s.r.o.
Sučianska cesta 31, Martin 8
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.10.201911.10.2019
368Objednávka132019jedálne kupóny podľa počtu stravníkov - september 194,00€ za jedálny kupón, suma 1692 €s DPH01.10.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.10.201911.10.2019
369Faktúra119100363jedálne kupóny za 9/191707,54s DPH01.10.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.10.201911.10.2019
370Faktúra401903873materiál pre VO508,74s DPH07.10.2019Papera s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.10.201916.11.2019
371Faktúra20192160nájom,služby PaM 10/19111,25s DPH07.10.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.10.201916.10.2019
372Faktúra20190561monitor, tonery do OKI242,62s DPH08.10.2019MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.10.201916.10.2019
373Faktúra496919materiál pre VO, výkresy223,16s DPH14.10.2019SCP Papier, a.s.
Mostová 29, Ružomberok
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.10.201916.10.2019
374Faktúra02219nájom ,služby triedy v šk.roku 2019/201190s DPH14.10.2019ZŠ KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.9.201916.10.2019
375Faktúra19440127dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 18.9..19290s DPH15.10.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.10.201916.10.2019
376Faktúra19440134dodávky tepla na ÚK a TÚK za 9/19210,98s DPH15.10.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.10.201925.10.2019
377Faktúra39334356vodné, stočné do 1.10.19206s DPH22.10.2019TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.10.20194.11.2019
378Faktúra2019019čistiace prostriedky1042,13s DPH28.10.2019Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.10.20194.11.2019
379Faktúra2019219spracovanie účtovnej agendy za 10/19100bez DPH28.10.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.10.20196.11.2019
380Faktúra169556639mikrofóny SM 58-SE Shure - 4 ks392s DPH4.11.2019Muziker, a.s., Einsteinova 18, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.10.2019 (zálohovo)6.11.2019
381Faktúra772019ladenie klavírov1100s DPH4.11.2019Damián Mrva, D.Makovického 21, 03401 RužomberokMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.201911.11.2019
382Faktúra19422066lavice Smart 4 sedadlové
( 4 x )
1876,8s DPH5.11.2019B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.201911.11.2019
383Zmluva12019nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2019/201190s DPH26.9.2019ZŠ, Ul.školská 1, KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.9.201911.11.2019zmluva_Krpeľany
384Zmluva152019nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2019/20240s DPH29.9.2019ZŠ SNP, Partizánska 13, 038 52 SučanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.9.201911.11.2019zmluva_Sučany
385Zmluva142019nájom tried na elokovanom pracovisku nod 9.9. do 31.12.2019 (šk. rok 2019/20)950s DPH29.10.2019ZŠ, Komenského 10, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.11.201911.11.2019zmluva_Turany
386Objednávka142019materiál pre VO 508,74s DPH1.10.2019Papera s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.10.201911.11.2019
387Objednávka152019čistiace prostriedky1042,13s DPH22.10.2019Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.10.201911.11.2019
388Objednávka162019mikrofony Shure SM58S 4 ks392s DPH29.10.2019Muziker, a.s., Einsteinova 18, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.10.201911.11.2019
389Objednávka172019čalúnené lavice SMART 4sedačkové - 4ks
(á 469,20
1876,80s DPH4.11.2019B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.201911.11.2019
390Objednávka182019jedálne kupóny za 10/19
( á ´= 4,-€)
1860s DPH4.11.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.201911.11.2019
391Objednávka192019kreslá Patchwork 4 ks, kancelárska stolička FIGO700,80s DPH6.11.2019B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.11.201915.11.2019
392Objednávka202019tonery do tlačiarní429,60s DPH11.11.2019MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.11.201918.11.2019
393Faktúra15302019vypracovanie škol. dokumentov a smerníc335s DPH4.11.2019JUDr. D.Bedlovičová & spol.s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.201918.11.2019
394Faktúra119111818jedálne kupóny za 10/191875,54s DPH7.11.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.11.201918-11-2019
395Faktúra19440142dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 15.10.19480s DPH11.11.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.11.201918.11.2019
396Faktúra19440150dodávky tepla na ÚK a TÚK za 10/19416,40s DPH11.11.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201921.11.2019
397Faktúra19422505kreslá Patchwork 4 ks, kancelárska stolička FIGO700,80s DPH12.11.2019B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201921.11.2019
398Faktúra20192335nájom,služby PaM 11/19111,25s DPH13.11.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201921.11.2019
399Faktúra20190646PC HP Elite desk800 + notebook ASUS1028,12s DPH13.11.2019MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201921.11.2019
400Faktúra20190649tonery do tlačiarne429,60s DPH18.11.2019MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.11.201921.11.2019
401Faktúra2019241spracovanie účtovnej agendy za 11/19100bez DPH19.11.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.11.201921.11.2019
402Faktúra1900105licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 20201152s DPH20.11.2019Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.11.201921.11.2019
403Zmluva232019nájom tried na elokovanom pracovisku od 8.1.. do 19.6.2020 (šk. rok 2019/20)1388s DPH9.12.2019ZŠ, Komenského 10, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.12.20199.12.2019zmluva_ZŠ_Turany
404Faktúra2192210018tlačivá151,52s DPH22.11.2019ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.12.20199.12.2019
405Faktúra1919nábytok a police do TO1819,98s DPH26.11.2019Nábytkové stolárstvo,
Ing. Robert Vidlár, Ul.J.Kaličiaka, Vrútky
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.11.20199.12.2019
406Faktúra0902019meranie, kontrola el. spotrebičov a náradia198,60s DPH5.12.2019Peter Obal, Mútne 263, 02963 MútneMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.12.201912.12.2019
