You are currently viewing BOHÚŇOVA PALETA 2018

BOHÚŇOVA PALETA 2018

Medzinárodná výtvarná súťaž XXI. ročník. Prihlásených 2671 výtvarných prác. Naša škola získala 7 nasledovných ocenení:

*MAĽBA* STRIEBORNÉ PÁSMO
•Veronika Antalíková, 8 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková
•Emma Jarkovská, 8 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková
•Ľubica Vladárová, 8 rokov
pod vedením Mgr.Silvia Rešetárová

ČESTNÉ UZNANIE
•Timon Mažári, 6 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková
•Adam Bogdáň, 6 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Barbuščáková

*KOMBINOVANÁ TECHNIKA*
BRONZOVÉ PÁSMO
•Janka Tomková, DSS
pod vedením Mgr.Silvia Rešetárová

ČESTNÉ UZNANIE
•Dominik Hudec, 14 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková

Pridaj komentár