VIANOČNÉ TRHY

Aj tento rok sme pre Vás pripravili vianočné trhy, výrobky ktoré sme pripravovali s deťmi na pomoc škole. Ďakujeme všetkým predávajúcim,kupujúcim, chystajúcim, usmievajúcim...všetkým ľuďom dobrej vôle,ktorí nás podporili.

Continue ReadingVIANOČNÉ TRHY

OZNAM

Oznamujem Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších…

Continue ReadingOZNAM