Faktúry, objednávky a zmluvy

Späť na Dokumenty.

TypČísloPopisCelková hodnotaS/bez DPHDátum prijatiaDodávateľ/Druhá zmluvná stranaPodpis funkciaDátum úhradyDátum zverejneniaSúbor
Zmluvao stravovaní cudzích stravníkovodber obedov v školskej jedálni2.30zajednojedlos DPH1.1.2016Školská jedáleňMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra35362768vodné, stočné400,86s DPH4.1.2016TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra720160224aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2016200,16s DPH11.1.2016VEMA, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra15440235dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/15432,08s DPH14.1.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Zmluvakomisionárskazabezpečenie jedálnych kupónovpodľapočtustravníkovs DPH2.2.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2016011spracovanie účtovnej agendy za 1/16100,00s DPH4.2.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra0116018009jedálne kupóny812,34s DPH5.2.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra6215715175elektrická energia 1/16274,48s DPH5.2.2016SSE, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440016dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/161 538.33s DPH15.2.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440039dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/16690,00s DPH25.2.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra36300750vodné, stočné156,06s DPH29.2.2016TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra1615091CD úložisko NAS Zyxel, myš, klávesnica, adaptér227,80s DPH2.3.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2016030spracovanie účtovnej agendy za 2/16100,00s DPH4.3.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra0116029055jedálne kupóny1 180.34s DPH8.3.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440049dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/16685,46s DPH14.3.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
FaktúraRozhodnutie č. 1425600233miestny poplatok za komunálne odpady742,37s DPH15.3.2016Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440056dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/16560,00s DPH15.3.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra236860000papier - kancelársky, kartón na MGF 16473,20s DPH4.4.2016SCP Papier a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2016050spracovanie účtovnej agendy za 3/16100,00s DPH8.4.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440068dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/16747,60s DPH12.4.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2162203114žiacka knižka pre ZUŠ394,27s DPH2.5.2016ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
ZmluvaQUO-19652-C2Z4/0uverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje60,00s DPH5.5.2016Mediatel spol. s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra3016072spracovanie účtovnej agendy za 4/16100,00s DPH6.5.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra0116052441jedálne kupóny1 458,74s DPH6.5.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra10160001výtvarnícky materiál - ceny MGF 16495,13s DPH9.5.2016Ing. Božena PetrášováMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra20161110vyúčtovanie záloh.platieb za rok 2015 - PaM411,04s DPH10.5.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra20160053dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/16350,00s DPH12.5.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440087dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/16581,88s DPH12.5.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440076dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/16400,00s DPH12.5.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra216010251výtvarnícky materiál - ceny MGF 16374,34s DPH18.5.2016Papera s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Zmluvao dielospráva IS, servis, dodanie tovaru15.00/hod.servisnýchprács DPH18.5.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra36129tkač katalógu MGF 2016470,40s DPH23.5.2016NEOPRINT PLUS, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra1615213tonery G&G pre OKI - MGF 2016112,00s DPH23.5.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra10160002výtvarnícky materiál - ceny MGF 16262,04s DPH25.5.2016Ing. Božena PetrášováMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2016092spracovanie účtovnej agendy za 5/16100,00s DPH3.6.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra20161472nájom, služby PaM 6/16179,21s DPH6.6.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra0116063738jedálne kupóny1 580,34s DPH6.6.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440106dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/16315,20s DPH10.6.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440094dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na65/16350,00s DPH10.6.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Zmluvao reklamereklama názvu školy na web.stránke slovenskykatalog.sk200,00s DPH13.6.2016Slovenský Národný Katalóg s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra193celoročná reklama na internete www.slovenskykatalog.sk200,00s DPH14.6.2016Slovenský Národný Katalóg s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra1615247oprava PC v riaditeľni a triede VO115,33s DPH24.6.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra0116075601jedálne kupóny1 551,54s DPH6.7.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2016113spracovanie účtovnej agendy za 6/16100,00s DPH7.7.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra36323915vodné, stočné321,13s DPH8.7.2016TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16100autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF140,52s DPH12.7.2016Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové službyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra20161741nájom, služby PaM 7/16179,21s DPH13.7.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra20161863nájom, služby PaM 8/16179,21s DPH30.8.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440113dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 6/16240,00s DPH30.8.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2016135spracovanie účtovnej agendy za 7/16100,00s DPH30.8.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúradodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16220,00s DPH30.8.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440143dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/16443,52s DPH30.8.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440124dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/16203,52s DPH30.8.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra9160001125aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2017199,00s DPH30.8.2016aSc, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra0116093366jedálne kupóny258,34s DPH30.8.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2016156spracovanie účtovnej agendy za 8/16100,00s DPH30.8.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra2162204238tlačivá na šk. rok 2016/17211,08s DPH30.8.2016ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúrazmluva č.15/2016nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17750,00s DPH31.8.2016ZŠ SNPMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.11.2016