407Faktúra0952019revízia objektu ZUŠ578,50s DPH5.12.2019Peter Obal, Mútne 263, 02963 MútneMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.12.201912.12.2019
408Faktúra20192524nájom,služby PaM 12/19111,25s DPH6.12.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.12.201912.12.2019
409Faktúra2019263spracovanie účtovnej agendy za 12/19100bez DPH16.12.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.12.201920.12.2019
410Faktúra1320191200činnosť zodpovednej osoby 12/19 - 11/20705,60s DPH17.12.2019Euro TRADING, s.r.o., Muškátová 38, 04011 KošiceMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.201920.12.2019
411Faktúra119120793jedálne kupóny za 11/191739,54s DPH2.12.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.12.201920.12.2019
412Faktúra119128175jedálne kupóny za 12/191243,54s DPH20.12.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.201920.12.2019
413Faktúra1001043727predplatné časopisu Manažment školy v praxi152s DPH26.11.2019Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.11.201920.12.2019
414Faktúra1944015dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 14.11.19670s DPH20.11.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201920.12.2019
415Faktúra19440165dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/19499,20s DPH10.12.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.201920.12.2019
416Faktúra20191382violončelo Stagg VNC 4/4429,60s DPH20.12.2019Igor Rybnikár, Hudobné nástroje ePlay, Pekná 7, PrievidzaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.12.201920.12.2019
417Faktúra39349975vodné,stočné do 19.12.19196,24s DPH13.01.2020TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.2.20205.2.2020
418Faktúra720201409licencia program.vybavenia pre PaM na rok 2020345,60s DPH15.01.2020VEMA, s.r.o., BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.2.20205.2.2020
419Faktúra19440172dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha 12.12.19670s DPH20.01.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.20195.2.2020
420Faktúra19440181dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/19698,60s DPH20.01.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.2.20205.2.2020
421Faktúra2019286spracovanie účtovnej agendy za 1/2020100bez DPH21.01.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.2.20205.2.2020
422Faktúra20200174nájom,služby PaM 1/20112,74s DPH24.01.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.2.20205.2.2020
423Faktúra120014418jedálne kupóny za 1/201551,54s DPH5.02.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.2.202010.2.2020
424Faktúra204400120dodávky tepla na ÚK a TÚK za
1/20
1452s DPH18.02.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.2.202026.2.2020
425Faktúra20200455nájom,služby PaM 2/20112,74s DPH19.02.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.2.202027.2.2020
426Faktúra2020030spracovanie účtovnej agendy za 2/2020100bez DPH24.02.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.2.20202.3.2020
427Faktúra20440016dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 5.2.20690s DPH3.03.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.2.20203.3.2020
428Faktúra20440021dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 20.2.20680s DPH3.03.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.2.20203.3.2020
429Faktúra120023940jedálne kupóny za 2/201371,54s DPH4.03.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.3.20209.3.2020
430Faktúra20200732nájom,služby PaM 3/20112,74s DPH6.03.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.3.202016.3.2020
431Faktúra2020043spracovanie účtovnej agendy za 3/2020100bez DPH13.03.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.3.202026.3.2020
432Faktúra1427000435komunálny odpad za rok 2020797,55s DPH31.3.2020Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.4.20208.4.2020
433Faktúra20440047dodávky tepla na ÚK a TÚK za
3/20
436,40s DPH15.04.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.4.202023.4.2020
434Faktúra20200825nájom,služby PaM 3/20112,74s DPH16.04.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.202023.4.2020
435Faktúra2020061spracovanie účtovnej agendy za 4/2020100bez DPH11.05.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.5.202019.5.2020
436Faktúra20440054dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 16.4.20280s DPH15.05.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.5.202019.5.2020
437Faktúra20201211nájom,služby PaM 4/20112,74s DPH21.05.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.5.202028.5.2020
438Faktúra20201230teplo, vodné, stočné PaM, vyúčtovanie za rok 2019130,01s DPH21.05.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.5.202028.5.2020
439Faktúra2020082spracovanie účtovnej agendy za 5/2020100bez DPH20.05.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.5.202028.5.2020
440Faktúra2202203150žiacke knižky na šk.rok 2020/21261,60s DPH29.06.2020ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.6.202016.6.2020
441Faktúra20201430nájom,služby PaM 5/20112,74s DPH5.06.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.6.202016.6.2020
442Faktúra20440068dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 12.5.20170s DPH12.06.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.6.2016.6.2020
443Faktúra20440077dodávky tepla na ÚK a TÚK za
5/20
187,60s DPH12.06.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.6.202022.6.2020
444Faktúra20201430nájom,služby PaM 6/20112,74s DPH12.06.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.6.202022.6.2020
445Faktúra120057100jedálne kupóny za 3/201907,54s DPH15.06.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.6.202022.6.2020
446Faktúra2020099spracovanie účtovnej agendy za 6/2020100bez DPH22.06.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.6.20203.7.2020
447Faktúra120062058jedálne kupóny za 6/201119,54s DPH1.07.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.7.20208.7.2020
448Faktúra20201620nájom,služby PaM 6/20112,74s DPH13.07.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.6.202022.6.2020
