Jarný tábor v ZUŠ 2018

Aj tento rok sa na našej ZUŠ-ke konal jarný tábor, ktorý bol nie len výtvarný ale aj hudobný a tanečný. Deti si mali možnosť vyskúšať hravou formou rôzne techniky, tvorili v troch ateliéroch, v každom sa robilo na inej téme. Aj pomocou Arteterapie mohli zistiť možnosti liečby výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. Vyrábali kulisy pre pripravované predstavenie. Tešíme sa na účasť aj v budúcnosti.

 

Pridaj komentár