Zmluvao nájme 15/2016nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17750,00s DPH31.8.2016ZŠ SNPMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Zmluvao nájme 2/2016nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/171 495.00s DPH2.9.2016Základná školy KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúrazmluva č. 11 / 2016nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17760,00s DPH5.9.2016ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.11.2016
Zmluvao nájme nebytových priestorovnájom priestorov na vyučovanie HO v šk.r.16/17320,00s DPH9.9.2016Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod ZnievomMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra16440162dodávky tepla na ÚK a TÚK za 8/16223,52s DPH12.9.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.09.2016
Faktúra0116096226jedálne kupóny488,74s DPH12.9.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.09.2016
Faktúra16440152dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 9/16220,00s DPH12.9.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.09.2016
Faktúra21617115Právny kurier pre školy, ročné predplatné119,00s DPH14.9.2016Raabe, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.09.2016
Faktúra160676ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok171,40s DPH14.9.2016Kubicomp s.r.o.,Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.09.2016
Faktúra20162064nájom, služby PaM 9/16179,21s DPH16.9.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.09.2016
Faktúra20162258nájom, služby PaM 10/16179,21s DPH10.10.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.10.2016
Faktúra2016178spracovanie účtovnej agendy za 9/16100,00s DPH10.10.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.10.2016
Faktúra0116108844jedálne kupóny1 330,74s DPH10.10.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.10.2016
Faktúra16440179dodávky tepla na ÚK a TÚK za 9/16336,62s DPH12.10.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.10.2016
Faktúra16440169dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 10/16220,00s DPH12.10.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.10.2016
Faktúra702760000papiere, kartóny pre VO149,70s DPH24.10.2016SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy31.10.2016
Faktúra1001709710Manažment školy v praxi - ročné predplatné - 2017111,76s DPH2.11.2016Wolters Kluwer s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.11.2016
Faktúra0116121173jedálne kupóny za 10/161 321,14s DPH4.11.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.11.2016
Faktúra20162461nájom, služby PaM 11/16179,21s DPH4.11.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy09.11.2016
Faktúra2016199spracovanie účtovnej agendy za 10/16100,00s DPH4.11.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.11.2016
Faktúra022016nájom na šk. rok 2016 / 171 495,00s DPH10.11.2016ZŠ KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.11.2016
Faktúra216023199výtvarnícky materiál - vianočné trhy 2016233,24s DPH11.11.2016Papera s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.11.2016
Faktúra010oprava bleskozvodu180,00s DPH23.11.2016Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2016
Faktúra16440199dodávky tepla na ÚK a TÚK za 10/16733,31s DPH23.11.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2016
Faktúra16440188dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 11/16330,00s DPH23.11.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.10.2016
Faktúra016revízia elektrických spotrebičov a náradia168,50s DPH23.11.2016Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2016
Faktúra32výroba a oteplenie podstavcov ( praktikáblov )346,00s DPH28.11.2016Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert VidlárMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.11.2016
Faktúra2016220spracovanie účtovnej agendy za 11/16100,00s DPH6.12.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.12.2016
Faktúra161546813 tonerov do tlačiarní233,17s DPH6.12.2016Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.12.2016
Faktúra2016018čistiace prostriedky558,72s DPH6.12.2016Ján Machay MAYAMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.12.2016
Faktúra0116132010jedálne kupóny za 11/161 337,14s DPH6.12.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.12.2016
Faktúra30222016telefónne služby zamestnankyne PaM113,91s DPH7.12.2016ZŠ SNPMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.12.2016
Faktúra30162655nájom, služby PaM 12/16179,21s DPH7.12.2016Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.12.2016
Faktúra3516výroba 4-dverovej skrine pre LDO370,00s DPH12.12.2016Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert VidlárMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2016
Faktúra3712501141televízory Hyunday, Thomson, tlačiareň Epson L 365537,00s DPH13.12.2016NAY a.s. ( OC Turiec )Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.2016
Faktúra20160129dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16670,00s DPH14.12.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.12.2016
Faktúra16440218dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/16759,03s DPH14.12.2016MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.12.2016
Faktúra316026022Tabuľa keramická, magnet. biela, popisovače138,41s DPH14.12.2016Papera s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.12.2016
Faktúra642016ladenie a oprava klavírov998,00s DPH15.12.2016Damián MrvaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.12.2016
Faktúra3716montáž deliacej steny250,00s DPH19.12.2016Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert VidlárMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2016
Faktúra894860000papier, výkresy pre VO154,82s DPH20.12.2016SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.12.2016
Faktúra2016242spracovanie účtovnej agendy za 12/16100,00s DPH21.12.2016SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.12.2016
Faktúrajedálne kupóny za 12/161 191,54s DPH22.12.2016Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.12.2016
Zmluvao dielospráva IS, servis, dodanie tovaru15.00/hod.servisnýchprács DPH2.1.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra36348327vodné, stočné382,60s DPH4.1.2017TURVOD, a.s. MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.02.2017