449Faktúra20440084dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 15.6.20170s DPH13.07.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.7.202020.7.2020
450Faktúra20440091dodávky tepla na ÚK a TÚK za
6/20
187,60s DPH13.07.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.7.202020.7.2020
451Faktúra40324829vodné, stočné 1. polrok 2020390,67s DPH13.07.200TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.7.202020.7.2020
452Faktúra2020116spracovanie účtovnej agendy za 7/2020100bez DPH17.07.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.7.202028.7.2020
453Faktúra110071387jedálne kupóny za 7/20323,54s DPH03.08.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.7.202020.8.2020
454Faktúra2020133spracovanie účtovnej agendy za 8/2020100bez DPH24.08.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.8.202031.8.2020
455Faktúra20201707nájom,služby PaM 8/20112,74s DPH24.08.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.8.202031.8.2020
456Faktúra20400097dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 13.7.20170s DPH24.08.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.8.202031.8.2020
457Faktúra20440105dodávky tepla na ÚK a TÚK za
8/20
187,60s DPH24.08.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.8.202031.8.2020
458Fakrúra20201890nájom,služby PaM 9 /20112,74s DPH07.09.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.9.202014.9.2020
459Faktúra2020150spracovanie účtovnej agendy za 9/2020100bez DPH21.09.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.9.202029.9.2020
460Faktúra3780200000výkresy, papiere na MGF20462,42s DPH23.09.2020SCP Papier, a.s., RužomberokMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.9.202030.9.2020
461Faktúra2020021839farby, výtvar.materiál na ceny MGF201224,03s DPH23.09.2020Papera s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.9.202030.9.2020
462Faktúra20090053materiál na montáž reflektorov na parkovisko pri ZUŠ141,16s DPH28.09.2020KV - mont servis, s.r.o., Sučianska cesta 31,
Martin8
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.10.20209.10.2020
463Faktúra120080674jedálne kupóny za 8/20511,94s DPH31.09.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy31.9.20209.10.2020
464Faktúra40139brožúry MGF20492s DPH07.10.2020Neoprint PLUS, s.r.o. VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.10.202013.10.2020
465Faktúra120092524jedálne kupóny za 9/201635,54s DPH07.10.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.10.202013.10.2020
466Faktúra20440127dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 14.9.20220s DPH13.10.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.9.202013.10.2020
467Faktúra20440134dodávky tepla na ÚK a TÚK za
9/20
166,4s DPH13.10.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.202013.10.2020
468Zmluva12020nájom tried na elokovanom pracovisku Krpeľany na šk. rok 2020/21626s DPH2.10.2020ZŠ Krpeľany, Ul. školská 1Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.10.202022.10.2020nájom ZŠ Krpeľany
469Faktúra0532020za prevedené el. práce- výmena istiacich prvkov v rozvadzači320s DPH16.10.2020Peter Obal, Mútne 263, 02963 MútneMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.10.202022.10.2020
470Zmluva202012231Mandátny certifikát QESi - zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov, na 3 roky105,60s DPH26.11.2020Dising, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.11.202001.12.2020zmluva DISIG
471Faktúra2020168spracovanie účtovnej agendy za 10/2020100bez DPH22.10.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.10.202012.11.2020
472Faktúra10204411dezinfekcia Antiviro, 4 pack, 20l152s DPH22.10.2020Fork, s.r.o.
Pribinova 274/4Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.10.202012.11.2020
473Faktúra20203710revízia HP a PV, oprava HP, vypracovanie revíznej správy149,78s DPH03.11.2020Florián, s.r.o.,
Priekopská 26, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.202019.11.2020
474Faktúra120100965jedálne kupóny za 10/201607,54s DPH03.11.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.11.202019.11.2020
475Faktúra20440140dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 13.10.20360s DPH30.10.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.11.20201.12.2020
476Faktúra20440149dodávky tepla na ÚK a TÚK za
10/20, doplatok
496,80s DPH18.11.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.11.20201.12.2020
477Faktúra2000132licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 20201152s DPH19.11.2020Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.11.20201.12.2020
478Faktúra20028nájom,služby PaM 11 /20112,74s DPH23.11.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.11.20201.12.2020
479Faktúra2020015čistiace prostriedky850,80s DPH25.11.2020Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.11.20201.12.2020
480Faktúra0612020meranie elektrických spotrebičov a náradia198,60s DPH03.12.2020Peter Obal, Mútne 263, 02963 MútneMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.11.20207.12.2020
481Faktúra120110578jedálne kupóny za 11/201327,54s DPH03.12.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.12.20207.12.2020
482Faktúra2202209283list bianco - vysvedčenia
400 ks
107,83s DPH03.12.2020ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.12.20207.12.2020
483Faktúra 20200673Notebook Lenovo 2 ks +
tonery
1571,65s DPH03.12.2020MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.12.20208.12.2020
484Faktúra20202530nájom,služby PaM 11 /20112,74s DPH07.12.2020Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.12.202015.12.2020
485Faktúra1520201242činnosť zodpovednej osoby 12/20 - 11/21705,60s DPH07.12.2020Euro TRADING, s.r.o., Muškátová 38, 04011 KošiceMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.12.202015.12.2020
486Faktúra20440157dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 19.11.20470s DPH09.12.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.12.202016.12.2020
487Faktúra20440163dodávky tepla na ÚK a TÚK za
11/20, doplatok
650,80s DPH09.12.2020MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.12.202016.12.2020
488Faktúra200241plastové okná 800x800 8 ks707s DPH09.12.2020NOVAPLAST, s.r.o.
Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.12.202016.12.2020
489Faktúra2202209370list bianco - vysvedčenia
500 ks
132,78s DPH09.12.2020ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.12.202016.12.2020
490Faktúra1001153097predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2021155s DPH10.12.2020Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.12.202017.12.2020
491Faktúra5113200000papier, výkresy, kartóny pre výtvarný odbor334,56s DPH10.12.2020SCP Papier, a.s., RužomberokMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.12.202018.12.2020
492Faktúra2000012clip rámy Plexi 20 ks pre VO217,99s DPH14.12.2020Fotostudio B a B MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.12.202018.12.2020
493Faktúra2020188spracovanie účtovnej agendy za 11/2020100bez DPH15.12.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.12.202018.12.2020
494Faktúra2020105spracovanie účtovnej agendy za 12/2020100bez DPH15.12.2020SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.12.202018.12.2020
495Faktúra7001095735jedálne kupóny za 12/20
zálohová platba
1087,54s DPH17.12.2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.202018.12.2020
496Faktúra152020vodoinštalačné práce - regulačný ventil300s DPH17.12.2020Dušan Polonec,
Žabokreky 156
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.202018.12.2020
497Zmluva o dielo2020správa informačného systému18€ / hod.s DPH02.01.2020MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.202018.12.2020zmluva o dielo
498Objednávka13čistiace prostriedky850,80s DPH19.11.2020Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.11.202018.12.2020
499Objednávka1 - 12 /20jedálne kupóny4 € / jedálny kupón,
podľa počtu stravníkov
s DPH01. - 12. 2020Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.12.202018.12.2020
500Faktúra40349750vodné, stočné
27.6. - 15.12.2020
364,52s DPH05.01.2021TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.1.20214.2.2021
501Faktúra20440170dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 1.12.20600s DPH13.01.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.1.20214.2.2021
502Faktúra20440180dodávky tepla na ÚK a TÚK
za 12/20, doplatok
687s DPH13.01.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.1.20214.2.2021
503Faktúra120117278jedálne kupóny 12/201087,57s DPH13.01.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.1.20214.2.2021
504Faktúra8412101572licencia program. vybavenia pre PaM na rok 2021194,28s DPH13.01.2021SOLITEA VEMA s.r.o., BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.1.20214.2.2021
505Faktúra8412102112spracovanie účtovnej agendy za 1/2021100bez DPH20.01.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.1.20214.2.2021
506Faktúra20210244nájom, služby PaM 1/21113,82s DPH01.02.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.2.20219.2.2021
507Faktúra20210431nájom, služby PaM 2/21113,82s DPH08.02.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.2.202116.2.2021
508Faktúra121010938jedálne kupóny 1/211227,54s DPH08.02.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.2.202116.2.2021
509Faktúra21440006dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 27.1.2021780s DPH10.02.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.2.202116.2.2021
510Faktúra21440013dodávky tepla na ÚK a TÚK
za 1/21, doplatok
308,87s DPH10.02.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.2.202116.2.2021
511Faktúra20210018spracovanie účtovnej agendy za 2/2021100bez DPH22.02.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.2.20213.3.2021
512Faktúra121018691jedálne kupóny 2/211227,54s DPH01.03.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.3.20218.3.2021
513Faktúra21440020dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 11.2.2021630s DPH09.03.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.3.202116.3.2021
514Faktúra21440028dodávky tepla na ÚK a TÚK
za 2/21, doplatok
277,93s DPH09.03.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.3.202118.3.2021
515Faktúra20210741nájom, služby PaM 3/21113,82s DPH10.03.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.3.202118.3.2021
516Faktúra20210036spracovanie účtovnej agendy za 3/2021100bez DPH24.03.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.3.20211.4.2021
517Faktúra121027018jedálne kupóny 3/211719,54s DPH07.04.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.4.20219.4.2021
518Objednávka06/21Klavírne krídlo zn.Yamaha, klavírna stolička18750,00s DPH07.04.2021mypiano.eu s.r.o.
Dunajská 4
Bratislava
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.4.20219.4.2021
519Faktúra20210856nájom, služby PaM 4/21113,82s DPH13.04.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.4.202113.4.2021
520Zmluva2021zmluva o dielo - správa informačného systému20 €/hod.bez DPH11.01.2021MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.4.202126.4.2021zmluva o dielo
521Faktúra21440039dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 11.3.2021560s DPH16.04.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.3.202126.4.2021
522Faktúra21440048dodávky tepla na ÚK a TÚK
za 3/21, doplatok
179,92s DPH16.04.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.4.202126.4.2021
523Rozhodnutie1421100643komunálny odpad za rok 2021958,90s DPH19.04.2021Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.4.202130.4.2021
524Faktúra20210058spracovanie účtovnej agendy za 4/2021100bez DPH23.04.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.4.202130.4.2021
525Faktúra2021025klavírne krídlo YAMAHA GC2 PE18750s DPH26.04.2021mypiano.eu s.r.o.
