Galéria

Priestory vrútockej ZUŠ Frica Kafendu ožili aj počas nočných hodín V piatok 16.11.1018 o 18.00 hod. v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Nov Zuške,  Vás zavedie do sveta fantázie, kde ožívajú rozprávkové bytosti. Bojíte sa draka, vodných víl či vodníka? Tak si radšej  so sebou ešte zoberte kamaráta aby ste sa nebáli. Okrem nich tu […]

Medzinárodná výtvarná súťaž XXI. ročník. Prihlásených 2671 výtvarných prác. Naša škola získala 7 nasledovných ocenení: *MAĽBA* STRIEBORNÉ PÁSMO •Veronika Antalíková, 8 rokov pod vedením Mgr.Katarína Rábeková •Emma Jarkovská, 8 rokov pod vedením Mgr.Katarína Rábeková •Ľubica Vladárová, 8 rokov pod vedením Mgr.Silvia Rešetárová ČESTNÉ UZNANIE •Timon Mažári, 6 rokov pod vedením Mgr.Katarína Rábeková •Adam Bogdáň, 6 […]

23.ročník Medzinárodná výtvarná súťaž BIENÁLE FANTÁZIE. Poslaných 1000 výtvarných prác z celého sveta. ZUŠ Frica Kafendu Vrútky získala 3 ocenenia. •1.miesto v kategórii 7-9 rokov MICHAELA LOVASOVÁ, pod vedením Mgr. Katarína Rábeková •2.miesto v kategórii 10-13 rokov ADAM DIBDIAK, pod vedením Mgr. Marika Trmosová Šafáriková • Cena mesta Martin DANIEL MIHALIK, pod vedením Mgr. Katarína […]

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám zverili svoje detičky, aby sme mohli aj počas letných prázdnin rozvíjať ich výtvarnú a hudobnú kreativitu. V letnom tábore sme spievali, hrali a výtvarne tvorili. Boli to krásne 4 dni, plné zážitkov detí ale aj nás dospelákov pedagógov. Dúfame, že sa budeme vidieť o rok zas a znova. ĎAKUJEME 🙂 […]

Srdečne, Vás pozývame na koncoročnú výstavu na elokovanom pracovisku v Turanoch.

 

 

 

 

Detská výtvarná tvorba je prostriedkom poznávania a komunikácie. Dieťa pozoruje svet svojimi očami, reaguje naň pričom využíva  vlastné výtvarné znaky.  Sú to práve deti, ktoré nás učia vnímať svet inakšie pomocou svojich výtvarných prejavov. Nastoľujú nové javy a procesy. Búrajú pomyselné hranice medzi rôznymi kultúrami a národnosťami. Ich tvorba predstavuje systém vzájomných vzťahov či už je to rodina, […]

  Výsledková listina 18

25.4. 2018 v podvečerných hodinách sa na našej základnej umeleckej škole odohral rockovo popovo jazzový koncert pri príležitosti VHJ. Veľká koncertná sála praskala vo švíkoch, a tí čo sa nezmestili do vnútra počúvali koncert z chodby. Skladby, ktoré odzneli boli skvelo hudobne stvárnené, hralo sa od The Beatles až po našu slovenskú hudobnú scénu. Tí, […]

Ďakujeme pánovi učiteľovi Mgr. Eduardovi Jakubcovi  a Mgr. Edit Koprdovej za skrášlenie priestorov tanečného odboru.

Dňa 20.3. 2018 sa uskutočnila vernisáž výstavy žiakov pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej. Bol to zážitok nie len pre žiakov, ale aj pre rodičov detí a pedagógov z iných odborov. Vernisáž „MY“, plná emócií a dojatia. Bolo to nezabudnuteľné a príjemne popoludnie. Asi vačšina, ktorá odchádzala domov s myšlienkami ponorenými v hĺbke svojho zamyslenia sa, […]