Zmluvao nájme 10/2017nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 2.polrok1 556.00s DPH9.1.2017ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra720170226aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2017222,60s DPH11.1.2017VEMA, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.02.2017
Faktúra16440226dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16670,00s DPH17.1.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2016
Faktúra16440239dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/16830,53s DPH18.1.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.02.2017
Faktúra20170118nájom,služby PaM179,21s DPH20.1.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.02.2017
Faktúra2017010spracovanie účtovnej agendy za 1/17100,00s DPH31.1.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.02.2017
Faktúra20170436nájom,služby PaM 2/17179,21s DPH7.2.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.02.2017
Faktúra0117018512jedálne kupóny za 1/171 268,54s DPH8.2.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy08.02.2017
Faktúra6215715187elektrická energia 1/17244,06s DPH10.2.2017SSE,a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra17440016dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/171 660,08s DPH24.2.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.02.2017
Faktúra2017031spracovanie účtovnej agendy za 2/17100,00s DPH27.2.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.02.2017
Faktúra17440039dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/17720,00s DPH28.2.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.03.2017
Faktúra117027717jedálne kupóny za 2/171 181,04s DPH7.3.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.03.2017
Faktúra17440049dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/17514,06s DPH15.3.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.03.2017
Faktúra20170725nájom, služby PaM 3/17179,21s DPH15.3.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.03.2017
Faktúra6215715188elektrická energia 1/17 - nedoplatok266,73s DPH15.3.2017SSE,a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.03.2017
Faktúra2172202059list bianco s vodotlačou - vysvedčenia169,20s DPH16.3.2017ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.03.2017
Faktúra1425700311komunálny odpad za rok 2017739,93s DPH22.3.2017Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.03.2017
Faktúra2017053spracovanie účtovnej agendy za 3/17100,00s DPH22.3.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.03.2017
Faktúra117039946jedálne kupóny za 3/171 391,04s DPH6.4.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.04.2017
Faktúra20171058nájom, služby PaM 4/17179,21s DPH7.4.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.04.2017
Faktúra0062017revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia434,00s DPH7.4.2017Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.03.2017
Faktúra17440068dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/17497,90s DPH20.4.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.04.2017
Faktúra17440056dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/17600,00s DPH20.4.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.03.2017
Faktúra2017084spracovanie účtovnej agendy za 4/17100,00s DPH20.4.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.04.2017
Zmluvao preverení - auditpreverenie individuálnej účtovnej závierky školy400,00s DPH4.5.2017GemerAudit, spol.s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Zmluvao nájme 11/2016nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 1.polrok760,00s DPH5.5.2017ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Zmluvauverejnenie inzercieuverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje60,00s DPH5.5.2017Mediatel spol. s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra20171311nájom, služby PaM 5/17179,21s DPH10.5.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.05.2017
Faktúra11704959jedálne kupóny za 4/171 191,54s DPH11.5.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.05.2017
Faktúra17440076dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/17500,00s DPH11.5.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy08.05.2017
Faktúra17440087dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/17474,93s DPH11.5.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.05.2017
Faktúra2017164káble, zásuvky k PC146,02s DPH12.5.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.05.2017
Faktúra2017105spracovanie účtovnej agendy za 5/17100,00s DPH22.5.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy26.05.2017
Faktúra70500358Hecht 548 - motorová kosačka s pojazdom349,90s DPH23.5.2017HECHT SK, spol. s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.05.2017
Faktúra20170005nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17,2.polrok1 556,00s DPH25.5.2017ZŠ TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.05.2017
Faktúra2172203522žiacke knižky na šk. rok 2017/18307,08s DPH26.5.2017ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.05.2017
Zmluvao dielospráva IS, servis, dodanie tovaru12.50/hod.s DPH1.6.2017MAXcomputers s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy
Faktúra117216audit účtovnej závierky za rok 2016480,00s DPH2.6.2017GemerAudit, spol.s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.06.2017
Faktúra20171466nájom, služby PaM 6/17179,31s DPH9.6.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.06.2017
Faktúra9170001187aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2018199,00s DPH9.6.2017aSc, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.06.2017
Faktúra034417vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO156,00s DPH9.6.2017BOZiPo, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.06.2017
Faktúra117060925jedálne kupóny za 5/171 615,04s DPH9.6.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.06.2017
Faktúra17440106dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/17387,96s DPH16.6.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.06.2017
Faktúra17440095dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/17240,00s DPH16.6.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.06.2017
Faktúra3017127spracovanide účtovnej agendy za 6/17100,00s DPH30.6.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy30.06.2017
Faktúra170001revíza zabezpečovacieho zariadenia100,00s DPH5.7.2017Jozef DikyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.07.2017
Faktúra20171666nájom,služby PaM za 7/17179,21s DPH17.7.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.07.2017
Faktúra37321973vodné, stočné za 1.Q389,42s DPH17.7.2017TURVOD, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.07.2017
Faktúra117074089jedálne kupóny za 6/171 709,54s DPH17.7.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.07.2017
Faktúra17440115dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/17190,00s DPH17.7.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.07.2017
Faktúra17440125dodávka tepla a ÚK a TÚK za 6/17196,40s DPH17.7.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.07.2017