Dunajská 4
Bratislava
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.4.20215.5.2021
526Faktúra7101028247jedálne kupóny 4/211329,24s DPH30.04.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.4.20217.5.2021
527Faktúra7101028871jedálne kupóny na 5/211791,54s DPH04.05.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.5.202111.5.2021
528Faktúra20210037preddavok na dodávky tepla na ÚK a TÚK 5/21420s DPH12.05.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.5.202120.5.2021
529Faktúra21440063dodávky tepla na ÚK a TÚK
za 4/21, doplatok
614,25s DPH12.05.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.5.202120.5.2021
530Faktúra20211123nájom, služby PaM 5/21113,82s DPH12.05.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.5.202120.5.2021
531Faktúra20210076spracovanie účtovnej agendy za 4/2021100bez DPH24.05.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.2.202131.5.2021
532Faktúra21010013materiál na oplotenie školského dvora752,20s DPH25.05.2021RM offset studio s.r.o., Flámska 1, MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.2.202131.5.2021
533Zmluva22021nájom tried na elokovanom pracovisku od 17.5. do 25.6.2021344s DPH19.05.2021ZŠ, Komenského 10, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.6.20219.6.2021
534Faktúra20210001preplatok za nájom tried na elokovanom pracovisku ( lockdown )-702s DPH01.06.2021ZŠ, Komenského 10, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy7.6.202110.6.2021
535Faktúra20210095Hasit 421 - cement na stĺpiky oplotenia158s DPH03.06.2021Elbo centrum s.r.o., Francúzskych partizánov, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.6.202110.6.2021
536Faktúra20210300materiál na wifi + servisné práce142,42s DPH04.06.2021MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.6.202110.6.2021
537Faktúra20211427nájom, služby PaM 6/21113,82s DPH10.06.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.6.202115.6.2021
538Faktúra21440078dodávky tepla na ÚK a TÚK
za 5/21, doplatok
401,77s DPH10.06.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.6.202115.6.2021
539Faktúra21440070dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 13.5.2021420s DPH10.06.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.6.202115.6.2021
540Faktúra121043489jedálne kupóny na 6/211691,54s DPH10.06.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.6.202115.6.2021
541Faktúra20210094spracovanie účtovnej agendy za 4/2021100bez DPH11.06.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.6.202115.6.2021
542Faktúra20211511vyúčtovanie za rok 2020 zálohové platby za nájom,služby PaM317,81s DPH28.06.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.6.202130.6.2021
543Faktúra1210509jedálne kupóny na 7/21299,94s DPH12.07.2021Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy8.7.202114.7.2021
544Faktúra41325066vodné, stočné
16.12.2020 do 30.6.2021
327,31s DPH12.07.2021TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.7.202114.7.2021
545Faktúra21440092dodávky tepla na ÚK a TÚK
za 6/21, doplatok
274,21s DPH13.07.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.7.202114.7.2021
546Faktúra21440085dodávky tepla na ÚK a TÚK, k prijatej platbe 14.6.2021190s DPH14.06.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.7.202114.7.2021
547Faktúra20211626Nájomné, služby PaM 07/21113,82s DPH26.07.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.07.202113.08.2021
548Faktúra20210112Spracovanie účtovnej agendy 07/21100bez DPH03.08.2021SUBAKO SK s.r.o.,
M. R. Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy03.08.202113.08.2021
549Objednávka13/21Jedálne kupóny pre zamestnancov na 08/214€ / kuss DPH05.08.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.08202113.08.2021
550Faktúra20211790Nájomné a služby PaM 08/21113,82s DPH09.08.2021Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy09.08.202113.08.2021
551Faktúra121057342Jedálne kupóny 08/21607,54s DPH10.08.2021Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.08.202113.08.2021
552Preddavková faktúra20210059Preddavok na teplo 08/21190s DPH12.08.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.08.202113.08.2021
553Faktúra21440106Doplatok za teplo 07/21246,32s DPH12.08.2021MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.08.202113.08.2021
554Objednávka14/21Žiacke knižky pre ZUŠ415,20s DPH18.08.2021ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.08.202118.08.2021
555Faktúra20210132Spracovanie účtovnej agendy za obdobie 08/2021100bez DPH19.08.2021SUBAKO SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2
Martin
Mgr. Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
19.08.202119.08.2021
556Faktúra2212206968Žiacke knižky pre ZUŠ415,20s DPH23.08.2021ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
18.08.202123.08.2021
557Faktúra20210454Servisné práce, Epson, batéria na tablet135,19s DPH31.08.2021MAXcomputers s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
31.08.202131.08.2021
558Objednávka15/21Jedálne kupóny 09/214€/kuss DPH02.09.2021Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
02.09.202102.09.2021
559Zmluva9930609172Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb40€/mesiacs DPH02.09.2021Slovak Telekom, a.s.
Poľská 4
Košice
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
02.09.202102.09.2021Zmluva T-Com
560Faktúra121062371Jedálne kupóny 09/211695,54s DPH07.09.2021Up Déjeumer, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
02.09.202107.09.2021
561Objednávka17/21Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM - T220 Wifi Gray174,25s DPH07.09.2021MAXcomputers s.r.o.
Pivovarská 1A
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
pri prevzatí07.09.2021
562Faktúra21440120Doplatok dodávka tepla za obdobie 08/21246,32s DPH09.09.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
10.09.202110.09.2021
563Preddavková faktúra20210066Preddavok na teplo 09/21240s DPH09.09.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
10.09.202110.09.2021
564Faktúra20210488Tablet Samsung Galaxy A7 Lite, OPC valec Brother211,75s DPH10.09.2021MAXcomputers s.r.o.
Pivovarská 1A
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.09.202110.09.2021
565Faktúra20212060Nájomné a služby PaM za obdobie 09/21147,82s DPH13.09.2021Mesto Martin
Námestie S.H.Vajanského 1/1
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.09.202113.09.2021
566Objednávka18/21Oprava zvodovej rúry na budove školy250bez DPH13.09.2021Peter Lamoš MONT-FINAL
Pod Kanálom 412
Lipovec
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
po dokončení práce13.09.2021
567Faktúra2021020510Pomôcky na výtvarnú471,46s DPH14.09.2021PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
Banská Bystrica
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
14.09.202114.09.2021
568Faktúra3321210000Papiere a výkresy422.78s DPH16.09.2021SCP PAPIER, a.s.
