Úspechy a ocenenia

Turiec maľovaný 2019

3.MIESTO
• LENKA ŠÚTOVÁ,
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

ČESTNÉ UZNANIE
• BIBIANA LUKAČOVIČOVÁ,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

Celoslovenská výtvarná súťaž V.ročník – Music Journal 2019

Z našej školy sa umiestnili:
I.kategória – 1.miesto
• BIBIANA LUKAČOVIČOVÁ,
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

I.kategória – 3.miesto
• KRISTÍNA KOPASOVÁ,
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

II.kategória – 1.miesto
• DOMINIK HUDEC,
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

II.kategória – ČESTNÉ UZNANIE
• RASTISLAV MÜLLER,
pod vedením Mgr.Martina Novysedláka

Indické bájky očami slovenských detí 5. ročník výtvarnej súťaže.

Zúčastnili sa jej deti z MŠ Fr. partizánov Vrútky,

pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej, ocenené Júlia Tomagová,

Nina Kľocová v kategórií „Cena organizátorov“.

9.ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác Fullova paleta 2019 –  téma ZÁTIŠIE

Z našej školy gratulujeme:

•2.miesto
BIANKA MORAVČÍKOVÁ, 8 rokov
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

•OCENENIE ZA KOLEKCIU VÝTVARNÝCH PRÁC

•OCENENIE ZA KOLEKCIU VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM,
pod vedením Mgr.Silvie Rešetárovej, Mgr.Kataríny Barbuščákovej, Mgr.Kataríny Rábekovej

Žitnoostrovské pastelky 2019 pod vedením umeleckého historika PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc.

Z našej školy boli úspešní :
• KRAJČOVÁ KLEMENTÍNA, 6 rokov,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej
• HLÁDEKOVÁ LENKA, 6 rokov,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

Maľovaná ZUŠ-ka 2019, výtvarná téma – krajina

Z našej školy gratulujeme:

ZLATÉ PÁSMO
• SÁRA GAJDOŠOVÁ, 6rokov,
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

BITOLA 2019 MACEDÓNSKO
našej školy boli úspešní:
ZLATÉ PÁSMO
• EMMA LAUČEKOVÁ,
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej
OCENENÍ DIPLOMAMI:
• KATARÍNA CINGELOVÁ
• VERONIKA VAJZEROVÁ,
obidve pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

Dúha-celoslovenská súťaž
v literárnej a výtvarnej tvorbe detí 2018/2019

Z našej školy uspela žiačka:
ČESTNÉ UZNANIE
•NIKOLA GARAJOVÁ,
pod vedením Mgr.Silvie Rešetárovej

17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC na tému Vráťme sa do rozprávky

Lucia Kišová získala ocenenie pod vedením * Mgr. K. Barbuščákovej

Okrem Lucie budú mať vystavené práce Gallová Laura a Petráš Christián- pod vedením * Mgr. K. Barbuščákovej počítačová grafika.

CESTA ČIARY 2019 KREMNICA

ZLATÉ PÁSMO
• TOMISLAV PAVIČ, 6 rokov
• REGÍNA ŠOUČÍKOVÁ, 12 rokov
• KRISTIAN KOTIAN, 14 rokov
žiaci pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

STRIEBORNÉ PÁSMO
• FILIP POLINEC, 6 rokov
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

OSOBITNÉ UZNANIE
• JANA TOMKOVÁ, žiačka so zdravotným znevýhodnením
pod vedením Mgr.Silvie Rešetárovej

BANSKOŠTIAVNICKÁ KALVÁRIA 2019

kategória 1.-3.roč.
• 2.miesto TIMON MAŽÁRI,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej
• čestné uznanie za kolekciu prác ZUŠ Frica Kafendu, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

* kategória 4.-6.roč.
• čestné uznanie za kolekciu prác ZUŠ Frica Kafendu, pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

ANJEL VIANOC 2018

GRATULUJEME k úspechu našim žiakom :

• 1.miesto – žiaci so zdravotným znevýhodnením
JANA TOMKOVÁ,
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej
• 1.miesto – žiaci so zdravotným znevýhodnením
JÁN PENTKA,
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej
• Čestné uznanie
JÚLIA CÁFALOVÁ,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

Novoročenky 2019 ZUŠ Rimavská Sobota celoslovenská výtvarná súťaž ZUŠ žiakov

3. miesto😊 v 2.kategórií počítačová grafika – Matúš Majer pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej.

