Galéria

Srdečne, Vás pozývame na koncoročnú výstavu na elokovanom pracovisku v Turanoch.

 

 

 

 

Detská výtvarná tvorba je prostriedkom poznávania a komunikácie. Dieťa pozoruje svet svojimi očami, reaguje naň pričom využíva  vlastné výtvarné znaky.  Sú to práve deti, ktoré nás učia vnímať svet inakšie pomocou svojich výtvarných prejavov. Nastoľujú nové javy a procesy. Búrajú pomyselné hranice medzi rôznymi kultúrami a národnosťami. Ich tvorba predstavuje systém vzájomných vzťahov či už je to rodina, […]

  Výsledková listina 18

25.4. 2018 v podvečerných hodinách sa na našej základnej umeleckej škole odohral rockovo popovo jazzový koncert pri príležitosti VHJ. Veľká koncertná sála praskala vo švíkoch, a tí čo sa nezmestili do vnútra počúvali koncert z chodby. Skladby, ktoré odzneli boli skvelo hudobne stvárnené, hralo sa od The Beatles až po našu slovenskú hudobnú scénu. Tí, […]

Ďakujeme pánovi učiteľovi Mgr. Eduardovi Jakubcovi  a Mgr. Edit Koprdovej za skrášlenie priestorov tanečného odboru.

Dňa 20.3. 2018 sa uskutočnila vernisáž výstavy žiakov pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej. Bol to zážitok nie len pre žiakov, ale aj pre rodičov detí a pedagógov z iných odborov. Vernisáž „MY“, plná emócií a dojatia. Bolo to nezabudnuteľné a príjemne popoludnie. Asi vačšina, ktorá odchádzala domov s myšlienkami ponorenými v hĺbke svojho zamyslenia sa, […]

Aj tento rok sa na našej ZUŠ-ke konal jarný tábor, ktorý bol nie len výtvarný ale aj hudobný a tanečný. Deti si mali možnosť vyskúšať hravou formou rôzne techniky, tvorili v troch ateliéroch, v každom sa robilo na inej téme. Aj pomocou Arteterapie mohli zistiť možnosti liečby výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického […]

Fotogaléria z koncertu k 65. výročiu ZUŠ.  

koncert 65

  Vážený rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na, ktorý sa uskutoční 15. 12. 2017 v koncertne sále ZUŠ F. K. Tešíme sa na Vašu účasť!