Mostová 29
Ružomberok
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
16.09.202116.09.2021
569Faktúra20210150Spracovanie účtovnej agendy 09/2021100bez DPH16.09.2021SUBAKO SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2
Martin
Mgr. Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
16.09.202116.09.2021
570Objednávka19/21Aulos 521 - basová zobcová flauta
Aulos 511B Symphony tenorová zobcová flauta
Aulos 709B Haka altová zobcová flauta
458,19s DPH21.09.2021CLARINA SK, s.r.o.
Sibírska 13
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
21.09.202122.09.2021
571Faktúra210909Aulos 521 - basová zobcová flauta
Aulos 511B Symphony tenorová zobcová flauta
Aulos 709B Haka altová zobcová flauta
458,19s DPH23.09.2021CLARINA SK, s.r.o.
Sibírska 13
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárova,
riaditeľka školy
21.09.202124.09.2021
572Objednávka20/21Jedálne kupóny pre zamestnancov 10/20214€/kuss DPH27.09.2021Up Déjeumer, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
27.09.202127.09.2021
573Faktúra121067530Jedálne kupóny na mesiac 10/20211615,54s DPH01.10.2021Up Déjeumer, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
27.09.202104.10.2021
574Objednávka0959146297Maliarske stojany - PICASSO494,70s DPH05.10.2021ARTMIE, spol.s.r.o.
Strojárska 603/85
Snina
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
05.10.202105.10.2021
575Faktúra056/2021Meranie bleskozvodu na budove ZUŠ380s DPH05.10.2021Peter Obal
Mútne 263
Mútne
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
06.10.202106.10.2021
576Objednávka21/21Vypaľovacia pec na keramiku KITTEC CB 50 - Studio line s príslušenstvom2037s DPH05.10.2021Bc.Leoš Sikora
Pořičí 1537/6
Blansko, CZ
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po doručení faktúry06.10.2021
577Faktúra20210548Počítač + servisné práce422,58s DPH06.10.2021MAXcomputers, s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
06.10.202106.10.2021
578FaktúraA1620145Maliarske stojany stolové - PICASSO494,70s DPH07.10.2021ARTMIE, spol.s.r.o.
Strojárska 603/85
Snina
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
05.10.202107.10.2021
579Faktúra202168Oprava odkvapového zvodu250bez DPH08.10.2021Peter Lamoš MONT - FINAL
Pod Kanálom 412
Lipovec
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
08.10.202108.10.2021
580Objednávka22/213D tlačiareň Ender 3 V2 + Filamenty1507s DPH08.10.2021MAXcomputers, s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia rešetárová,
riaditeľka školy
11.10.202111.10.2021
581Faktúra202105563D tlačiareň Ender 3 V2, Filamenty FLA1507s DPH11.10.2021MAXcomputers, s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
11.10.202111.10.2021
582Faktúra20212225Nájomné a služby PaM za 10/2021147,82s DPH11.10.2021Mesto Martin
Námestie S.H.Vajanského 1/1
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
11.10.202112.10.2021
583Faktúra211029Vypaľovacia pec na keramiku KITTEC CB 50 - Studio line s príslušenstvom2037s DPH13.10.2021Bc.Leoš Sikora
Pořičí 1537/6
Blansko, CZ
Mgr. Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.10.202113.10.2021
584Preddavková faktúra20210074Preddavok na teplo 10/2021440s DPH13.10.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Vrútky
Mgr. Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.10.202113.10.2021
585Faktúra21440135Doplatok na teplo za 09/2021312,64s DPH13.10.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Vrútky
Mgr. Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.10.202113.10.2021
586Objednávka201597Záhradné liatinové lavičky 2ks315,50s DPH15.10.2021KOVTEC s.r.o.
Sládkovičova 5
Košice
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
15.10.202122.10.2021
587Objednávka21001373Krosná Harp 3ks687s DPH15.10.2021JUKAN, s.r.o.
Budovateľská 50
Prešov
Mgr. Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
15.10.202122.10.2021
588Faktúra21VF00089Školenie pedagogických pracovníkov iZUŠ421,92s DPH18.10.2021Senzio s.r.o.
Veľké Uherce 137
Veľké Uherce
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
18.10.202122.10.2021
589Faktúra20210168Spracovanie účtovnej agendy za 10/2021100bez DPH19.10.2021SUBAKO SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
19.10.202122.10.2021
590Objednávka23/21Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro M252dwPodľa vystavenej FAs DPH20.10.2021MAXcomputers s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
20.10.202122.10.2021
591Objednávka24/21Jedálne kupóny pre zamestnancov na 11/20214€/kss DPH21.10.2021Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka śkoly
21.10.202122.10.2021
592ObjednávkaEY211822113Stojan na klávesy249s DPH22.10.2021MUZIKER,a.s.
Drieňová 1H
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka śkoly
22.10.202122.10.2021
593Faktúra20210753Záhradné liatinové lavičky 2ks315,50s DPH25.10.2021KOVTEC s.r.o.
Sládkovičova 5
Košice
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
15.10.202127.10.2021
594Faktúra121073511Jedálne kupóny pre zamestnancov na 11/20211295,54s DPH26.10.2021Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
21.10.202127.10.2021
595Faktúra161624276Stojan na klávesy249s DPH26.10.2021MUZIKER,a.s.