Faktúra2172205134tlačivá149,22s DPH1.8.2017ŠEVT a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy01.08.2017
Faktúra2017148spracovanie účtovnej agendy za 7/17100,00s DPH2.8.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy02.08.2017
Faktúra20171862nájom, služby PaM za 8/17179,21s DPH9.8.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.08.2017
Faktúra117083403jedálne kupóny za 7/17193,94s DPH9.8.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.08.2017
Faktúra17440144dodávka tepla a ÚK a TÚK za 7/17196,40s DPH11.8.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.08.2017
Faktúra2017169spracovanie účtovnej agendy za 8/17100,00s DPH4.9.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.09.2017
Faktúra17440163dodávka tepla a ÚK a TÚK za 8/17196,40s DPH21.9.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.09.2017
Faktúra17440151dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 8/17190,00s DPH21.9.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.09.2017
Faktúra20172144nájom,služby PaM za 9/17179,21s DPH21.9.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.09.2017
Faktúra2017192spracovanie účtovnej agendy za 9/17100,00s DPH4.10.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.10.2017
Faktúra117096956jedálne kupóny za 8/17547,54s DPH4.10.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.10.2017
Faktúra117105257jedálne kupóny za 9/171 443,54s DPH11.10.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy09.10.2017
Faktúra17440180dodávka tepla a ÚK a TÚK za 9/17354,04s DPH13.10.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
Faktúra20172342nájom,služby PaM za 10/17179,21s DPH13.10.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
Faktúra17440172dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/17230,00s DPH13.10.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.10.2017
Faktúra20170106dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 10/17470,00s DPH13.10.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
Faktúra696870000školský kartón132,80s DPH13.10.2017SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
Faktúra022017nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r. 17/181 365,00s DPH13.10.2017Základná školy KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.10.2017
Faktúra2017213spracovanie účtovnej agendy za 10/17100,00s DPH24.10.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.10.2017
Faktúra744470000papier, výkresy196,74s DPH27.10.2017SCP Papier, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.10.2017
Faktúra2017020čistiace potreby900,72s DPH3.11.2017Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy03.11.2017
Faktúra20170245PC + tablety do PC triedy762,37s DPH13.11.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.11.2017
Faktúra17440201dodávka tepla a ÚK a TÚK za 10/17500,54s DPH13.11.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
Faktúra217024803Farby, pastely, tuše ...513,94s DPH13.11.2017Papera s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.11.2017
Faktúra20172530nájom,služby PaM za 11/17179,21s DPH13.11.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
Faktúra20170225SSD karta+práce na PC ZRŠ140,42s DPH13.11.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
Faktúra20172243revízia HP a oprava127,83s DPH13.11.2017FLORIAN,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
Faktúra652017revízia elektrospotrebičov a el. náradia170,00s DPH14.11.2017Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
Faktúra20170117dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/17510,00s DPH14.11.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
Faktúra0662017meranie bleskozvodu350,00s DPH14.11.2017Peter ObalMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.2017
Faktúra117115195jedálne kupóny za10/171 517,04s DPH15.11.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.2017
Faktúra217638prenájom priestorov a služby DO Strojár600,00s DPH15.11.2017Dom odborov Strojár s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.2017
Faktúra5417201728Laserová tlačiareň HP LJ Pro M252dw+dát.kábel249,25s DPH16.11.2017Alza.sk,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.11.2017
Faktúra170100441otočné stoličky ku klavíru178,00s DPH22.11.2017Musicmania s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.11.2017
Faktúra2017234spracovanie účtovnej agendy za 11/17100,00s DPH22.11.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.11.2017
Faktúra1700078licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 2018s DPH23.11.2017Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.11.2017
Faktúra1001824010časopis Manažment školy v praxi na rok 2018126,48s DPH5.12.2017Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.12.2017
Faktúra117126155jedálne kupóny za11/171 524,04s DPH5.12.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.12.2017
Faktúra3292017prečistenie a monitorovanie kanalizácie150,00s DPH6.12.2017Poruchová služba s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.12.2017
Faktúra21800065široké kancel stoličky NEO s opierkami582,48s DPH6.12.2017Emporo,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.12.2017
Faktúra170100888YAMAHA CP1 + kufor4 828,87s DPH6.12.2017TM Sound s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.11.2017
Faktúra20170289tonery do tlačiarní416,66s DPH7.12.2017Miroslav Cáfal - MAXcomputersMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy08.12.2017
Faktúra2172210770List-bianco-s vodotlačou, potlačou štát.znaku151,20s DPH7.12.2017ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy04.12.2017
Faktúra167544571akustický Cajon z amerického jaseňa149,00s DPH7.12.2017MUZIKER, a.s.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.12.2017
Faktúra5029887884reproduktor pre iPod JBL Charge 3159,00s DPH8.12.2017Internet Mall Slovakia, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy08.12.2017
Faktúra822017YAMAHA GENOS4 250,00s DPH12.12.2017Hudobné nástroje, B.BalážováMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
Faktúra17165autobusová doprava do Martina -kino Strojár a späť217,80s DPH12.12.2017Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové službyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
Faktúra20170128dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 12/17580,00s DPH12.12.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
Faktúra17440220dodávka tepla a ÚK a TÚK za 11/17623,04s DPH12.12.2017MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
Faktúra20172747nájom,služby PaM za 12/17179,21s DPH12.12.2017Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.2017
Faktúra1700042Objektív Tamron pre Nikon 18-270 m + filter401,00s DPH13.12.2017Ľudovít Bielik, Fotostudio BaBMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.2017
Faktúra884370000papier A1, baliaci, farebný170,95s DPH18.12.2017SCP Papier, a.s.
