Oznamy

Odovzdávanie VYSVEDČENÍ bude
dňa 29.6.2018 (piatok)
od 10.00 – 14.00 hod.
Tešíme sa na vás.

 

Srdečne, Vás pozývame na koncoročnú výstavu na elokovanom pracovisku v Turanoch.

 

 

 

 

Divadelné, hudobné  a tanečné predstavenie POD MOROM v Kine 1. Máj vo Vrútkach. Všetci ste srdečne vítaní.

 

Srdečne Vás pozývame na výstavu prác žiakov ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky do Sobášnej siene na mestskom úrade vo Vrútkach.

 

ZUŠ FRICA KAFENDU VRÚTKY Vás srdečne pozýva na talentové skúšky pre školský rok 2018-2019.

Prijímacie skúšky pre nadchádzajúci školský rok 2018-2019 sa uskutočnia v dňoch 14. 15. a 16. mája 2018 .
Požiadavky na prijímacie skúšky:

HUDOBNÝ  ODBOR

Uchádzač si pripraví 2 piesne – zaspievať, najlepšie ľudové, alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia  – opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

VÝTVARNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si žiaci prinesú obyčajné pastelky, voskovky, alebo fixky.Posudzuje sa vizuálna pamäť, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

TANEČNÝ  ODBOR

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor – dres a cvičky. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová pamäť, tanečná improvizácia.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Pri prijímacích skúškach sa zisťujú základné predpoklady – artikulácia, orientácia v priestore, plynulé čítanie neznámeho textu, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

 

Dňa 25.4. sa pri príležitosti Vrútockej Hudobnej Jari sa odohrá koncert žiakov v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Téma tohto ročníka je ROCK POP JAZZ. Popri tom sa Vám predstavia aj žiaci z výtvarného odboru pod vedením našich pedagógov, svojimi výtvarnými prácami. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás :).

Od 12. 2. 2018 máme novú stránku. Všetky potrebné informácie, dokumenty a fotky z akcií nájdete na tejto stránke.