Nastáva generačná výmena, ale je veľmi ťažké lúčiť sa s kolegami, ktorí tu zanechali kus svojho života a srdca. Ešte ťažšie je nájsť za nich adekvátnu náhradu. Tu sa už význam slov stráca a tak Sylvia Fúčelová, Tónko Karvay a Eva Šmalová Vám patrí naše obrovské ĎAKUJEME. Riaditeľ a kolektív ZUŠ Frica Kafendu Vrútky

23.6.2020

Jarný tábor v našej ZUŠ

2020

Vernisáž žiakov z výtvarného odboru pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

2020

Pozývame Vás na výstavu žiackych prác pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej dňa 18.2.2020 o 17.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach.

Vernisáž žiakov z výtvarného odboru pod vedením Mgr. Eduarda Jakubca

2020

Pozývame Vás na výstavu žiackych prác pod vedením Mgr. Eduarda Jakubca dňa 21.1.2020 o 17.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach.

SPOMIENKY NA VIANOCE

2019

Spomienky na Vianoce. „Vianoce, krásny čas.“
Ďakujeme nášmu rodičovi p. Fabianovi za ochotu i kreativitu pri sprostredkovaní týchto krásnych vianočných spomienok.

VIANOČNÝ KONCERT PRE PRÍPRAVNÉ ROČNÍKY

2019

A opäť krásne predvianočné momenty s najmenšími. Koledy, i „nekoledy“ s klavírom i karaoke, osamote i skupinovo, piesenky i skladbičky na vianočnom koncerte prípravného ročníka 9. decembra 2019 si drobci s chuťou zaspievali, zahrali aj zarecitovali. Ani rodičia sa nenechali zahanbiť a pridali sa v speve k nám. Hádanky vo forme kratučkých básní boli uhádnuté. Zoznámili sme sa aj s bobotubes. Bodkou za koncertom najmenších bola Tichá noc s prekvapením pri žiare sviečok a zvuku rolničiek.
Ďakujeme p. učiteľkám Mgr.Jozefíne Furcoňovej, Mgr.art. Lucii Pavič, Mgr. Eve Stašovej, Eve Krajčovej, DiS.art.-korepetícia.

VIANOCE A MIKULÁŠ

2019

Priatelia, ste nám vzácni, preto sme aj tento rok pripravili pre vás čarovné vianočné momenty v našej škole-ZUŠ Frica Kafendu Vrútky.
Tak to je svet Vianoc pre všetkých vás, tak chvíľu skúsme spomaliť čas…

VIANOČNÝ KONCERT V KRPEĽANOCH

2019

4. decembra sme odštartovali plejádu predvianočných koncertov práve na elokovanom pracovisku v Krpeľanoch. Pri vianočnom stromčeku a žiare svetielok sme si zo srdca zahrali aj zaspievali, zazneli melódie vianočné i nevianočné. Atmosféru dotvárali aj milé práce žiakov VO z triedy p. uč. Mgr. Kataríny Barbuščákovej. Cítili sme sa spolu výborne a to je nie len v predvianočný čas veľmi dôležité, lebo umenie je dar, dokáže pohladiť srdce i dušu, bez neho by bol svet čierno-biely. Ďakujeme všetkým rodičom za ich podporu a pedagógom za vedenie a prípravu žiakov na cestu umením. Žiaci HO účinkovali pod vedením Bc. Adely Ľachkej, Mgr. Evy Stašovej, Mariána Kramára, Beáty Ďuricovej, Mgr. art. Mariky Hrnčiarovej a Mgr. Jozefíny Furcoňovej.

VÝTVARNÝ WORKSHOP ZO ŠUV KREMNICA

2019

Vo štvrtok 28.11.2019 prijali naše pozvanie študenti zo SÚKROMNEJ ŠKOLY ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA V KREMNICI. Pripravili si pre našich žiakov praktické ukážky z konkrétnych študijných odborov-PRIEMYSELNÝ DIZAJN (ukážka výroby pasívneho reproduktoru) pod vedením študentky Rebeky Hricovej, KOVÁČSTVO (ukážka základných techník, tepanie svietnika) pod vedením študenta Jána Lasaba, ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO (opracovávanie šperkov) pod vedením študentky Alžbety Dávidovej. Zároveň ďakujeme p. Petrovi Luptákovi z marketingového oddelenia za pripravenú prezentáciu a spoluprácu.

