You are currently viewing Medzinárodná výtvarná súťaž BITOLA 2019

Medzinárodná výtvarná súťaž BITOLA 2019

Medzinárodná výtvarná súťaž „BITOLA 2019“ má už 37 ročnú tradíciu. Do súťaže sa zapojilo 337 škôl s celkovým počtom 15.771 detských umeleckých prác z 34 krajín Európy a sveta. Medzinárodná porota si vybrala 806 obrazov, ktoré budú vystavené od 23.mája 2019 v Národnej galérii „MONTMARTRE“-Bitola (Macedónsko).

Z našej školy boli úspešní:
ZLATÉ PÁSMO
• EMMA LAUČEKOVÁ,
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

OCENENÍ DIPLOMAMI:
• KATARÍNA CINGELOVÁ
• VERONIKA VAJZEROVÁ,
obidve pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

GRATULUJEME

Pridaj komentár