21.9.2018 sme sa zúčastnili na Dňoch mesta Vrútky, kde sme vystupovali z tanečného odboru aj hudobného odboru. Za Vašu podporu ďakujeme.