DETI DEŤOM

2019

Vzácni priatelia a podporovatelia umenia, blížia sa Vianoce, čas, kedy akosi viac myslíme srdcom. 
Určite nám dáte za pravdu, že najviac sa na Vianoce tešia práve deti. Nie všetky však majú to šťastie byť zdravé. Zdravie je veľmi krehká vec a mať zdravé dieťa je snom a želaním každého rodiča. Nielen v čas Vianoc. Zdravý človek ma tisíc želaní, ale chorý iba jedno…

Priatelia, dňa 10.12.2019 o 16.00 hod. v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach vás pozývame na vianočné trhy spojené s predajnou výstavou detských prác pod názvom „DETI DEŤOM“, ktorej výťažok bude použitý na nákup detských pyžamiek a polohovateľných vankúšov, ktoré budú slúžiť pre skvalitnenie podmienok detských pacientov Kliniky detskej chirurgie v Univerzitnej nemocnice v Martine.

Zbierka bude prebiehať aj dňa 18.12.2019 o 18.00 hod. v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach, kedy vás srdečne pozývame na Vianočný koncert a výstavu našich pedagógov.

Ponúkame hneď pri nákupe výtvarnej práce možnosť zarámovania. Vzhľadom na množstvo výtvarných prác povzbudzujeme rodičov, aby oslovili pedagóga svojho dieťaťa a požiadali ho o konkrétnu výtvarnú prácu, ktorá im bude rezervovaná v deň akcie „DETI DEŤOM“. 
Finančne môžete prispieť do registrovanej pokladničky aj v iné dni v riaditeľni školy. 

Spojme spoločne svoje sily a podporme detským umením tých, ktorí majú len jedno želanie. 
Prosíme, myslite srdcom s nami, nechceme byť ľahostajní…
Ďakujeme Vzácni priatelia a podporovatelia umenia, blížia sa Vianoce, čas, kedy akosi viac myslíme srdcom. 
Určite nám dáte za pravdu, že najviac sa na Vianoce tešia práve deti. Nie všetky však majú to šťastie byť zdravé. Zdravie je veľmi krehká vec a mať zdravé dieťa je snom a želaním každého rodiča. Nielen v čas Vianoc. Zdravý človek ma tisíc želaní, ale chorý iba jedno…
Priatelia, dňa 10.12.2019 o 16.00 hod. v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach vás pozývame na vianočné trhy spojené s predajnou výstavou detských prác pod názvom „DETI DEŤOM“, ktorej výťažok bude použitý na nákup detských pyžamiek a polohovateľných vankúšov, ktoré budú slúžiť pre skvalitnenie podmienok detských pacientov Kliniky detskej chirurgie v Univerzitnej nemocnice v Martine.

Zbierka bude prebiehať aj dňa 18.12.2019 o 18.00 hod. v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach, kedy vás srdečne pozývame na Vianočný koncert a výstavu našich pedagógov.

Ponúkame hneď pri nákupe výtvarnej práce možnosť zarámovania. Vzhľadom na množstvo výtvarných prác povzbudzujeme rodičov, aby oslovili pedagóga svojho dieťaťa a požiadali ho o konkrétnu výtvarnú prácu, ktorá im bude rezervovaná v deň akcie „DETI DEŤOM“. 
Finančne môžete prispieť do registrovanej pokladničky aj v iné dni v riaditeľni školy.

Spojme spoločne svoje sily a podporme detským umením tých, ktorí majú len jedno želanie. 
Prosíme, myslite srdcom s nami, nechceme byť ľahostajní…
Ďakujeme www.autopdkdetom.sk za zapožičanie registrovanej pokladničky pre akciu „DETI DEŤOM“, za osobné skúsenosti, spriaznenosť, kde všetci myslíme srdcom.

Vernisáž žiakov z výtvarného odboru pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej, DiS.

2019

NOC V ZUŠ

2019

Tento školský rok už 3.ročník školskej nočnej akcie „NOC V ZUŠ“. Tentoraz s témou „CIRKUS“. Aj my dospelí sme pocítili túžbu vrátiť sa do detských čias, preto sme akciu obohatili aj o LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD vo Vrútkach. Ďakujeme všetkým, ktorí si v piatok večer našli čas a pridali sa k nám.
Našich žiakov čakal pestrý program vo všetkých odboroch. Tanečníci si vyskúšali výtvarnú kreativitu, výtvarníci pohybovú zručnosť, hudobníci herecké vlohy a budúci herci rozvíjali spevácky talent. O naše brušká sa postarala nekonečná pizza, ktorú sme vytancovali na nočnej diskotéke.