Mostová 29, Ružomberok
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.12.2017
Faktúra52172317383 šijacie stroje Singer Simple 3210270,08s DPH19.12.2017Alza.sk,s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2017
Faktúra217210vertikálne žalúzie645,00s DPH19.12.2017Jozef VarinskýMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2017
Faktúra2017256spracovanie účtovnej agendy za 12/17100,00s DPH19.12.2017SUBAKO SK s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.2017
Faktúra117132508jedálne kupóny za12/171 163,54s DPH29.12.2017Le Cheque Dejeuner s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.12.2017
Faktúra37346016vodné, stočné 2,polrok 2017389,54s DPH08.01.2018TURVOD,a.s. MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.01.201819.02.2018
Faktúra17440227dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 01/18580s DPH11.01.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.12.201719.02.2018
Faktúra17440241dodávka tepla a ÚK a TÚK za 12/17777,25s DPH11.01.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.01.201819.02.2018
Faktúra720180219aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2018271,2s DPH16.01.2018VEMA,s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.01.201819.02.2018
Faktúra2018010spracovanie účtovnej agendy za 01/18100s DPH21.01.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.01.201819.02.2018
Faktúra20180160nájom,služby PaM za 01/18179,9s DPH22.01.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.01.201819.02.2018
Faktúra118016980jedálne kupóny za 01/181387,54s DPH07.02.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.02.201819.02.2018
Faktúra20180481nájom,služby PaM za 02/18179,9s DPH12.02.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.02.201819.02.2018
Faktúra18440006dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 02/18730s DPH15.02.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.01.201819.02.2018
Faktúra18440016dodávka tepla a ÚK a TÚK za 01/18612,49s DPH15.02.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.02.201819.02.2018
Faktúra


2018030spracovanie účtovnej agendy za 2/18100s DPH05.03.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.03.201812-03-2018
Faktúra18440024dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 2/18650s DPH07.03.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy16.02.201814.03.2018
Faktúra20180765nájom,služby PaM za 03/18179,9s DPH09.03.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.03.201820.03.2018
Faktúra118028132jedálne kupóny za 02/181153,4s DPH12.03.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy08.03.201820.03.2018
Faktúra18440038dodávka tepla a ÚK a TÚK za 02/18683,70s DPH19.03.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.03.201828.03.2018
Faktúra2018051spracovanie účtovnej agendy za 3/18100s DPH21.03.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy23.03.201828.03.2018
Faktúra118038187jedálne kupóny za 03/181443,54s DPH05.04.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.04.201809.04.2018
Faktúra18440045dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 3/18610s DPH17.04.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.04.201824.04.2018
Faktúra18440055dodávka tepla a ÚK a TÚK za 03/18701s DPH17.04.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.04.201824.04.2018
Faktúra2018071spracovanie účtovnej agendy za 4/18100s DPH30.04.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy02.05.201809.05.2018
Faktúra8801039307jedálne kupóny za 04/181569,74s DPH03.05.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy03.05.201809.05.2018
Faktúra20181219nájom,služby PaM za 05/18109,90s DPH03.05.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.05.201817.05.2018
Faktúra18440063dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 4/18460s DPH15.05.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.05.201817.05.2018
Faktúra18440072dodávka tepla a ÚK a TÚK za 04/18140,27s DPH15.05.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.05.201822.05.2018
Faktúra2018091spracovanie účtovnej agendy za 5/18100s DPH24.05.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.05.201804.06.2018
Faktúra1420800517komunálny odpad za rok 2018739,93s DPH21.05.2018Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.06.201812.06.2018
Faktúra720181375modul GDPRm216SDPH13.06.2018VEMA,s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.06.201820.06.2018
Faktúra118060187jedálne kupóny za 05/181717,94s DPH17.06.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy05.06.201817.05.2018
Faktúra20181437nájom,služby PaM za 06/18109,90s DPH13.06.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.06.201820.06.2018
Faktúra18440080dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 5/18300s DPH14.06.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.06.201812.06.2018
Faktúra2018113spracovanie účtovnej agendy za 6/18100s DPH19.06.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.06.201804.07.2018
Faktúra2182203894žiacke knižky465,96s DPH25.06.2018ŠEVT, a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.06.201804.07.2018
