You are currently viewing Literárno – dramatický odbor

Literárno – dramatický odbor

18.12. sa v našej škole konalo predstavenie Literárno dramatického odboru najmenší žiaci vystupovali s predstavením Medovnikový domček, mladší žiaci: Mach a Šebestová – čarovné slúchadlo. Starší žiaci s Vianočnou koledou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a samozrejme rodičom, ktorí prišli svoje deti podporiť. Veľká vďaka patrí pani učiteľke z LDO.

Pridaj komentár