Drieňová 1H
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
22.10.202127.10.2021
596Objednávka25/21Čistiace prostriedky pre školuPodľa vystavenej faktúrys DPH27.10.2021TOP drogéria
1.čsl.brigády
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry27.10.2021
597Faktúra102021Nájomné za priestory školy2117s DPH27.10.2021Základná škola v Turanoch
Komenského 10
Turany
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
27.10.202127.10.2021
598Zmluva102021Nájomné za priestory školy2117s DPH27.10.2021Základná škola v Turanoch
Komenského 10
Turany
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
27.10.202127.10.2021zmluva Turany
599Faktúra21VF00093Licencia za užívanie inf.systému iZUŠ 01-12/20221080s DPH02.11.2021Senzio s.r.o.
Veľké Uherce 137
Veľké Uherce
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
02.11.202103.11.2021
600Objednávka 26/21Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF977,53s DPH03.11.2021Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
04.11.202104.11.2021
601Faktúra1001259830MŠ + Direktor od 01-12/2022, portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 01-12/2021161s DPH04.11.2021Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.10.202104.11.2021
602FaktúraFV2021140019Čistiace prostriedky pre školu940,16s DPH04.11.2021Ján Machay MAYJA
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
04.11.202104.11.2021
603Objednávka35/21Notebooky 3ks1466,50s DPH04.11.2021MAXcomputers s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
04.11.202104.11.2021
604Faktúra20210606Notebooky 3ks1466,50s DPH04.11.2021MAXcomputers s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
04.11.202104.11.2021
605Faktúra20210605EliteBoard set - Krátka projekcia1700s DPH04.11.2021MAXcomputers s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
04.11.202104.11.2021
606Objednávka27/21Kancelársky papier a výkresyPodľa faktúrys DPH05.11.2021SCP PAPIER, a.s.
Mostová 29
Ružomberok
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po doručení faktúry08.11.2021
607Objednávka28/21Tonery do tlačiarne OKIPodľa faktúrys DPH05.11.2021MAXcomputers s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po doručení faktúry08.11.2021
608Faktúra221001178Darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF977,53s DPH08.11.2021Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
04.11.202108.11.2021
609Faktúra21440150Doplatok za teplo 10/2021461,58s DPH10.11.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
10.11.202110.11.2021
610Preddavková faktúra20210082Preddavok na teplo 11/2021520s DPH10.11.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila aMetoda 29
vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
10.11.202110.11.2021
611ObjednávkaZ2021024Altánok 4x4m SAN FRANCISCO4104s DPH11.11.2021GARDENO s.r.o.
Trojičné námestie 181
Tvrdośín
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní zálohovej faktúry11.11.2021
612Faktúra20212413Nájomné a služby PaM za 11/2021147,82s DPH11.11.2021Mesto Martin
Námestie S.H.Vajanského 1/1
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
11.11.202111.11.2021
613Faktúra20210186Spracovanie účtovnej agendy za 11/2021100bez DPH12.11.2021SUBAKO SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
12.11.202112.11.2021
614Faktúra4271210000Kancelársky papier a výkresy pre školu449,12s DPH12.11.2021SCP PAPIER, a.s.
Mostová 29
Ružomberok
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
12.11.202112.11.2021
615Zálohová faktúraZ2021024Altánok 4x4m SAN FRANCISCO950s DPH15.11.2021GARDENO s.r.o.
Trojičné námestie 181
Tvrdošín
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
15.11.202116.11.2021
616Objednávka30/21List bianko A4Podľa vystavenej faktúrys DPH16.11.2021ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry16.11.2021
617Faktúra20210623Tonery do tlačiarní372,34s DPH18.11.2021MAXcomputers s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
18.11.202118.11.2021
618Objednávka31/21Jedálne kupóny pre zamestnancov na 12/21 a 01/222575,54s DPH19.11.2021Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
19.11.202119.11.2021
619Faktúra121079659Jedálne kupóny pre zamestnancov na 12/21 a 01/222575,54s DPH24.11.2021Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
19.11.202125.11.2021
620Faktúra21-27Školenie zamestnancov "Emočná odolnosť a psychohygiena v školskom prostredí"190bez DPH25.11.2021Renáta Taligová,
Cesta k úspechu, RT
Zvonová 22
Banská Štiavnica
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
25.11.202125.11.2021
621Objednávka36/21Ladenie a oprava klavírov1300S DPH26.11.2021Damián Mrva
D .Makovického 21
Ružomberok
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
26.11.202126.11.2021
622Faktúra68/2021Ladenie a oprava klavírov1300S DPH26.11.2021Damián Mrva
D .Makovického 21
Ružomberok
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
26.11.202126.11.2021
623NákupV104/21Prietokové ohrievače 3ks326s DPH02.12.2021Štefan Baláž CONSOL
O.Plachého 7
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
02.12.202103.12.2021
624Objednávka210476Bezdotykové stojany na dezinfekciu + dezinfekčné gély273s DPH03.12.2021UNICATO s.r.o.
Kostolná Ves 154
Kostolná Ves
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry03.12.2021
625Preddavková faktúra1212208847List bianko - papier na vysvedčenie187,80s DPH03.12.2021ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
03.12.202103.12.2021
626Objednávka32/21Germicídne žiariče 5ks1950s DPH06.12.2021EMPELU, s.r.o.
PROFI lekáreň
Bottova 769/21
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry08.12.2021
627Faktúra20212523Nájomné a služby PaM za 12/2021147,82s DPH07.12.2021Mesto Martin
Námestie S.H.Vajanského 1/1
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
07.12.202108.12.2021
628Faktúra1520211294Činnosť zodpovednej osoby 12/2021 - 11/2022705,60s DPH08,12,2021EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
Košice
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
08.12.202109.12.2021
629Objednávka210492Gélová dezinfekcia na ruky237,50s DPH08.12.2021UNICATO s.r.o.
