CHCETE NÁS SPOZNAŤ?

MÁME POSLANIE A BOHATÚ HISTÓRIU!

Školu by som prirovnala k semiačku, o ktoré sa treba starať, aby rástlo a dalo úrodu. Našou úrodou sú žiaci. Vieme, že zo všetkých nebudú umelci, ale veríme, že z nich vychováme ľudí, ktorí sa budú vedieť orientovať v tomto svete, budú vedieť povedať svoj názor a lásku k umeniu budú mať navždy vo svojom srdci.

Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľ

CHCETE MAŤ VŠETKY DOKUMENTY PRI SEBE?

STIAHNITE SI ICH UŽ TERAZ!

CHCETE SPOZNAŤ NAŠICH ZAMESTNANCOV?

ZAMESTNÁVAME TÝCH NAJLEPŠÍCH!

CHCETE SPOZNAŤ ČLENOV RADY ŠKOLY?

ŠKOLA A RODIČIA V SPOLUPRÁCI!