Faktúra1723018oprava kanalizácie, osadenie revíznych šachiet2300s DPH25.06.2018Poruchová služba, s.r.o. ValčaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy27.06.201804.07.2018
Faktúra38323165vodné, stočné 1. - 6. 2018466,03s DPH02.07.2018TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.07.201809.07.2018
Faktúra2018648nájom,služby PaM za 07/18109,90s DPH09.07.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy09.07.201809.07.2018
Faktúra118071420jedálne kupóny za 06/181740,74s DPH09.07.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy02.07.201809.07.2018
Faktúra18440089dodávka tepla a ÚK a TÚK za 05/18102,6s DPH12.07.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.07.201819.07.2018
Faktúra18440097dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 6/18190s DPH12.07.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.07.201820.07.2018
Faktúra18440106dodávka tepla a ÚK a TÚK za 06/18212,60s DPH12.07. 2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.07.201820.07.2018
Faktúra2182205331tlačivá na šk. rok 2018/1991,37s DPH06.08.2018ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.07.201806.08.2018
Faktúra2018133spracovanie účtovnej agendy za 7/18100s DPH08.08.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy08.08.201810.08.2018
Faktúra2018153spracovanie účtovnej agendy za 8/18100s DPH27.08.2018SUBAKO SK s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.08.201804.09.2018
Faktúra1180847jedálne kupóny za 07/18254,94s DPH09.08.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy07.08.201804.09.2018
Faktúra18440113dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/18190s DPH27.08.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.08.201804.09.2018
Faktúra18440123dodávka tepla a ÚK a TÚK za 07/18212,60s DPH27.08.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy28.08.201804.09.2018
Faktúra20181910nájom,služby PaM za 08/18109,90s DPH09.08.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.08.201804.09.2018
Faktúra20182030nájom,služby PaM za 09/18109,90s DPH05.09.2018Mesto MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.09.201813.09.2018
Faktúra118094467jedálne kupóny za 08/18524,74s DPH11.09.2018Up Slovensko, s.r.o. BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy06.09.201813.09.2018
Faktúra20180396tonery, routery, káble342,98s DPH11.09.2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - Miroslav Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.09.201817.09.2018
Faktúra18440140dodávka tepla ÚK a TÚV za 08/18212,60s DPH11.09.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.09.201817.09.2018
Faktúra18440131dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/18190s DPH11.09.2018MPS Vrútky, s.r.o.Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.08.201817.09.2018
Faktúra2018174spracovanie účtovnej agendy za 9/18100s DPH18.9.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.9.20181.10.2018
Faktúra10182859elektrické prietokové ohrievače vody225,44s DPH17.9.2018R.Šubjak-RAŠUB, Vojtáššáková 644, TvrdošínMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.9.201824.10.2018
Faktúra118103500jedálne kupóny za 09/181611,54s DPH9.10.2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.10.201824.10.2018
Zmluva152018nájom triedy na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/19600s DPH7.10.2018ZŠ SNP, Partizánska 13, SučanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201825.10.2018
Zmluva192018nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/192382s DPH15.10.2018ZŠ, Komenského 10, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201825.10.2018
Zmluva12018nájom tried na elokovanom pracovisku na šk. rok 2018/191075s DPH13.11.2018ZŠ, Ul.školská 1, KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201816.11.2018
Faktúra17440157dodávka tepla ÚK a TÚV za 09/18231,66s DPH12.10.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.10.201825.10.2018
Faktúra1844148dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/18250s DPH12.10.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.10.201825.10.2018
Faktúra190398stojany na sušenie výkresov210s DPH19.10.2018Educaplay, s.r.o.
Veľká okružná 43, Žilina
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.10.201826.10.2018
Faktúra2018194spracovanie účtovnej agendy za 10/18100s DPH22.10.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy25.10.20185.11.2018
Faktúra2018018čistiace prostriedky959,11s DPH5.11.2018Ján Machay MAYA, Turčianske Kľačany 75, VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.11.201812.11.2018
Faktúra2018025262materiál pre VO377,06s DPH6.11.2018Papera s.r.o.
Čerešňová 17, Banská Bystrica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.11.201812.11.2018
Faktúra20182493nájom, služby PaM 11/18109,9s DPH8.11.2018Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.201816.11.2018
Faktúra118116285jedálne kupóny za 10/181516,54s DPH8,11,2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.11.201816.11.2018
Faktúra6354180000papiere, kartóny pre VO467,69s DPH12.11.2018SCP Papier, a.s.
