COVID 19 – začiatok

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata…

Continue ReadingCOVID 19 – začiatok