COVID 19 – začiatok

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata…

Continue Reading

Sú chvile, kedy sa ťažko hľadajú slová tak ako dnes. Náhle bez rozlúčky nás opustil náš dlhoročný kolega, pedagóg a muzikant pán Arnošt Coufal. Česť jeho pamiatke! Kolektív ZUŠ.

Continue Reading

VYSVEDČENIE

Dňa 28.6.2019 ukončenie školského roka 2018/2019. Vysvedčenia sa odovzdávajú od 10:00 - 14:00. Tešíme sa na Vás.

Continue Reading
Close Menu