Mostová 29, Ružomberok
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy12.11.201816.11.2018
Faktúra1001932849časopis Manažment školy v praxi + portál Direktor na rok 2019149s DPH8.11.2018Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy6.11.201812.11.2018
Faktúra18440164dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 10/18500s DPH9.11.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.11.201816.11.2018
Faktúra18440174dodávka tepla ÚK a TÚV za 10/18240,78s DPH12.11.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201816.11.2018
Faktúra1800085licencia na užívanie inf.systému iZUŠ na rok 20191224s DPH14.11.2018Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201816.11.2018
Faktúra100004269sada 26 rozprávkových maňušiek173,73s DPH22.11.2018Conetix s.r.o., ul.generála Klaplu 73,
Komárno
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy22.11.201829.11.2018
Faktúrka2018214spracovanie účtovnej agendy za 11/18100s DPH23.11.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.11.201829.11.2018
Faktúra38343001vodné, stočné 6.- 11. 2018294,89s DPH29.11.2018TURVOD, a.s., Kuzmányho 25 MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.11.201829.11.2018
Faktúra20180537tonery do tlačiarní408,40s DPH29.11.2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy29.11.201829.11.2018
Faktúra118126503jedálne kupóny za 11/181527,94s DPH3.12.2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.12.201810.12.2018
Faktúra20180557notebooky (3), počítač1559,41s DPH3.12. 2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.12.201810.12.2018
Faktúra862018oprava a ladenie klavírov1050s DPH10.12.2018Damián Mrva, D.Makovického 21, 03401 RužomberokMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.12.201814.12.2018
Faktúra10180042kontrola, meranie elektrických spotrebičov a náradia198,60s DPH10.12.2018P.O.S system, s.r.o.
Vyševcová 357/5
028 01 Brezovica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy10.12.201814.12.2018
Faktúra30082018telefónne služby na PaM131,37s DPH13.12.2018ZŠ SNP, Partizánska 13, 038 52 SučanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
Faktúra18440181dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/18560s DPH13.12.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
Faktúra18440189dodávka tepla ÚK a TÚV za 11/18437,80s DPH13.12.2018MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
Faktúra078818vypracovanie dokumentácie v oblasti CO216s DPH13.12.2018BOZiPo, s.r.o.
Budovateľov 1/4
Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.12.2018
Faktúra1018053informačná vitrína150s DPH13.12.2018ESTATIC, s.r.o.
Zechenterova 356/24
96701 Kremnica
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.12.201819.1.2018
Faktúra2018236spracovanie účtovnej agendy za 12/18100s DPH17.12.2018SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.201821.12.2018
Faktúra366018materiál pre výtvarný odbor299,95s DPH17.12.2018Umelecké potreby, L.Komorová, Thuryova 431/2, MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.201821.12.2018
Faktúra752018bicie YAMAHA RDP0F5 - ryden bgg699s DPH17.12.2018Hudobniny B.Balážová, Stará cesta 16, 97217 KaniankaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.201821.12.2018
Faktúra20180588tlačiareň Canon i - SENSYS LBP 214dw211,60s DPH18.12.2018MAXcomputers s.r.o., Nerudova 12, Martin - M. Cáfal Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.12.201821.12.2018
Faktúra1720181298činnosť zodpovednej osoby za 12/2018 - 11/2019705,60s DPH18.12.2018Euro TRADING, s.r.o., Muškátová 38, 04011 KošiceMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.12.201821.12.2018
Faktúra1020181232vypracovanie dokumentácia GDPR190,50s DPH18.12.2018TOMIRA s.r.o.,
Muškátová 495/38, 04011 Košice
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.12.201821.12.2018
Faktúra2518výroba sochárskych stojanov600s DPH19.12.2018Nábytkové stolárstvo,
Ing. Robert Vidlár, Ul.J.Kaličiaka, Vrútky
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.201821.12.2018
Faktúra118133770jedálne kupóny za 11/181197,34s DPH19.12.2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.12.201821.12.2018
Zmluva15/2018nájom nebytových priestorov šk.r.2018/19600,00s DPH02.09.2018.ZŠ SNP, Partiyánska 13, SučanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201825.10.2018zmluva_Sučany
Zmluva19/2018nájom nebytových priestorov šk.r.2018/192383,00s DPH7.10.2018ZŠ Turany, komenského 10Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy18.10.201825.10.2019zmluva_Turany
Zmluva1/2018nájom nebytových priestorov šk.r.2018/191075,00 s DPH4.9.2018ZŠ, Ul.školská 1, KrpeľanyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy14.11.201824.11.2018zmluva_Krpelany
Faktúra18440195dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 12/18700s DPH14.1.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201811.2.2019
Faktúra18770206dodávka tepla ÚK a TÚV za 12/18677,6s DPH14.1.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
Faktúra72019141496licencia program.vybavenia pre PaM na rok 2019333,96s DPH21.1.2018VEMA, s.r.o., BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
