ABSOLVENTSKÝ ZÁJAZD

2019

Dňa 6. 6. 2019 sme s našimi absolventami hudobného, LDO, tanečného a výtvarného odboru navštívili Bratislavu. Boli sme v SND na činohre Apartmán v hoteli Bristol, čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla. Predstavenie trvalo 3 hodiny. Krátky obsah deju –  Koncom päťdesiatych rokov sa v luxusnom hoteli schádza pri príležitosti vernisáže obrazov nedávno zosnulého maliara viacero bizarných postáv – excentrickí boháči, hedonistickí svetobežníci, očarujúce ženy, stávkoví podvodníci, ale aj obyčajní hochštapleri a unavené manželské páry. Každý si so sebou prináša do hotela svoj príbeh a každá izba sa tak stáva dejiskom rozuzlenia jedného bizarného príbehu lásky, nevery, pomsty či zločinu. V réžii Michala Vajdičku pôjde o jeho štvrtú inscenáciu adaptácie vytvorenej špeciálne pre Činohru SND. Žiaci mali ohromný zážitok, keďže v komédií sa predstavili známe tváre slovenskej divadelnej tvorby.

Po divadle sme navštívili SNG Bratislava kde mali žiaci pripravený program Na vlastné oči – Z akadémie do prírody,  na výstave plenérovej maľby, krajinomaľby v 19. storočí, v dobe keď prekvital a keď v umení reprezentovala takmer až revolúciu. Miestnosť Ladislava Mednyanszkeho – kde pracovali s dvoma podobami diel, galéria má totiž celú virtuálnu galériu, súčasťou ktorej sú aj diela na  výstave, Ich úlohou bolo  vybrať si 2 obrazy z tejto kolekcie a porovnať ich s originálmi na stenách. Miestnosť Cesta do Barbizonu – skúsenosť s kresbou konkrétneho výseku – na začiatku v galérií kreslili pohľad zospodu.  Skicár Lázsla (Ladislava) Mednyanzského – zaznamenané námety kresbou, ale doplnené aj textom – maďarčina, ale v písmenách gréckej abecedy – „zakódovanie“ nápadov, prečo? z dôvodu intimity – svedčí o veľkej dôležitosti krajinomaľby, kde sa liahli nové nápady a experimenty – veľmi progresívny žáner, čo sa na prvý pohľad nemusí zdať.

Bol to zážitok, ale aj kolektívny duch a učenie sa jeden od druhého. Práca v ateliéri – Aké bolo postavenie žien v 19.storočí? Ako, kde a v čom sa mohli vzdelávať? Mohli mať len elementárne vzdelanie, potom sa im odporúčalo samoštúdium v oblasti domácich prác a materstva. Bohatšie si mohli dovoliť súkromných učiteľov. Žena pozoruje, muž rozumuje. Decká sa  venovali jedenej z vecí, ktorú vtedajšie ženy zvládať museli. Zamerali  sa na varenie, jesť musíme všetci,  úlohu si rozdelili  v rámci skupiny. Pracovali tak ako sa dohodli. Dostali zakódovaný recept. Museli ho rozlúštiť a rozdeliť si úlohy. Vyskúšali  si spoluprácu a hlavne učenie sa jeden od druhého, využili  neformálny spôsob učenia sa podobne ako umelecké kolónie, ktoré vznikali v Barbizone.

Múzeum historických interiérov sa nachádza na prvom a druhom poschodí Apponyiho paláca.