Kontakty

Adresa
Základná umelecká škola Frica Kafendu
Sv. Cyrila a Metoda 20,
03861 Vrútky
zusfkvrutky@azet.sk

Riaditeľka školy
Mgr. Silvia Rešetárová
+421 907 873 071
+421 434 281 395
riaditel.resetarova@gmail.com

Zástupca riaditeľa
Mgr. Mária Kevická