Faktúra2019010spracovanie účtovnej agendy za 1/19100s DPH22.1.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
Faktúra20190204nájom, služby PaM 1/19111,25s DPH1.2.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
Faktúra119015795jedálne kupóny 1/191356,94s DPH5.2.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy4.2.201911.2.2019
Faktúra20190384nájom,služby PaM 2/19111,25s DPH15.2.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.2.201926.2.2019
Faktúra19440015dodávka tepla ÚK a TÚV za 1/19742,86s DPH15.2.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy19.2.201926.2.2019
Faktúra2019030spracovanie účtovnej agendy za 2/19100s DPH20.2.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy20.2.201926.2.2019
Faktúra119025464jedálne kupóny 2/191425,34s DPH5.3.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 4.3.201913.3.2019
Faktúra20190775nájom,služby PaM 3/19111,25s DPH14.3.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy15.3.2019 22.3.2019
Faktúra19440021dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 4.2.19830s DPH14.3.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.3.201922.3.2019
Faktúra19440260dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 19.2.19620s DPH14.3.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.3.201922.3.2019
Faktúra190100237notový stojan "Orchestra"277,82s DPH21.3.2019TMSound s.r.o. ŽilinaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy21.3.201928.3.2019
Faktúra2019055spracovanie účtovnej agendy za 3/19100s DPH21.3.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.4.20198.4.2019
Faktúra1425900441komunálny odpad za rok 2019739,93s DPH29.3.2019Mesto VrútkyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.4.20198.4.2019
Zmluva32správa informačného systémuMAX computers, s.r.o., MartinMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.1.201911.1.2019zmluva_MAX
Faktúra20190906nájom,služby PaM 4/19111,25s DPH12.4.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201917.4.2019
Faktúra119036177jedálne kupóny 3/191383,54s DPH12.4.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy2.4.2019 17.4.2019
Objednávky cez web1-4-2019jedálne kupóny podľa počtu stravníkov v 1-4/193,80 / jedálny kupóns DPH 4.2., 4.3., 1.4., 2.5. 2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 4.2., 4.3., 1.4., 2.5. 2019 17.4.2019
Objednávka5/19notové stojany Orchestra conductor stand273,62s DPH11.3.2019TM Sound s.r.o.,
Bytčianska 490/122
01003 Žilina
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy11.3.201917.4.2019
Objednávka6/19fotodokumentácia celoškolského projektu "Spomienky"70s DPH9.4.2019Milo Fabian s.r.o.
Minská 4174/7
Martin8
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy9.4.201917.4.2019
Faktúra19440041dodávka tepla a ÚK a TÚK k prijatej platbe 15.3.19550s DPH12.4.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201926.4.2019
Faktúra19440048dodávka tepla ÚK a TÚV za 3/19586,4s DPH12.4.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201926.4.2019
Faktúra20190019fotodokumentácia celoškolského projektu "Spomienky"70s DPH17.4.2019Milo Fabian s.r.o.
Minská 4174/7
Martin8
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.4.201926.4.2019
Faktúra2019087spracovanie účtovnej agendy za 4/19100s DPH29.4.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.5.201913.5.2019
Faktúra20191226nájom,služby PaM 4/19111,25s DPH16.5.2019Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201920.5.2019
Faktúra19440063dodávka tepla ÚK a TÚV za 4/19344,-s DPH17.5.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201924.5.2019
Faktúra19440056dodávka tepla a ÚK a TÚK k zálohe na 4/19490,-s DPH17.5.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201924.5.2019
Faktúra119046927jedálne kupóny 4/191486,14s DPH17.5.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.5.201924.5.2019
Faktúra201909spracovanie účtovnej agendy za 5/19100,-s DPH20.5.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy24.5.201931.5.2019
Faktúra2192203122žiacke knižky326,17s DPH28.5.2019ŠEVT a.s. Banská BystricaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.6..201910.6.2019
Faktúra169527715Tycoon, congo419,-s DPH4.6.2019Muziker, a.s., Einsteinova 18, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.12.201810.6.2019
Faktúra119056489jedálne kupóny 5/191596,34s DPH5.6.2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy3.6.201910.6.2019
Faktúra19440071dodávka tepla a ÚK a TÚK k prijatej platbe 16.5.19310,-s DPH11.6.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy5.6.201911.6.2019
Faktúra19440078dodávka tepla ÚK a TÚV za 5/19543,2s DPH11.6.2019MPS Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy13.6.201919.6.2019
Faktúra20190056autobusová doprava do Orlovej a späť340,-s DPH13.6.2019Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové služby, TuranyMgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy17.6.201919.6.2019
Faktúra2019133spracovanie účtovnej agendy za 6/19100s DPH28.6.2019SUBAKO SK s.r.o.,
M.R.Štefánika 2, Martin
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy1.7.20191.7.2019