Po polnoci sa naše triedy zmenili na detské izby, kde sme luxus domova vymenili za pyžamkové teplo v spacákoch. V sobotu ráno nás v škole čakali raňajky o ktoré sa postarali p. učiteľky a šup domov. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí dobrovoľne zabúdajú na svoj voľný čas, rodiny a zo svojej profesie robia s láskou poslanie. Opäť to raz stálo za to! 

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU V KRPEĽANOCH

2019

V nedeľu 20.10.2019 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili slávnostného dňa v Krpeľanoch.
V tunajšom evanjelickom kostole Sv. Trojice sme prispeli programom ku dňu „Poďakovania za úrodu“. Vystúpili žiaci hudobného odboru pod vedením našich pedagógov – Bc. Adely Ľachkej, Mariana Kramára a Mgr. Jozefíny Furcoňovej. Interiér kostola skrášlili výtvarné práce žiakov výtvarného odboru elokovaného pracoviska Krpeľany pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej.

150. VÝROČIE STANISLAVA ZACHARA

2019

Mesto Vrútky a Združenie Brána Turca usporiadali pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta a staviteľa Stanislava Zachara výstavu v kultúrnej sále Kriváň. Kultúrny program obohatili žiaci školy SEBASTIÁN KONTRA, pod vedením Mgr. Štefana Kapalu a LESIA PAULÍKOVÁ, pod vedením Mgr.art. Lucie Pavič.

„VIAC BOŽEJ MILOSTI AKO ĽUDSKEJ ZLOSTI…“
Tak znie motto vyryté na pamätníku venovanému T. G. Masarykovi z roku 1926, ktoré dalo Mesto Vrútky obnoviť. Pamätník sa nachádza pri Základnej umeleckej škole Frica Kafendu. Bol postavený z iniciatívy členiek Dorastu Československého Červeného kríža. Návrh pomníka a pôvodných tabúľ pripravili vtedajší miestni učitelia Kubišta a Rakušan pod stavebným dozorom staviteľa Stanislava Zachara. Obnovený pamätník odhalil primátor mesta Branislav Zacharides a etnografka, historička a muzeologička Zora Mintalová Zubercová.

SPOLOČNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO ODBORU

2019

Dňa 15.10.2019 o 17.00 hod. v koncertnej sále ZUŠ Frica Kafendu.

Realizácia plagátu – Mgr. Martin Novysedlák

DNI MESTA VRÚTKY

2019

V piatok 20.9.2019 obohatili naši žiaci z hudobného a tanečného odboru slávnostný program s názvom „DNI MESTA VRÚTKY“ pri príležitosti 764. výročia prvej písomnej zmienky.

SPOLUPRÁCA - BURRA

2019

Stála výstava žiakov výtvarného odboru v priebehu školského roka 2019/2020 v príjemnom prostredí reštaurácie BURRA vo Vrútkach. Vychutnajte si úspech svojho dieťaťa práve v tomto krásnom prostredí.

Výtvarné práce sú pravidelne menené pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ Frica Kafendu Vrútky.

SPOLUPRÁCA - DECOR

2019

Stála výstava žiakov výtvarného odboru v priebehu školského roka 2019/2020 v príjemnom prostredí kvetinárstva DECORE v Priekope. Vychutnajte si úspech svojho dieťaťa práve v tomto krásnom prostredí.

Výtvarné práce sú pravidelne menené pedagógmi výtvarného odboru ZUŠ Frica Kafendu Vrútky.

SME V OBRAZE

2019

Ani počas letných prázdnin sme nezaháľali a pripravili sme PRE VÁS nové estetické chuťovky. Vitajte v našich prerobených priestoroch. Nové oznamy nájdete aj vo vstupnej chodbe – „SME V OBRAZE“.

V novom školskom roku 2019/2020 sme PRE VÁS pripravili vo vstupnej novej chodbe milú akciu „Pripni si želanie“. Ďakujeme, že ste…

2019