Kostolná Ves 154
Kostolná Ves
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry09.12.2021
630Faktúra20210466Bezdotykový stojan na dezinfekciu + gélová dezinfekcia273s DPH08.12.2021UNICATO s.r.o.
Kostolná Ves 154
Kostolná Ves
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
08.12.202109.12.2021
631Faktúra202130092Ochranné pomôcky349s DPH08,12,2021EMPELU, s.r.o.
PROFI lekáreň
Bottova 769/21
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
08.12.202109.12.2021
632Faktúra202130093Germicídne žiariče 5ks1950s DPH08.12.2021EMPELU, s.r.o.
PROFI lekáreň
Bottova 769/21
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
08.12.202109.12.2021
633Faktúra01/2021Nájomné za prenájom tried od 02.09.2021 - 30.06.20221058s DPH09.12.2021Základná škola
Ul.školská 1
Krpeľany
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
09.12.202109.12.2021
634Zmluva01/2021Nájomné za prenájom tried od 02.09.2021 - 30.06.20221058s DPH09.12.2021Základná škola
Ul.školská 1
Krpeľany
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
09.12.202109.12.2021zmluva Krpeľany
635Objednávka33/21Čistiace prostriedky pre školuPodľa doručenej faktúrys DPH09.12.2021TOP drogéria
1.čsl. brigády
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry09.12.2021
636Objednávka34/21Farby a pomôcky na VOPodľa doručenej faktúrys DPH10.12.2021Lodrim, s.r.o.
Sv Cyrila a Metoda 3418/9
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry10.12.2021
637Faktúra21VF00060Farby a pomôcky na VO313,65s DPH10.12.2021Lodrim, s.r.o.
Sv Cyrila a Metoda 3418/9
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
10.12.202110.12.2021
638Objednávka4200255975Vysávač Kärcher, JBL reproduktor, rádiomagnetofóny491,30s DPH10.12.2021Datart.sk
Eurosped, a.s.
Pestovateľská 13
Bratislava 821 04
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
10.12.202110.12.2021
639FaktúraFV2021020Čistiace prostriedky pre školu654,60s DPH10.12.2021TOP drogéria
Ján Machay MAYJA
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
10.12.202110.12.2021
640Faktúra210492Primagel plus - gélová dezinfekcia237,50s DPH13.12.2021UNICATO, s.r.o.
Kostolná Ves 154
Kostolná Ves
Mgr.Silvia Rešetárová13.12.202113.12.2021
641Faktúra2021028608Pomôcky pre VO415,95s DPH13.12.2021PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17
Banská Bystica
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.12.202113.12.2021
642Faktúra4880210000Výkresy a farebné papiere306,16s DPH13.12.2021SCP PAPIER, a.s.
Mostová 29
Ružomberok
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.12.202113.12.2021
643Preddavková faktúra20210090Preddavok na teplo 12/20212000s DPH13.12.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.12.202113.12.2021
644Faktúra21440156Doplatok za teplo 11/21691,76s DPH13.12.2021MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
13.12.202113.12.2021
645Objednávka35/21USB kľúče a externé disky255,30s DPH15.12.2021MAXcomputers, s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
Po dodaní faktúry21.12.2021
646Faktúra20210205Spracovanie účtovnej agendy 12/21100bez DPH16.12.2021SUBAKO SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
16.12.202121.12.2021
647Faktúra20210711USB kľúče a externé disky255,30s DPH16.12.2021MAXcomputers, s.r.o.
Nerudova 5245/12
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
16.12.202121.12.2021
648Objednávka36/21Pomôcky pre VOPod)la výšky faktúrys DPH17.12.2021Umelecké potreby
Lýdia Komorová
Thurzova 431/2
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
17.12.202121.12.2021
649Faktúra20210222Spracovanie účtovnej agendy na 01-03/2022300bez DPH17.12.2021SUBAKO SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
17.12.202121.12.2021
650HotovosťV127/21Stolná kotúčová píla199,99bez DPH17.12.2021HECHT SK, spol.s.r.o.
Litisková ul. 20
Prievidza
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
17.12.202121.12.2021
651Faktúra789421Pomôcky pre VO909,44s DPH20.12.2021Umelecké potreby
Lýdia Komorová
Thurzova 431/2
Martin
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
20.12.202121.12.2021
652Preddavky130002220780Preddavkové platby za elektrinu na 2022169/ mesačnes DPH14.01.2022SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
Žilina
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľka školy
k 15. v mesiaci17.01.2022
653Faktúra41350285Vodné a stočné za 01-12/2021326,54s DPH10.01.2022TURVOD, a.s.
Kuzmányho 25
Martin
Mgr. Silvia Rešetárová,
riaditeľ školy
27.01.202228.01.2022
654Preddavková faktúra20220005Preddavok na teplo 01/2022700s DPH13.01.2022MsPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Vrútky
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľ školy
27.01.202228.01.2022
655Faktúra8412200211Licencia Vema ( mzdový program ) 01-12/2022311,04s DPH18.01.2022Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľ školy
27.01.202228.01.2022
656Objednávka1/22Stravné lístky pre zamestnancov na 2/20221440bez DPH27.01.2022Up Dejéuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľ školy
Po dodaní faktúry28.01.2022
657Zálohová faktúra7201004949Stravné lístky pre zamestnancov na 02/20221455,54s DPH27.01.2022Up Dejéuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
Bratislava
Mgr.Silvia Rešetárová,
riaditeľ školy
27.01.202228.01.2022