BIENÁLE FIGURÁLNEJ KRESBY A MAĽBY 2019

Gratulujeme našej žiačke.
ČESTNÉ UZNANIE – Ema Gregorová,
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

VESMÍR OČAMI DETÍ – regionálne kolo 

 

 

 

 

 

 

4.kategória – 0. – 4. ročník ZUŠ

Martina Vavrečanová, ZUŠ Frica Kafendu

– Laura Kršačková, ZUŠ Frica Kafendu

5.kategória – 5. – 9. ročník ZUŠ

Jana Tomková, ZUŠ Frica Kafendu

Nikola Gígerová, ZUŠ Frica Kafendu

Ján Pentka, ZUŠ Frica Kafendu

 

VIANOČNÁ POHĽADNICA 2018

Naša škola získala nasledovné ocenenia:

*Kategória do 10 rokov* 3.miesto
• Natália Bánovska, 9 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Rábekovej

*Kategória do 15 rokov* 3.miesto
• Martin Šebo, 11 rokov
pod vedením Mgr. Kataríny Barbuščákovej

*Kategória žiak so zdravot.znevýhodnením* 1.miesto
• Sebastián Masaryk , 13rokov
pod vedením Mgr. Silvie Rešetárovej

PRAMIENOK 2018

• Soňa Hausnerová
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej
• Michal Šurina
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej
• Kristián Mitter
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej
• Júlia Cáfalová
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej
• Samuel Krivuš
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej
• Dominika Hládeková
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej
• Nina Mazúrová
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

BOHÚŇOVA PALETA 2018

Naša škola získala 7 nasledovných ocenení:

*MAĽBA* STRIEBORNÉ PÁSMO
•Veronika Antalíková, 8 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková
•Emma Jarkovská, 8 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková
•Ľubica Vladárová, 8 rokov
pod vedením Mgr.Silvia Rešetárová

ČESTNÉ UZNANIE
•Timon Mažári, 6 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková
•Adam Bogdáň, 6 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Barbuščáková

*KOMBINOVANÁ TECHNIKA*
BRONZOVÉ PÁSMO
•Janka Tomková, DSS
pod vedením Mgr.Silvia Rešetárová

ČESTNÉ UZNANIE
•Dominik Hudec, 14 rokov
pod vedením Mgr.Katarína Rábeková

 

 

 

Hlavné správy TVT 10.9.2018

Medzinárodná výtvarná súťaž BIENÁLE FANTÁZIE, 23.ročník.
Poslaných 1000 výtvarných prác.
ZUŠ Frica Kafendu Vrútky získala 3 ocenenia.

•1.miesto v kategórii 7-9 rokov
MICHAELA LOVASOVÁ,
pod vedením Mgr. Katarína Rábeková
•2.miesto v kategórii 10-13 rokov
ADAM DIBDIAK,
pod vedením Mgr. Marika Trmosová Šafáriková
• Cena mesta Martin
DANIEL MIHALIK,
pod vedením Mgr. Katarína Rábeková

 

Turiec maľovaný 2018

1.miesto – Lenka Oslancová,
pod vedením Mgr.Kataríny Rábekovej

2.miesto – Matúš Barbuščák,
pod vedením Mgr.Kataríny  Barbuščákovej

Čestné uznanie – Nikola Maťková,
pod vedením Mgr.Edity Koprdovej

Art Pegas/POP 2018

1.miesto v 2.kategórii

Martina Müllerová/ žiačka Mgr.E. Koprdová

1.miesto v 2.kategórii

Emma Jarkovská žiačka

Mgr. K. Rábekovej

MGF 2018

Jana Halienová získala mimoriadnu cenu v 3.Kategórii/ žiačka Mgr. K. Barbuščákovej

a cenu rodičovskej rady získala Anna Mária Bajdichová/ žiačka Mgr. K. Barbuščákovej

a Janka Gaisbacherová získala špeciálnu cenu (žiačka so zdravotným znevýhodnením)/ žiačka Mgr. E.Koprdovej

 

Mesto budúcnosti/Móda budúcnosti 2018

Čestné uznanie- Natália Lepišová/ žiačka Mgr. S. Rešetárovej

Čestné uznanie- Laura Gallová/ žiačka Mgr. K. Barbuščákovej

Fantazijné zviera 2018

2.miesto v prvej kategórii: Samuel Šotník/ žiak Mgr.E.Koprdovej

 Maľovaná ZUŠ-ka/téma: Písmo: zlaté pásmo 2018

Martina Müllerová/ žiačka Mgr.E.Koprdovej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fullova paleta 2018

 

3.miesto- v 3.kategórii Katka Cingelová žiačka Mgr. K. Rábekovej

3.miesto- v 2.kategórii Klára Galčíková žiačka Mgr.K.Barbuščákovej

 

 

 

 

 

IV. ročník speváckej súťaže v populárnom speve ,,FULLSTAR 2018″

Aj tento rok sme sa zapojili do speváckej súťaže v populárnom speve “ FULL STAR 2018″ v  Základnej umeleckej škole Ľudovíta Fullu v Ružomberku, kde sme  si odniesli ocenenie v V. kategórii v speváckej súťaži. Pod vedením pani učiteľky spevu Mgr. Evy Stašovej  získala cenu Zlaté pásmo študentka Patrícia Zúbeková. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich spoločného úspechu.